Document 3-2009-п, valid, current version — Revision on June 2, 2011, on the basis - 553-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 січня 2009 р. N 3
Київ
Про внесення зміни до Положення
про державний архітектурно-будівельний контроль
та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2004 р. N 609
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 553 ( 553-2011-п ) від 23.05.2011 }

У зв'язку з втратою чинності Законом України "Про майнову
відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту)
про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 553
( 553-2011-п ) від 23.05.2011 }

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 609 ( 609-2004-п ) "Про
затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами
зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на
будівництві об'єктів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19,
ст. 1326).
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні
рішення у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21on top