Document 2984-IV, valid, current version — Adoption on October 18, 2005
( Last event — Entry into force, gone November 5, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо видобування бурштину)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.37 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 36, ст. 299; 2005 р., N 9, ст. 183) слова "видобуванням
бурштину" виключити.
2. В абзаці другому частини першої статті 240 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 25-26, ст. 131; 2005 р., N 6, ст. 145) слово
"п'ятдесяти" замінити словом "ста".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк після
опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
2) забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актів, що
будуть забезпечувати захист державних інтересів при веденні
господарської діяльності з видобутку бурштину;
3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 жовтня 2005 року
N 2984-IVon top