Document 2979-XII, current version — Adoption on February 3, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування військових трибуналів України
у військові суди України і продовження
повноважень їх суддів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.135 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перейменувати військові трибунали України у військові суди
України.
2. Із збереженням штатних категорій та повноважень
перетворити військові трибунали: - Київського військового округу в військовий суд Центрального
регіону України (Донецька, Київська, Кіровоградська, Луганська,
Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська області
та місто Київ); - Одеського військового округу в військовий суд Південного
регіону України (Республіка Крим, Дніпропетровська, Запорізька,
Миколаївська, Одеська, Херсонська області та місто Севастополь); - Прикарпатського військового округу в військовий суд
Західного регіону України (Вінницька, Волинська, Закарпатська,
Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська,
Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області); - Чорноморського флоту в військовий суд Військово-Морських
сил України; - армій (об'єднань) в військові суди гарнізонів за місцем їх
дислокації.
3. Повноваження суддів військових судів України продовжити з
1 січня 1993 року до створення цих судів на підставі нової
Конституції України.
4. Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності та Верховному Суду України протягом трьох місяців
внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення
змін та доповнень до Конституції України ( 888-09 ), Закону
Української РСР "Про судоустрій в Українській РСР" ( 2022-10 ),
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) та інших нормативних актів, які випливають із цієї
Постанови.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2979-XIIon top