Document 2977-XII, valid, current version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 15, ст.131 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
 
     II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
 
     1. Доповнити Кодекс статтями 53-1, 53-2 і 238-1 такого змісту:
 
     "Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки
 
     Самовільне зайняття земельної ділянки -
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
 
      Стаття 53-2. Приховування або перекручення даних земельного кадастру
 
     Перекручення даних державного земельного кадастру і приховування інформації про наявність земель запасу або резервного фонду -
     тягнуть за собою накладення штрафу на службову особу до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     "Стаття 238-1. Органи по земельних ресурсах
 
     Органи по земельних ресурсах розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання земель, приховуванням або перекрученням даних земельного кадастру, самовільним відхиленням від проектів внутрігосподарського землеустрою та знищенням межових знаків (статті 53, 53-2, 55, 56).
     Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
     1) Голова Державного комітету України по земельних ресурсах - головний державний інспектор України по використанню та охороні земель і його заступники - штраф на громадян до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати;
     2) головні державні інспектори по використанню та охороні земель Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники - штраф на громадян до восьми мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати;
     3) районні державні інспектори по використанню та охороні земель - штраф на громадян до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до десяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     2. Статті 52, 53, 54 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
 
     Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від шести до дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
 
     Стаття 53. Порушення правил використання земель
 
     Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень -
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
 
     Стаття 54. Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
 
     Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків по приведенню їх у стан, придатний для використання за призначенням, або невиконання умов знімання, зберігання і нанесення родючого шару грунту -
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     3. У статті 55 слова "на службових осіб в розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "на громадян від трьох до восьми мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     4. У статті 56 слова "в розмірі до десяти карбованців" замінити словами "від двох до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     5. У статті 63 слова "в розмірі до п'ятдесяти карбованців і на службових осіб - до ста карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     6. У частині першій статті 218 цифри "52-56" замінити цифрами "52, 53-1, 54".
 
     7. Абзац восьмий пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:
     "органів Державного комітету України по земельних ресурсах (статті 52, 53-1, 54)".
 
     III. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 3 лютого 1993 року
N 2977-XIIon top