Деякі питання розрахунків за спожитий природний газ
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on April 26, 2017296
Document 296-2017-п, valid, current version — Revision on September 5, 2017, on the basis - 667-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2017 р. № 296
Київ

Деякі питання розрахунків за спожитий природний газ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 667 від 23.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Зупинити дію пунктів 5-8 Порядку проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 792 “Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2696).

2. Рекомендувати публічним акціонерним товариствам “Державний ощадний банк України”, “Укргазбанк” та “Державний експортно-імпортний банк”:

1) розподіляти кошти, що надходять починаючи з 1 квітня 2017 р. на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, за спожитий природний газ:

побутовими споживачами та релігійними організаціями, з використанням нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, відкритих в установах уповноважених банків, що надійшли від категорії споживачів “побутові споживачі та релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”, розрахованих постачальниками природного газу відповідно до пункту 3 цієї постанови;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 667 від 23.08.2017}

виробниками теплової енергії, з використанням нормативів перерахування коштів, які становлять 100 відсотків, з поточних рахунків із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, відкритих в установах уповноважених банків, на поточний рахунок постачальника природного газу, на якого покладені спеціальні обов’язки, публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, що надійшли:

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 667 від 23.08.2017}

- від категорії споживачів “виробники теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів”;

{Абзац підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 667 від 23.08.2017}

- від категорії споживачів “виробники теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)”;

{Абзац підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 667 від 23.08.2017}

- від інших категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії;

{Абзац підпункту 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 667 від 23.08.2017}

2) укласти з постачальниками природного газу відповідні договори з метою виконання підпункту 1 цього пункту, передбачивши у зазначених договорах перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки, за спожитий природний газ на підставі платіжних доручень, які щодня подаються постачальниками природного газу.

{Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 667 від 23.08.2017}

3. Розрахунок нормативу перерахування коштів здійснюється постачальниками природного газу для зарахування коштів на:

1) поточний рахунок постачальників природного газу в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за такою формулою:

де Нгн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок постачальника природного газу, відсотків;

Тп - фактична величина торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 847) (далі - Положення), з урахуванням податку на додану вартість, гривень за 1000 куб. метрів;

Ц1 - ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), яка складається з ціни природного газу, визначеної абзацом першим пункту 13 Положення, податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення, гривень за 1000 куб. метрів;

V1 - фактичний обсяг постачання природного газу побутовим споживачам або релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на місяць, що передує попередньому до розрахункового, на який розраховуються нормативи перерахування коштів, тис. куб. метрів;

k - коригувальний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу в частині наданих побутовим споживачам пільг, субсидій і компенсацій.

Коригувальний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок постачальника природного газу в частині наданих побутовим споживачам пільг, субсидій і компенсацій розраховується за такою формулою:

де Нзаг - фактичний обсяг природного газу, поставленого побутовим споживачам у місяці, що передує попередньому до розрахункового, тис. куб. метрів;

Нбезп - фактичний обсяг природного газу, поставленого побутовим споживачам у місяці, що передує попередньому до розрахункового, крім фактичних обсягів використаного побутовими споживачами природного газу, що покриваються пільгами, субсидіями і компенсаціями у зазначеному місяці, тис. куб. метрів;

2) поточний рахунок оператора газорозподільної системи в частині оплати за надані послуги постачальнику природного газу з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за такою формулою:

де Нрн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, відсотків;

Тт/р - тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням податку на додану вартість, гривень за 1000 куб. метрів;

V1 - фактичний обсяг постачання природного газу побутовим споживачам або релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на місяць, що передує попередньому до розрахункового, на який розраховуються нормативи перерахування коштів, тис. куб. метрів;

Ц1 - ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), яка складається з ціни природного газу, визначеної абзацом першим пункту 13 Положення, податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення, гривень за 1000 куб. метрів;

3) поточний рахунок оператора газотранспортної системи в частині оплати за надані послуги постачальнику природного газу з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за такою формулою:

де Нмн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, відсотків;

Тт/м - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням податку на додану вартість, гривень за 1000 куб. метрів;

V1 - фактичний обсяг постачання природного газу побутовим споживачам або релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) на місяць, що передує попередньому до розрахункового, на який розраховуються нормативи перерахування коштів, тис. куб. метрів;

Ц1 - ціна на природний газ для побутових споживачів або релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), яка складається з ціни природного газу, визначеної абзацом першим пункту 13 Положення, податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, величини торговельної надбавки (націнки) постачальника природного газу із спеціальними обов’язками, максимальний рівень якої визначений пунктом 14 Положення, гривень за 1000 куб. метрів;

4) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією споживачів “побутові споживачі та релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)” природний газ за такою формулою:

де Нвлн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в частині оплати за спожитий категорією споживачів “побутові споживачі та релігійні організації (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)” природний газ, відсотків;

Нгн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок постачальника природного газу, відсотків;

Нрн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, відсотків;

Нмн - норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання постачальника природного газу на поточний рахунок оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, відсотків.

Розраховані відповідно до цього пункту нормативи перерахування коштів не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця, в якому вони застосовуватимуться, розміщуються постачальником природного газу на його офіційному веб-сайті, подаються уповноваженому банку та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 667 від 23.08.2017}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
on top