Document 296-2005-п, invalid, current version — Loss of force on March 27, 2013, on the basis - 188-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 2005 р. N 296
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 188 ( 188-2013-п ) від 13.03.2013 }
Деякі питання вдосконалення зразків марок
акцизного збору для маркування
алкогольної продукції

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити нові зразки марок акцизного збору для
маркування алкогольної продукції вітчизняного та імпортного
виробництва (додаються до оригіналу).
2. Внести зміни до технічного опису марок акцизного збору для
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та
імпортного виробництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 травня 2003 р. N 822-8, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2005 р. N 296
ЗМІНИ,
що вносяться до технічного опису
марок акцизного збору для маркування
алкогольних напоїв та тютюнових виробів
вітчизняного та імпортного виробництва

1. Абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:
"марки акцизного збору для маркування лікеро-горілчаних
виробів та виноробної продукції імпортного виробництва (далі -
марки АІ) - фіолетову".
2. Доповнити технічний опис пунктом 4-' такого змісту:
"4-'. Відповідно до вмісту спирту етилового маркування
лікеро-горілчаних виробів вітчизняного та імпортного виробництва
здійснюється марками відповідно ЛГП та АІ з такими позначеннями:
"вміст спирту етилового до 25% об'ємних одиниць" та "вміст спирту
етилового 25% і більше об'ємних одиниць".
Маркування виноробної продукції вітчизняного та імпортного
виробництва здійснюється марками відповідно ВП та АІ з такими
позначеннями: "вино сухе", "вино марочне", "вино напівсухе та
напівсолодке", "вино з доданням спирту (міцне)", "вино ігристе",
"вино газоване", "вино плодово-ягідне", "вермут", "коньяк",
"бренді".
3. В абзаці третьому пункту 5 цифри і букву "0,25 л" замінити
цифрами і буквами "0,25 л", "0,275 л", "0,35 л".
4. Пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Фарбою чорного кольору із захисними властивостями на всіх
марках надруковано такі реквізити:
назва "Акцизна марка" (двічі);
слова "АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ";
абревіатура, що позначає вид марки "ЛГП", з такими
позначеннями: "вміст спирту етилового до 25% об'ємних одиниць" та
"вміст спирту етилового 25% і більше об'ємних одиниць";
абревіатура, що позначає вид марки "ВП", з такими
позначеннями виду продукції: "вино сухе", "вино марочне", "вино
напівсухе та напівсолодке", "вино з доданням спирту (міцне)",
"вино ігристе", "вино газоване", "вино плодово-ягідне", "вермут",
"коньяк", "бренді";
абревіатура, що позначає вид марки "АІ", для маркування
лікеро-горілчаних виробів з такими позначеннями: "вміст спирту
етилового до 25% об'ємних одиниць" та "вміст спирту етилового 25%
і більше об'ємних одиниць", для маркування виноробної продукції -
з позначенням "1,2-8,5%" та такими позначеннями виду продукції:
"вино сухе", "вино марочне", "вино напівсухе та напівсолодке",
"вино з доданням спирту (міцне)", "вино ігристе", "вино газоване",
"вино плодово-ягідне", "вермут", "коньяк", "бренді";
місткість тари ("0,05 л" тощо);
індекс регіону України, який відповідає місцезнаходженню
виробника продукції, позначений двома цифрами;
серія із чотирьох літер;
рік (дві цифри) та квартал (одна цифра) виготовлення марки".
5. В абзаці першому пункту 15 слова "виробництва
СП "Голографія" виключити.on top