Document 2940-XII, current version — Adoption on January 26, 1993

                                                          

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1993, N 13, ст.111 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Ввести в дію Закон України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) з 1 лютого
1993 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні" чинні акти законодавства України застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Комісії Верховної Ради України з питань планування,
бюджету, фінансів і цін разом з Комісією Верховної Ради України у
питаннях законодавства і законності та Кабінетом Міністрів України
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції
про приведення у відповідність із Законом України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" чинних законодавчих актів.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: - привести рішення Уряду України у відповідність із
Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні"; - забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами своїх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; - прийняти необхідні рішення щодо виконання положень цього
Закону; - вирішити питання про структуру, штатну чисельність
контрольно-ревізійної служби, умови оплати праці її працівників,
матеріально-технічне забезпечення, що забезпечувало б виконання
завдань, покладених на цю службу. Передбачити на 1993 рік та
наступні роки виділення цільовим призначенням для державної
контрольно-ревізійної служби службових автомобілів, комп'ютерної
техніки та лімітів на житлове будівництво.
5. Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям забезпечити протягом 1993 року державну
контрольно-ревізійну службу України службовими приміщеннями.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 26 січня 1993 року
N 2940-XIIon top