Document 294-2019-п, valid, current version — Adoption on April 3, 2019
( Last event — Entry into force, gone April 13, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. № 294
Київ

Про затвердження Порядку направлення педагогічних працівників для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, в яких предмети викладаються українською мовою

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок направлення педагогічних працівників для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, в яких предмети викладаються українською мовою, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 294

ПОРЯДОК
направлення педагогічних працівників для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, в яких предмети викладаються українською мовою

1. Цей Порядок визначає механізм направлення педагогічних працівників для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, в яких предмети (предмет) викладаються українською мовою (далі - заклади загальної середньої освіти за кордоном), відповідно до міжнародних угод.

2. Педагогічні працівники направляються для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном відповідно до офіційних запитів від відповідальних органів іноземних держав, у яких такі заклади функціонують.

3. МОН згідно з отриманими офіційними запитами проводить конкурс з відбору педагогічних працівників, які направляються для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном. Положення про проведення зазначеного конкурсу затверджується МОН.

4. Педагогічні працівники, які направляються для роботи у закладі загальної середньої освіти за кордоном, укладають договір із загальноосвітнім навчальним закладом I-III ступеня “Міжнародна українська школа”, що належить до сфери управління МОН, на строк не більше ніж два навчальні роки.

Дія трудового договору за згодою сторін може бути продовжена на наступні два навчальні роки.

Тривалість роботи педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за кордоном не може перевищувати чотирьох навчальних років.

5. Фінансування видатків, передбачених загальноосвітньому навчальному закладу I-III ступеня “Міжнародна українська школа”, що належить до сфери управління МОН, для направлення педагогічних працівників для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, здійснюється на:

виплату заробітної плати педагогічному працівникові, що становить два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року в іноземній державі, до якої направляється педагогічний працівник;

виплату матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі заробітної плати;

виплату одноразової грошової допомоги в розмірі двох заробітних плат;

оплату проїзду до закладу загальної середньої освіти за кордоном та повернення назад в Україну, перевезення багажу за наявності підтвердних документів;

покриття вартості страхового поліса;

компенсацію витрат на оренду житлового приміщення та/або оплату вартості комунальних послуг, пов’язаних з орендою житлового приміщення в іноземній державі перебування, що оплачуються в розмірі 15 відсотків граничної норми витрат на оренду житлового приміщення за добу, встановленої для відповідної іноземної держави.

Компенсація витрат на оренду житлового приміщення та/або оплату вартості комунальних послуг виплачується один раз на місяць разом із заробітною платою.

6. Надання відпусток педагогічним працівникам, направленим для роботи у закладах загальної середньої освіти за кордоном, здійснюється відповідно до законодавства.

За педагогічними працівниками, направленими для роботи у заклади загальної середньої освіти за кордоном, зберігається основне місце роботи, а період роботи зараховується до стажу роботи.on top