Document 2900-VI, invalid, current version — Loss of force on April 20, 2014, on the basis - 1197-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР,
2014, N 24, ст.883 }
Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про здійснення державних закупівель"
щодо закупівель товарів та послуг
у сфері природних монополій та суміжних ринків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.283 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 2 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" ( 2289-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548)
такі зміни:
1) частину третю доповнити абзацами восьмим - одинадцятим
такого змісту:
"електрична енергія, її постачання, передача та розподіл;
природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування,
розподілу та постачання;
теплова енергія, її постачання та транспортування;
послуги з централізованого опалення, водопостачання та
водовідведення";
2) у частині четвертій:
в абзаці третьому слова "природний і нафтовий газ та послуги
з його транспортування, розподілу та постачання" виключити;
абзаци шостий і сьомий виключити;
в абзаці восьмому слова "централізоване постачання теплової
енергії" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2900-VIon top