Document 2900-IV, valid, current version — Revision on October 5, 2016, on the basis - 1404-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стягнення державного мита
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.1 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
1. Частину першу статті 116 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 6, ст. 56; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 36,
ст. 188) доповнити реченням такого змісту: "Накази про стягнення
державного мита надсилаються до місцевих органів державної
податкової служби".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2900-IVon top