Document 2899-VI, first version — Adoption on January 11, 2011
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до розділу XI "Прикінцеві положення"
Закону України "Про здійснення державних закупівель"
щодо безперервного забезпечення харчування
особового складу Збройних Сил України,
учнів (студентів) навчальних закладів та дітей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.282 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) такі зміни:
після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
"4. Дозволити у 2011 році:
1) замовникам для безперервного забезпечення харчування
особового складу Збройних Сил України, а також учнів (студентів)
навчальних закладів та дітей, харчування яких здійснюється за
рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з
харчування із суб'єктами господарювання - переможцями процедури
закупівлі у 2009-2010 роках в межах відповідних бюджетних
призначень, із строком їх дії до 31 березня 2011 року;
2) Міністерству оборони України передавати зазначеним
суб'єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах
повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене
за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації
харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним
Міністерством оборони України переліком;
3) Міністерству оборони України з метою погашення
заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування
особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за
фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах
відповідних бюджетних призначень".
У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами
5 і 6.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2899-VIon top