On Amendments to Some Laws of Ukraine on Border-Related Issues
Law of Ukraine on May 20, 2008289-VI
Document 289-VI, valid, current version — Adoption on May 20, 2008
( Last event — Entry into force, gone June 5, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з прикордонних питань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 26, ст.243 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 4 Закону України "Про державний кордон України"
( 1777-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2,
ст. 5) доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"Затвердження документів демаркації державного кордону
України здійснюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Зберігання документів демаркації державного кордону України
здійснює Державна прикордонна служба України в установленому
законодавством України порядку";
2) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу
України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 27, ст. 208) доповнити пунктом 27 такого змісту:
"27) забезпечення зберігання документів демаркації державного
кордону України в установленому законодавством України порядку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2008 року
N 289-VIon top