Document 2878-IV, valid, current version — Adoption on September 8, 2005
( Last event — Entry into force, gone October 5, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо
пільгового забезпечення ветеранів війни скрапленим
балонним газом для побутових потреб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 52, ст.564 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1;
2002 р., N 35, ст. 263) такі зміни:
1. Абзац перший пункту 5 частини першої статей 12, 13, 14 та
15 після слів "за користування комунальними послугами (газом,
електроенергією та іншими послугами)" доповнити словами "та
скрапленим балонним газом для побутових потреб".
2. Пункт 7 статті 16 після слів "від оплати комунальних
послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче
водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають
центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм,
установлених для продажу населенню, та інші види комунальних
послуг)" доповнити словами "від оплати скрапленого балонного газу
для побутових потреб".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2878-IVon top