Document 2876-XII, invalid, current version — Loss of force on April 18, 2000, on the basis - 1524-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1524-III ( 1524-14 ) від 02.03.2000,ВВР, 2000, N 21, ст.158 )

Про порядок введення в дію Закону України
"Про Представництво Президента України
в Республіці Крим"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 9, ст. 59 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про Представництво Президента
України в Республіці Крим" ( 2875-12 ) з дня його опублікування.
2. Комісіям Верховної Ради України та її Президії забезпечити
контроль за виконанням Закону України "Про Представництво
Президента України в Республіці Крим".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 грудня 1992 року
N 2876-XIIon top