Document 2874-VI, valid, current version — Adoption on December 23, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 13, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
"Про встановлення щорічної Премії
Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.139 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про
встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів" ( 131-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., N 42, ст. 406) такі зміни:
1) у пункті 2 слово "(додається)" замінити словом і цифрою
"(додаток 1)";
2) після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3. Затвердити описи Диплома лауреата щорічної Премії
Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів та нагрудного знака лауреата щорічної Премії (додаток 2,
додаток 3)".
У зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати пунктами 4 і 5.
2. Внести до Положення про щорічну Премію Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів ( 131-16 ), затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 14 вересня 2006 року, такі зміни:
1) пункт 2 доповнити реченням: "Премія повторно не
присуджується";
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Вручення Диплома лауреата щорічної Премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів і нагрудного знака до нього здійснюється в урочистій
обстановці у приміщенні Верховної Ради України Головою Верховної
Ради України або Першим заступником, заступником Голови Верховної
Ради України";
3) доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Оформлення дипломів лауреатів щорічної Премії Верховної
Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів, їх облік та реєстрація здійснюються Управлінням кадрів
Апарату Верховної Ради України".

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2874-VI

Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 14 вересня 2006 року N 131-V ( 131-16 )
ОПИС
Диплома лауреата щорічної Премії
Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів

Диплом лауреата щорічної Премії Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі - Диплом)
складається з обкладинки і вкладного аркуша.
Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром
320х440 міліметрів, складеного в один згін по лінії довгої
сторони. На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене
фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної
Ради України, в центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної
Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів".
Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік
якого обтягнутий шкірімітом вишневого кольору. Всередині
обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова
стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення
кольорів 1:1) для вкладного аркуша.
Вкладний аркуш виготовляється з високоякісного крейдованого
паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 міліметрів,
складеного в один згин по лінії довгої сторони.
Ліва внутрішня частина вкладного аркуша забарвлена у
пастельні жовто-блакитні кольори, обрамлена рамкою, що утворюється
бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого
кольору.
У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного аркуша
розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної
Ради України, у верхній - графічне зображення нагрудного знака
лауреата щорічної Премії, напис золотистим кольором "Диплом
лауреата щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів". У написанні слова "Диплом"
використовується давньослов'янський шрифт "Іжиця".
Права внутрішня частина вкладного аркуша забарвлена у
пастельний жовтий колір із світлоблакитним зображенням малого
Державного Герба України по всьому полю та обрамлена рамкою, що
утворюється бордюром із графічного зображення гілок калини
золотистого кольору.
На полі правої внутрішньої частини вкладного аркуша фарбою
золотистого кольору розміщено текст: "Лауреату щорічної Премії
Верховної Ради України педагогічним працівникам України за ...
рік" (зазначається рік, за який присуджено премію), прізвище, ім'я
та по батькові лауреата і назва Постанови Верховної Ради України,
якою присуджено Премію.
Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України.

Додаток 3
до Постанови Верховної Ради України
від 14 вересня 2006 року N 131-V ( 131-16 )
ОПИС
нагрудного знака лауреата щорічної Премії
Верховної Ради України
педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів

Нагрудний знак лауреата щорічної Премії Верховної Ради
України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів (далі - нагрудний знак) має форму кола діаметром
30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю і
увінчаний спадаючими фалдами стрічки у верхній частині.
У центрі лицьового боку нагрудного знака розміщено силуетне
зображення фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця.
Фасад будинку Верховної Ради України композиційно розміщено в
центрі кола, утвореного розташованим унизу написом "Україна" і
розбіжними від нього догори двома лавровими гілками. Усі
зображення рельєфні.
На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис
рельєфними літерами: "Премія Верховної Ради України педагогічним
працівникам України". Над написом розташовано зображення малого
Державного Герба України.
Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з'єднується з
фігурною колодкою, обтягнутою синьо-жовтою муаровою стрічкою
кольорів Державного Прапора України (співвідношення кольорів 1:1).
Нагрудний знак виготовлено з латуні з подальшими позолотою та
електрополіруванням.
Знак прикріплюється до одягу шпилькою, закріпленою
горизонтально на зворотному боці колодки.on top