Document 2858-XII, current version — Adoption on December 15, 1992


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів України"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 6, ст.36 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон України "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України" ( 2857-12 ), за винятком положення щодо доповнення Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) статтями 236-1, 236-2, 236-5, і 236-6, з моменту його опублікування.
 
     2. Положення Закону про доповнення Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) статтями 236-1, 236-2, 236-5 і 236-6 набирає чинності з 1 березня 1993 року.

 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ 
м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 2858-XIIon top