Document 2855-IV, valid, current version — Adoption on September 8, 2005
( Last event — Entry into force, gone September 28, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 27 Закону України
"Про видавничу справу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.553 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 27 Закону України "Про видавничу справу"
( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32,
ст. 206; 2002 р., N 29, ст. 194) такі зміни:
1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері
видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює";
2) частину третю викласти в такій редакції:
"Книжкова палата України в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, одержує безоплатні та платні обов'язкові
примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб'єктами
видавничої справи в Україні, і надає узагальнену інформацію про це
через засоби масової інформації та надсилає її в управління преси
та інформації обласних державних адміністрацій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2855-IVon top