Document 2850-VI, valid, current version — Adoption on December 22, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 15, 2011. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо статутного капіталу
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.252 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі:
 
     у тексті Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27);
 
     у тексті Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144);
 
     в абзаці другому частини першої статті 143, абзацах третьому і четвертому частини другої статті 148 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356);
 
     у тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155);
 
     у тексті Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50);
 
     у тексті Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80);
 
     у пункті 1 частини одинадцятої статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292);
 
     у тексті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);
 
     в абзаці десятому статті 13 та абзаці дев'ятому частини третьої статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155);
 
     у тексті Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378);
 
     у тексті Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272);
 
     в абзаці п'ятому частини першої статті 23 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);
 
     у тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263);
 
     у тексті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376);
 
     у тексті Закону України "Про холдингові компанії в Україні" ( 3528-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291);
 
     у тексті Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456);
 
     у тексті Закону України "Про наукові парки" ( 1563-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 757).
 
     2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
 
     1) перше речення частини четвертої статті 57, перше речення частини п'ятої статті 336 та друге речення частини другої статті 349 після слова "статутного" доповнити словом "капіталу";
 
     2) назву статті 87 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 87. Статутний капітал та фонди господарського товариства".
 
     3. У пункті 1.8 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 20, ст. 149) слово "(капітал)" виключити.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 22 грудня 2010 року
N 2850-VIon top