Document 284-2001-п, first version — Adoption on March 28, 2001
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2001 р. N 284
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 травня 1996 р. N 493 та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
13 травня 1996 р. N 493 ( 493-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 11,
ст. 321; Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 175;
1998 р., N 8, ст. 300, N 20, ст. 738, N 43, ст. 1594; 1999 р.,
N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062) такі зміни:
1) у назві та пункті 1 постанови слова "спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
замінити словами "спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
2) у Тимчасовому порядку, затвердженому зазначеною
постановою:
у назві та преамбулі слова "спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" замінити
словами "спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів";
у тексті Тимчасового порядку слова "Міністр зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі" і "МЗЕЗторг" у всіх відмінках
замінити відповідно словами "Міністр економіки" і "Мінекономіки" у
відповідному відмінку;
у пунктах 1 і 2 слова "або спиртом етиловим, коньячним і
плодовим" замінити словами "спирту етилового, коньячного і
плодового";
у пункті 2 слова "за погодженням з Міністерством фінансів"
виключити;
у пункті 4 слова "і алкогольними напоями та тютюновими
виробами" замінити словами "алкогольних напоїв та тютюнових
виробів";
абзац четвертий пункту 9, абзац дев'ятий пункту 10 і абзац
четвертий пункту 14 виключити;
у пунктах 10 і 14 слова "спиртом етиловим, коньячним і
плодовим" замінити словами "спирту етилового, коньячного і
плодового".
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 1998 р.
N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження Положення про порядок
погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 43, ст. 1593);
пункт 3 змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2000 р. N 1002 ( 1002-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1062), в частині внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 1998 р.
N 1694.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 22on top