Document 2836-X, invalid, current version — Loss of force on June 20, 2001, on the basis - 2419-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 )
Про встановлення почесного звання "Заслужений
працівник фізичної культури Української РСР"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1981, N 50, ст. 856 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради
УРСР
N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88, ВВР, 1988, N 48, ст. 1127 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88 )
4. Внести такі доповнення і зміни до Положення про державні
нагороди Української РСР ( 1870-10 ), затвердженого Указом
Президії Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1981., N 20, ст. 290; N 41,
ст. 674):
1) статтю 7 і частину другу статті 8 Положення після слів
"Заслужений працівник культури Української РСР" доповнити словами
"Заслужений працівник фізичної культури Української РСР";
2) статтю 10 Положення після абзаца "Заслужений працівник
культури Української РСР" доповнити абзацом такого змісту:
"Заслужений працівник фізичної культури Української РСР -
організаторам фізкультурного руху, видатним ученим і тренерам,
викладачам спортивних навчальних закладів та іншим працівникам
фізичної культури і спорту".
У цій же статті у зв'язку з встановленням почесного звання
"Заслужений працівник фізичної культури Української РСР" абзац
"Заслужений працівник культури Української РСР" викласти в такій
редакції:
"Заслужений працівник культури Української РСР - працівникам
культурно-освітніх закладів, редакцій газет, журналів, видавництв,
книжкової торгівлі, підприємств поліграфії, комітетів по
телебаченню і радіомовленню, кінофікації, кінопрокату, архівів,
товариств "Знання", охорони пам'яток історії та культури,
лекторам, пропагандистам системи політичної освіти, працівникам
громадських організацій і товариств, туристсько-екскурсійних
установ і організацій, викладачам культурно-освітніх навчальних
закладів, учасникам художньої самодіяльності та іншим працівникам
культури".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 2 грудня 1981 р.
N 2836-Xon top