Document 2833-III, valid, current version — Entry into force on January 1, 2002

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 88 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, ст.71 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст. 10) доповнити частиною другою такого змісту:
"Різниця між сумою призначеної пенсії пенсіонера, який
проживає у будинку-інтернаті (пансіонаті), і сумою пенсії, яка
виплачується йому та непрацездатним членам його сім'ї відповідно
до частини першої цієї статті, перераховується будинку-інтернату
(пансіонату), в якому проживає пенсіонер, за його особистою
письмовою заявою. Зазначені кошти зараховуються на рахунки цих
установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на
поліпшення умов проживання у них престарілих та інвалідів у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 листопада 2001 року
N 2833-IIIon top