Document 2802-XII, current version — Adoption on November 19, 1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Основ законодавства України
про охорону здоров'я

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст. 20 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Основи законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ) з дня їх опублікування.
2. Встановити, що до приведення законодавства України у
відповідність з Основами законодавства України про охорону
здоров'я чинні акти законодавства України застосовуються в
частині, яка не суперечить цим Основам.
3. Кабінету Міністрів України: - до 1 лютого 1993 року подати до Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність з Основами законодавства України про охорону
здоров'я; - до 1 листопада 1993 року прийняти нормативні акти щодо
застосування Основ законодавства України про охорону здоров'я,
віднесені ними до компетенції Кабінету Міністрів України; - до 1 листопада 1994 року привести інші рішення Уряду
України у відповідність з Основами законодавства України про
охорону здоров'я і забезпечити внесення відповідних змін до
нормативних актів міністерств, відомств та інших центральних
органів державної виконавчої влади України; - розробити і затвердити науково обгрунтовані нормативи
фінансування охорони здоров'я.
4. Комісії Верховної Ради України з питань здоров'я людини
забезпечити контроль за виконанням цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 листопада 1992 року
N 2802-XIIon top