Document 2797-VI, invalid, current version — Loss of force on June 1, 2012, on the basis - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до частини першої статті 19
Закону України "Про Єдиний митний тариф"
щодо звільнення від оподаткування операцій
із ввезення макулатури
та енергозберігаючого обладнання
на митну територію України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.172 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині першій статті 19 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143; 2004 р., N 14,
ст. 195; 2006 р., N 19-20, ст. 163; 2007 р., N 23, ст. 301;
2009 р., N 6, ст. 20, N 40, ст. 577):
1) абзац перший пункту "о" після слів "товари, які не
виробляються в Україні" доповнити словами та цифрами "крім товарів
за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00
( 2371б-14 )";
2) пункти "ч" та "щ" викласти в такій редакції:
"ч) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах
енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби
вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних
видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел
енергії (далі - товари) за умов, якщо ці товари застосовуються
платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні
товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в
Україні.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податків зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню
у порядку і розмірах, визначених законом";
"щ) матеріали, устаткування та комплектуючі (далі - товари),
що використовуються для виробництва:
устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які
будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива
або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів,
експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання
паливно-енергетичних ресурсів;
засобів вимірювання, контролю та управління витратами
паливно-енергетичних ресурсів;
матеріалів, сировини та устаткування, які будуть
використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з
використанням нанотехнологій.
Зазначені у цьому пункті товари звільняються від
оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником
податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з
аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.
Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню
у порядку і розмірах, визначених законом".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 грудня 2010 року
N 2797-VIon top