Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on May 21, 1997279/97-ВР
Document 279/97-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 6, 2012, on the basis - 4107-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 4107-VI ( 4107-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012,
N 28, ст.311 }
Про деякі питання діяльності Фонду
державного майна України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 26, ст.179 )

У зв'язку з підпорядкованістю Верховній Раді України Фонду
державного майна України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Тимчасового положення про Фонд державного майна
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного
майна України" ( 2558-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р. N 39, ст.581), такі зміни: абзац перший пункту 8 замінити двома абзацами такого змісту: "Фонд очолює Голова, який призначається на посаду і
звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради
України. У разі коли кандидат на посаду Голови Фонду не отримав,
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), згоди Верховної
Ради України на призначення на посаду Голови Фонду, повноваження
Голови Фонду тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду". У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим.
2. До призначення Голови Фонду державного майна України,
відповідно до Конституції України, зупинити дію пункту 13
Тимчасового положення про Фонд державного майна України.
3. Фонду державного майна України до призначення Голови Фонду
державного майна України, відповідно до Конституції України, та
прийняття Державної програми приватизації зупинити затвердження
планів приватизації (розміщення акцій) підприємств, які
приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
4. Контрольній комісії Верховної Ради України з питань
приватизації здійснити перевірку діяльності центрального апарату
Фонду державного майна України у другому кварталі 1997 року, за
підсумками перевірки подати інформаційну довідку Верховній Раді
України.
5. Першому заступнику Голови Фонду державного майна України
Є.Григоренку забезпечити прийняття відповідних актів Фонду щодо
виконання цієї Постанови.
6. Ця Постанова набирає чинності з дня прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 21 травня 1997 року
N 279/97-ВРon top