Document 279-2018-п, valid, current version — Adoption on April 18, 2018
( Last event — Entry into force, gone April 26, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 279
Київ

Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2006 р., № 8, ст. 432; 2012 р., № 7, ст. 250) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 279

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Розділ XXIII викласти в такій редакції:

“XXIII. Держводагентство, його територіальні органи (щодо працівників, які не є державними службовцями), установи та організації, що належать до сфери його управління

1. Держводагентство

Професіонали та фахівці всіх категорій

7-12

2. Територіальні органи Держводагентства

Начальник (завідувач) відділу (сектору)

11-14

Професіонали та фахівці всіх категорій

7-12

3. Басейнові управління водних ресурсів, регіональні офіси водних ресурсів*

Начальник

16-19

Головний інженер

13-18

Начальник (завідувач) відділу (лабораторії)

11-14

Професіонали та фахівці всіх категорій

7-12

4. Управління каналів

Начальник

14-17

Головний інженер

13-16

Керівники структурних підрозділів; головні: економіст, механік, енергетик; майстер

8-12

Професіонали та фахівці всіх категорій

6-11

5. Інші експлуатаційні водогосподарські організації

Начальник

11-15

Головний інженер

10-14

Керівники структурних підрозділів; головні: економіст, механік, енергетик; майстер

8-12

Професіонали та фахівці всіх категорій

6-11

__________
*До завершення процедури реорганізації установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, схеми тарифних розрядів посад працівників обласних управлінь водних ресурсів визначаються за схемою тарифних розрядів посад підрозділу 3 цього розділу.”.on top