Document 2787-VI, valid, current version — Adoption on December 15, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 30, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу про приєднання України
до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст. 170 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол про приєднання України до Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства, вчинений 24 вересня 2010 року у
м. Скоп'є ( 994_a27 ), ратифікувати (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 грудня 2010 року
N 2787-VIon top