Document 2787-III, valid, current version — Adoption on November 15, 2001
( Last event — Entry into force, gone December 14, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо
встановлення відповідальності за порушення
законодавства про бюджетну систему України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст. 45 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 164-12 такого змісту:
"Стаття 164-12. Порушення законодавства про бюджетну систему
України
Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому
призначенню або недотримання порядку проведення операцій з
бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним
законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри
"164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12".
3. У статті 255:
у пункті 1 частини першої:
в абзаці другому цифри "164 - 165-2" замінити цифрами
"164 - 164-11, 165-1, 165-2";
доповнити пункт двома абзацами такого змісту:
"органів державної контрольно-ревізійної служби України
(стаття 164-12);
Рахункової палати (стаття 164-12)";
пункт 13 частини другої виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2787-IIIon top