Document 2784-IV, valid, current version — Adoption on July 8, 2005
( Last event — Entry into force, gone July 30, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 3 Закону України
"Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.445 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 3 Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 42, ст. 212) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є
несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не
припинено в установленому законом порядку, допускається до
виконання обов'язків за такою посадою не раніше дня подання ним до
Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного
депутата України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 липня 2005 року
N 2784-IVon top