Document 278-2019-п, valid, current version — Revision on May 31, 2019, on the basis - 446-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. № 278
Київ

Деякі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у 2019 році

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 446 від 22.05.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 446 від 22.05.2019}

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у 2019 році, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 22.05.2019}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 22.05.2019}

4. Міністерству охорони здоров’я забезпечити проведення у 2019 році відповідно до законодавства єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у закладах вищої освіти незалежно від їх підпорядкування за рахунок та в межах коштів, передбачених на зазначену мету.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 22.05.2019}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 278

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” у 2019 році

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2019 рік за програмою “Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації” для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 446 від 22.05.2019}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Одержувачем бюджетних коштів є державна організація “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України”.

Завданням одержувача коштів державного бюджету є проведення у 2019 році єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” (далі - кваліфікаційний іспит).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

розроблення компонентів кваліфікаційного іспиту, крім міжнародного іспиту з основ медицини, та проведення кваліфікаційного іспиту;

закупівлю одержувачем бюджетних коштів послуг іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів (включаючи оплату відповідних банківських послуг).

4. Розроблення компонентів та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1402).

5. Закупівля послуг іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України “Про державні закупівлі”.

Попередня оплата послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Звіт про використання бюджетних коштів МОЗ подає до Мінфіну щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

9. З метою забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів інформація про результати їх використання оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОЗ.on top