Document 276-92-п, current version — Revision on February 2, 2000, on the basis - 207-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 травня 1992 р. N 276
Київ
Про заходи щодо виконання постанови
Верховної Ради України від 29 квітня 1992 р.
"Про підвищення соціальних гарантій
для населення"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 681 ( 681-92-п ) від 04.12.92
N 119 ( 119-93-п ) від 17.02.93
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 29 квітня
1992 р. "Про підвищення соціальних гарантій для населення"
( 2301-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )

2. Міністерству фінансів України визначити порядок і джерела
фінансування видатків, пов'язаних з підвищенням з 1 травня 1992 р.
державних тарифних ставок і посадових окладів працівників
бюджетних установ і організацій.
3. Підприємствам і організаціям, що перебувають на
господарському розрахунку, при перегляді тарифних ставок і
посадових окладів працівників забезпечити відповідно до частини
другої статті 95 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
дотримання державної соціальної гарантії щодо мінімального рівня
оплати праці.
Міністерству праці, іншим міністерствам і відомствам України
забезпечити контроль за дотриманням вказаної гарантії щодо
мінімального рівня оплати праці всіма підприємствами, установами й
організаціями незалежно від форм власності.
4. Підприємствам, установам і організаціям:
визначити розмір виплат, які відповідно до чинного
законодавства обчислюються із середнього заробітку (допомога у
разі тимчасової непрацездатності, вихідна допомога, відпустка
тощо), з урахуванням нових тарифних ставок і посадових окладів у
порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від
21 березня 1992 р. N 140 ( 140-92-п ) "Про додаткові заходи у
зв'язку з підвищенням заробітної плати";
провести з 1 травня 1992 р. перерахування розмірів
відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок трудового
каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням
трудових обов'язків, виходячи із середньої заробітної плати
відповідних працівників підприємств, установ, організацій за
січень-квітень 1992 р., відкоригованого на величину фактичного
підвищення тарифних ставок і посадових окладів. Установити, що при
визначенні розмірів відшкодування шкоди у випадках трудового
каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, які призначатимуться
після 1 травня 1992 р., середньомісячний заробіток обчислюється за
три місяці, що передували каліцтву або встановленню втрати
працездатності. Сума заробітної плати до 1 травня 1992 р.
збільшується на величину підвищення на підприємстві тарифних
ставок і посадових окладів.
5. Міністерству праці за погодженням з Міністерством освіти,
Міністерством фінансів України, ЦК профспілки працівників науки і
освіти України терміново затвердити нові розміри стипендій
студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, докторам, учням
спеціальних і професійних навчально-виховних закладів з
урахуванням встановленого мінімального розміру заробітної плати
900 крб. на місяць.

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-93-п ) від 17.02.93 )

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-93-п ) від 17.02.93 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-93-п ) від 17.02.93 )

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-93-п ) від 17.02.93 )

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 681
( 681-92-п ) від 04.12.92 )

11. Міністерству праці, Міністерству фінансів, Міністерству
статистики України внести до 1 червня 1992 р. зміни до Положення
про індексацію грошових доходів населення відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 29 квітня 1992 р. "Про підвищення
соціальних гарантій для населення" ( 2301-12 ).
12. Доручити Міністерству праці, Міністерству фінансів і
Міністерству соціального забезпечення України давати у необхідних
випадках роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 18on top