Document 2753-XI, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1986, N 35, ст. 750 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 3203-XI ( 3203-11 ) від 28.11.86 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини,
передбачені статтею 211-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим у частині другій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
цифри "210 - 212" замінити цифрами "210, 211, 211-1, 212".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 18 серпня 1986 р.
N 2753-XIon top