Document 275-2010-п, previous version — Revision on April 1, 2011, on the basis - 283-2011-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 березня 2010 р. N 275
Київ
Деякі питання здійснення
державного контролю якості лікарських засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 283 ( 283-2011-п ) від 21.03.2011 }

Відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров'я та статті 14 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Державну інспекцію з контролю якості лікарських
засобів Міністерства охорони здоров'я України (далі - Інспекція)
на базі Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів,
що реорганізується.
2. Установити, що:
Інспекції підпорядковуються її територіальні органи -
державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
які утворені на базі територіальних органів Державної інспекції з
контролю якості лікарських засобів - державних інспекцій з
контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі;
Інспекція з безпосередньо підпорядкованими їй державними
інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі є
правонаступником Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів з безпосередньо підпорядкованими їй державними інспекціями
з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
4. Міністерству охорони здоров'я:
передати нежитловий будинок по просп. Перемоги, 120, у
м. Києві Інспекції для її розміщення;
здійснити заходи, пов'язані з реорганізацією Державної
інспекції з контролю якості лікарських засобів;
подати у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою та
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2010 р. N 275
ЗМІНИ,
що вносяться
до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 25 графи "Орган ліцензування" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2005 р., N 34, ст. 2033;
2008 р., N 100, ст. 3313), слово "Держлікінспекція" замінити
словами "Держлікінспекція МОЗ".
2. У тексті Порядку державної реєстрації медичної техніки та
виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 листопада 2004 р. N 1497 ( 1497-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 45, ст. 2970; 2008 р., N 98,
ст. 3237, N 100, ст. 3313), слово "МОЗ" замінити словами
"Держлікінспекція МОЗ" у відповідному відмінку.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 283
( 283-2011-п ) від 21.03.2011 }

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня
2008 р. N 1121 ( 1121-2008-п ) "Деякі питання державного
управління у сфері контролю якості лікарських засобів" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3312):
1) у пункті 1 постанови слова "Державну інспекцію з контролю
якості лікарських засобів" замінити словами "Державну інспекцію з
контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
України";
2) у Положенні про Державну інспекцію з контролю якості
лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:
у назві Положення слова "Державну інспекцію з контролю якості
лікарських засобів" замінити словами "Державну інспекцію з
контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я
України";
у пункті 1 слова "Державна інспекція з контролю якості
лікарських засобів (далі - Держлікінспекція)" замінити словами
"Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
Міністерства охорони здоров'я України (Держлікінспекція МОЗ)";
абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:
"11. Голова Держлікінспекції МОЗ має трьох заступників, у
тому числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з
посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра охорони
здоров'я.";
у тексті Положення слово "Держлікінспекція" в усіх відмінках
замінити словами "Держлікінспекція МОЗ" у відповідному відмінку.
5. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
13 травня 2009 р. N 464 ( 464-2009-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої
влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших
державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36,
ст. 1226) позицію
------------------------------------------------------------------ |"Держлікінспекція | 150 | 1315" | ------------------------------------------------------------------
замінити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"Держлікінспекція МОЗ | 100 | 727". | ------------------------------------------------------------------on top