Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on November 9, 1966273a-06
Document 273а-06, invalid, current version — Loss of force on September 1, 2001, on the basis - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про внесення доповнень до Кримінального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1966, N 44, ст. 273 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Доповнити главу дев'яту "Злочини проти порядку управління"
Кримінального кодексу Української РСР ( 2002-05, 2001-05 )
статтями 187-1, 187-2 і 187-3 такого змісту:
"С т а т т я 187-1. Поширювання завідомо неправдивих
вигадок, що порочать радянський
державний і суспільний лад
Систематичне поширювання в усній формі завідомо неправдивих
вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад, а так
само виготовлення або розповсюдження в письмовій, друкованій або
іншій формі творів такого ж змісту - карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до одного року або штрафом до ста
карбованців.
С т а т т я 187-2. Глум над Державними гербом або прапором
Глум над Державними гербом або прапором СРСР, УРСР чи іншої
союзної республіки - карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на строк до одного року або штрафом до
п'ятдесяти карбованців.
С т а т т я 187-3. Організація або активна участь в групових
діях, що порушують громадський порядок
Організація, а так само активна участь в групових діях, що
грубо порушують громадський порядок або зв'язані з явною непокорою
законним вимогам представників влади або якщо вони спричинили
порушення роботи транспорту, державних, громадських установ або
підприємств, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до одного року або штрафом до ста
карбованців".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 9 листопада 1966 р.on top