Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on June 17, 19742718-VIII
Document 2718-08, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 27, ст. 222 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 807-XI ( 807-11 ) від 21.08.85, ВВР, 1974, N 27, ст. 222
Законами
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1974, N 27, ст. 222 N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40
Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25
квітня 1974 року "Про посилення боротьби з наркоманією" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "226 -
228" доповнити словами і цифрами "частиною 2 статті 229-5".
Частину другу цієї ж статті після цифр "229" доповнити цифрами і
словами: "229-1, 229-2, 229-3, 229-4, частиною 1 статті 229-5,
229-6, 229-7"; виключити з частини другої цифри "230".
( Стаття 3 втрати чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 ) 3. Внести такі доповнення і зміни до
Закону Української РСР про охорону здоров'я (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245):
1) доповнити Закон статтею 59-1 такого змісту:
"С т а т т я 59-1. ЛІкування хворих на наркоманію
Особи, хворі на наркоманію, зобов'язані проходити лікування в
лікувально-профілактичних закладах органів охорони здоров'я. Хворі, які ухиляються від такого лікування, підлягають
направленню до лікувально-трудових профілакторіїв для примусового
лікування. Порядок направлення до лікувально-трудових профілакторіїв, а
також режим тримання в них встановлюються законодавством Союзу РСР
і Української РСР";
2) з назви і тексту статті 59 в редакції Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1973 року (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 29, ст. 248) виключити слова "і
наркоманію" та "чи наркоманію".
( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
від 19.11.97 )
( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу ПВР N 807-XI
( 807-11 ) від 21.08.85 ) 5. Внести такі доповнення до Указу
Президії Верховної Ради Української РСР від 15 грудня 1961 року
"Про дальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в
адміністративному порядку" і до затвердженого цим Указом Положення
про адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних,
міських, сільських, селищних Рад депутатів трудящих Української
РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 53, ст. 609; 1962
р., N 41, ст. 516; 1964 р., N 18, ст. 262; 1966 р., N 30, ст. 189;
1968 р., N 6, ст. 26, N 16, ст. 88, N 29, ст. 187; 1970 р., N 32,
ст. 239; 1971 р., N 14, ст. 90; 1972 р., N 40, ст. 353, N 47, ст.
429; 1973 р., N 52, ст. 464):
1) статтю 12 Указу після слів: "органами міліції - за
порушення громадського порядку" доповнити словами: "вживання
наркотичних речовин без припису лікаря, за порушення";
2) пункт "а" статті 5 згаданого Положення після слів: "про
порушення громадського порядку" доповнити словами: "вживання
наркотичних речовин без припису лікаря, порушення".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 17 червня 1974 р.
N 2718-VIIIon top