Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 17.06.19742718-VIII
Документ 2718-08, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 27, ст. 222 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 807-XI ( 807-11 ) від 21.08.85, ВВР, 1974, N 27, ст. 222
Законами
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1974, N 27, ст. 222 N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12,
ст.40
Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25
квітня 1974 року "Про посилення боротьби з наркоманією" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
від 19.11.97 )

( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу ПВР N 807-XI
( 807-11 ) від 21.08.85 )

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 17 червня 1974 р.
N 2718-VIIIвгору