Document 2716-IV, valid, current version — Revision on October 5, 2016, on the basis - 1403-VIII, 1404-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до законів України "Про державну
виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 33, ст.431 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 29, ст.535 N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016 }

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 23 червня 2005 року
N 2716-IVon top