Document 2715а-IV, first version — Adoption on June 23, 2005
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Митного тарифу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 40-41, N 43,
N 44-45, ст.463 )
( Зміни до розділів V-XV див. ( 2715-15 )

12. У розділі XVI ( 2371г-14 ):
1) Примітки до розділу доповнити абзацами такого змісту:
"Додаткова примітка України:
1. У цьому розділі термін "що використовуються (ється) для
промислового складання моторних транспортних засобів" та "для
промислового складання моторних транспортних засобів"
застосовується лише до товарів, які використовуються у
промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних
позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України";
2) цифри і слова:
"8401 10 00 00|- реактори ядерні | | 0 | 5 | - 8401 20 00 00 |- обладнання та | | 0 | 5 | - |пристрої для | | | | |розділення ізотопів | | | | |та їх частини | | | | 8401 30 00 00 |- неопромінені | | 0 | 5 | шт |паливні елементи | | | | |(твели) | | | | 8401 40 |- частини ядерних | | | | |реакторів: | | | | 8401 40 10 00 |- - сталеві ковані | | 0 | 5 | - 8401 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | - 8402 |Котли парові або | | | | |інші парогенеруючі | | | | |котли (крім водяних | | | | |котлів для | | | | |центрального | | | | |опалення, | | | | |призначених для | | | | |одночасного | | | | |одержання гарячої | | | | |води та пари | | | | |низького тиску); | | | | |водяні котли з | | | | |пароперегрівом: | | | | |- котли парові або | | | | |інші парогенеруючі | | | | |котли: | | | | 8402 11 00 00 |- - котли водотрубні| | 2 | 5 | - |продуктивністю понад| | | | |45 т пари на годину | | | | 8402 12 00 00 |- - котли водотрубні| | 25 | 50 | - |продуктивністю не | | | | |більш як 45 т пари | | | | |на годину | | | | 8402 19 |- - інші котли | | | | |парові, включаючи | | | | |комбіновані: | | | | 8402 19 10 00 |- - - котли | | 5 | 10 | - |димогарні | | | | 8402 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | - 8402 20 00 00 |- водяні котли з | | 5 | 10 | |пароперегрівом | | | | 8402 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | - 8403 |Котли для | | | | |центрального | | | | |опалення, крім | | | | |котлів товарної | | | | |позиції 8402: | | | | 8403 10 |- котли: | | | | 8403 10 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 5 | шт 8403 10 90 |- - інші: | | | | 8403 10 90 10 |- - - котли | | 25 | 50 | шт |центрального | | | | |опалення потужністю | | | | |понад 100 КВт, але | | | | |менш як 10 МВт | | | | 8403 10 90 20 |- - - котли | | 15 | 20 | - |центрального | | | | |опалення потужністю | | | | |не більш як 100 КВт | | | | 8403 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8403 90 |- частини: | | | | 8403 90 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 5 | - 8403 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | - 8404 |Допоміжне обладнання| | | | |для використання з | | | | |котлами товарної | | | | |позиції 8402 або | | | | |8403 (наприклад, | | | | |економайзери, | | | | |пароперегрівники, | | | | |пристрої для | | | | |чищення паропроводів| | | | |від сажі, | | | | |рекуператори газів);| | | | |конденсатори для | | | | |пароводяних або | | | | |інших паросилових | | | | |установок: | | | | 8404 10 00 |- допоміжне | | | | |обладнання для | | | | |використання з | | | | |котлами товарної | | | | |позиції 8402 або | | | | |8403: | | | | 8404 10 00 10 |- - для підкатегорії| | 25 | 50 | - |8402 12 00 00 та | | | | |категорії 8403 10 90| | | | 8404 10 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | - 8404 20 00 00 |- конденсатори для | | 5 | 10 | - |пароводяних або | | | | |інших паросилових | | | | |установок | | | | 8404 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | - 8405 |Газогенератори або | | | | |генератори водяного | | | | |газу, з фільтрами | | | | |або без них; | | | | |генератори | | | | |ацетиленові та | | | | |аналогічні | | | | |газогенератори з | | | | |фільтрами або без | | | | |них: | | | | 8405 10 00 00 |- газогенератори або| | 2 | 5 | - |генератори водяного | | | | |газу, з фільтрами | | | | |або без них; | | | | |газогенератори | | | | |ацетиленові та | | | | |аналогічні | | | | |генератори водяного | | | | |газу з фільтрами або| | | | |без них | | | | 8405 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | - 8406 |Турбіни на водяному | | | | |парі та інші парові | | | | |турбіни: | | | | 8406 10 00 00 |- турбіни для | | 5 | 10 | шт |суднових силових | | | | |устаткувань | | | | |- інші турбіни: | | | | 8406 81 |- - потужністю понад| | | | |40 МВт: | | | | 8406 81 10 00 |- - - водопарові | | 2 | 5 | шт |турбіни для | | | | |приведення в рух | | | | |електрогенераторів | | | | 8406 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8406 82 |- - потужністю не | | | | |більш як 40 МВт: | | | | |- - - водопарові | | | | |турбіни для | | | | |приведення в рух | | | | |електрогенераторів | | | | |потужністю: | | | | 8406 82 11 00 |- - - - не більш як | | 2 | 5 | шт |10 МВт | | | | 8406 82 19 00 |- - - - понад 10 МВт| | 5 | 10 | шт 8406 82 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8406 90 |- частини: | | | | 8406 90 10 00 |- - лопаті статора, | | 2 | 5 | шт |ротори та їх лопаті | | | | 8406 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | - 8407 |Двигуни внутрішнього| | | | |згоряння з іскровим | | | | |запаленням, із | | | | |зворотно- | | | | |поступальним або | | | | |обертовим рухом | | | | |поршня: | | | | 8407 10 |- двигуни авіаційні:| | | | 8407 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8407 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт |- двигуни для | | | | |суднових силових | | | | |устаткувань: | | | | 8407 21 |- - підвісні: | | | | 8407 21 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт |об'ємом циліндра не | | | | |більш як 325 куб. см| | | | |- - - з робочим | | | | |об'ємом циліндра | | | | |понад 325 куб. см: | | | | 8407 21 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |не більш як 30 кВт | | | | 8407 21 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 30 кВт | | | | 8407 29 |- - інші: | | | | 8407 29 20 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт |більш як 200 кВт | | | | 8407 29 80 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 200 кВт | | | | |- двигуни із | | | | |зворотно- | | | | |поступальним рухом | | | | |поршня, що | | | | |використовуються для| | | | |транспортних засобів| | | | |групи 87: | | | | 8407 31 00 00 |- - з робочим | | 5 | 10 | шт |об'ємом циліндра не | | | | |більш як 50 куб. см | | | | 8407 32 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндра | | | | |понад 50 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |250 куб. см: | | | | 8407 32 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт |об'ємом циліндра | | | | |понад 50 куб. см, | | | | |але не більш як 125 | | | | |куб. см | | | | 8407 32 90 00 |- - - з робочим | | 5 | 10 | шт" |об'ємом циліндра | | | | |понад 125 куб. см, | | | | |але не більш як 250 | | | | |куб. см | | | |
замінити цифрами і словами:
"8401 10 00 00|- реактори ядерні | | 0 | 0 | - 8401 20 00 00 |- обладнання та | | 0 | 0 | - |пристрої для | | | | |розділення ізотопів | | | | |та їх частини | | | | 8401 30 00 00 |- неопромінені | | 0 | 0 | шт |паливні елементи | | | | |(твели) | | | | 8401 40 |- частини ядерних | | | | |реакторів: | | | | 8401 40 10 00 |- - сталеві ковані | | 0 | 0 | - 8401 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8402 |Котли парові або | | | | |інші парогенеруючі | | | | |котли (крім водяних | | | | |котлів для | | | | |центрального | | | | |опалення, | | | | |призначених для | | | | |одночасного | | | | |одержання гарячої | | | | |води та пари | | | | |низького тиску); | | | | |водяні котли з | | | | |пароперегрівом: | | | | |- котли парові або | | | | |інші парогенеруючі | | | | |котли: | | | | 8402 11 00 00 |- - котли водотрубні| | 2 | 2 | - |продуктивністю понад| | | | |45 т пари на годину | | | | 8402 12 00 00 |- - котли водотрубні| | 12 | 12 | - |продуктивністю не | | | | |більш як 45 т пари | | | | |на годину | | | | 8402 19 |- - інші котли | | | | |парові, включаючи | | | | |комбіновані: | | | | 8402 19 10 00 |- - - котли | | 5 | 5 | - |димогарні | | | | 8402 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8402 20 00 00 |- водяні котли з | | 5 | 5 | |пароперегрівом | | | | 8402 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - 8403 |Котли для | | | | |центрального | | | | |опалення, крім | | | | |котлів товарної | | | | |позиції 8402: | | | | 8403 10 |- котли: | | | | 8403 10 10 00 |- - з чавуну литі | | 2 | 2 | шт 8403 10 90 |- - інші: | | | | 8403 10 90 10 |- - - котли | | 12 | 12 | шт |центрального | | | | |опалення потужністю | | | | |понад 100 кВт, але | | | | |менш як 10 МВт | | | | 8403 10 90 20 |- - - котли | | 8 | 8 | шт |центрального | | | | |опалення потужністю | | | | |не більш як 100 кВт | | | | 8403 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8403 90 |- частини: | | | | 8403 90 10 00 |- - з чавуну литі | | 0 | 0 | - 8403 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8404 |Допоміжне обладнання| | | | |для використання з | | | | |котлами товарної | | | | |позиції 8402 або | | | | |8403 (наприклад, | | | | |економайзери, | | | | |пароперегрівники, | | | | |пристрої для | | | | |чищення паропроводів| | | | |від сажі, | | | | |рекуператори газів);| | | | |конденсатори для | | | | |пароводяних або | | | | |інших паросилових | | | | |установок: | | | | 8404 10 00 |- допоміжне | | | | |обладнання для | | | | |використання з | | | | |котлами товарної | | | | |позиції 8402 або | | | | |8403: | | | | 8404 10 00 10 |- - для підкатегорії| | 12 | 12 | - |8402 12 00 00 та | | | | |категорії 8403 10 90| | | | 8404 10 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 8404 20 00 00 |- конденсатори для | | 5 | 5 | - |пароводяних або | | | | |інших паросилових | | | | |установок | | | | 8404 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 8405 |Газогенератори або | | | | |генератори водяного | | | | |газу, з фільтрами | | | | |або без них; | | | | |генератори | | | | |ацетиленові та | | | | |аналогічні | | | | |газогенератори з | | | | |фільтрами або без | | | | |них: | | | | 8405 10 00 00 |- газогенератори або| | 2 | 2 | - |генератори водяного | | | | |газу, з фільтрами | | | | |або без них; | | | | |газогенератори | | | | |ацетиленові та | | | | |аналогічні | | | | |генератори водяного | | | | |газу з фільтрами або| | | | |без них | | | | 8405 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | - 8406 |Турбіни на водяній | | | | |парі та інші парові | | | | |турбіни: | | | | 8406 10 00 00 |- турбіни для | | 5 | 5 | шт |суднових силових | | | | |устаткувань | | | | |- інші турбіни: | | | | 8406 81 |- - потужністю понад| | | | |40 МВт: | | | | 8406 81 10 00 |- - - водопарові | | 2 | 2 | шт |турбіни для | | | | |приведення в рух | | | | |електрогенераторів | | | | 8406 81 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8406 82 |- - потужністю не | | | | |більш як 40 МВт: | | | | |- - - водопарові | | | | |турбіни для | | | | |приведення в рух | | | | |електрогенераторів | | | | |потужністю: | | | | 8406 82 11 00 |- - - - не більш як | | 2 | 2 | шт |10 МВт | | | | 8406 82 19 00 |- - - - понад 10 МВт| | 5 | 5 | шт 8406 82 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8406 90 |- частини: | | | | 8406 90 10 00 |- - лопаті статора, | | 2 | 2 | шт |ротори та їх лопаті | | | | 8406 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 8407 |Двигуни внутрішнього| | | | |згоряння з іскровим | | | | |запаленням, із | | | | |зворотно- | | | | |поступальним або | | | | |обертовим рухом | | | | |поршня: | | | | 8407 10 |- двигуни авіаційні:| | | | 8407 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8407 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт |- двигуни для | | | | |суднових силових | | | | |устаткувань: | | | | 8407 21 |- - підвісні: | | | | 8407 21 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра не | | | | |більш як 325 куб. см| | | | |- - - з робочим | | | | |об'ємом циліндра | | | | |понад 325 куб. см: | | | | 8407 21 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |не більш як 30 кВт | | | | 8407 21 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 30 кВт | | | | 8407 29 |- - інші: | | | | 8407 29 20 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 200 кВт | | | | 8407 29 80 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 200 кВт | | | | |- двигуни із | | | | |зворотно- | | | | |поступальним рухом | | | | |поршня, що | | | | |використовуються для| | | | |транспортних засобів| | | | |групи 87: | | | | 8407 31 00 00 |- - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра не | | | | |більш як 50 куб. см | | | | 8407 32 |- - з робочим | | | | |об'ємом циліндра | | | | |понад 50 куб. см, | | | | |але не більш як | | | | |250 куб. см: | | | | 8407 32 10 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт |об'ємом циліндра | | | | |понад 50 куб. см, | | | | |але не більш як 125 | | | | |куб. см | | | | 8407 32 90 00 |- - - з робочим | | 5 | 5 | шт"; |об'ємом циліндра | | | | |понад 125 куб. см, | | | | |але не більш як 250 | | | | |куб. см | | | |
3) цифри і слово:
"8407 33 90 90|- - - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8407 33 90 90|- - - - інші | | 5 | 5 | шт";
4) цифри і слова:
"8407 34 10 10|- - - - моторних | | 5 | 5 | шт" |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 34 10 10|- - - - моторних | | 0 | 0 | шт"; |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | |
5) цифри і слова:
"8407 34 10 90|- - - - інші | | 5 | 5 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8407 34 10 90|- - - - інші | | 0 | 0 | шт";
6) цифри і слова:
"8407 34 91 10|- - - для | | 5 | 5 | шт" |промислового | | | | |складання | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 34 91 10|- - - для | | 0 | 0 | шт"; |промислового | | | | |складання | | | |
7) цифри і слова:
"8407 34 99 10|- - - - - - для | | 5 | 5 | шт" |промислового | | | | |складання | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 34 99 10|- - - - - - для | | 0 | 0 | шт"; |промислового | | | | |складання | | | |
8) цифри і слово:
"8407 34 99 90|- - - - - - інші | | 12 | 20 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8407 34 99 90|- - - - - - інші | | 5 | 5 | шт";
9) цифри і слова:
"8407 90 10 00|- - з робочим | | 5 | 10 | шт" |об'ємом циліндра | | | | |не більш | | | | |як 250 куб. см | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 90 10 00|- - з робочим | | 5 | 5 | шт"; |об'ємом циліндра | | | | |не більш | | | | |як 250 куб. см | | | |
10) цифри і слова:
"8407 90 50 10|- - - - моторних | | 5 | 5 | шт" |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 90 50 10|- - - - моторних | | 2 | 2 | шт"; |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | |
11) цифри і слова:
"8407 90 50 90|- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - інші: | | | | 8407 90 80 00|- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт" |не більш як 10 кВт | | | |
замінити цифрами і словами:
"8407 90 50 90|- - - - інші | | 2 | 2 | шт |- - - інші: | | | | 8407 90 80 00|- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт"; |не більш як 10 кВт | | | |
12) цифри і слово:
"8407 90 90 90|- - - - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8407 90 90 90|- - - - - інші | | 5 | 5 | шт";
13) цифри і слова:
"8408 10 11 00|- - - для морських | | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт |- - нові, | | | | |потужністю: | | | | |- - - не більш як | | | | |15 кВт: | | | | 8408 10 22 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 24 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 15 кВт, | | | | |але не більш як 50 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 26 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 28 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 50 кВт, | | | | |але не більш як 100 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 31 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 100 кВт,| | | | |але не більш як 200 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 41 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 49 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 200 кВт,| | | | |але не більш як 300 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 51 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 59 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 300 кВт,| | | | |але не більш як 500 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 61 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 500 кВт,| | | | |але не більш як | | | | |1000 кВт: | | | | 8408 10 71 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 79 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 1000 | | | | |кВт, але не більш | | | | |як 5000 кВт: | | | | 8408 10 81 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 89 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - понад 5000 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 91 00 |- - - - для морських| | 5 | 10 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8408 10 11 00|- - - для морських | | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - нові, | | | | |потужністю: | | | | |- - - не більш як | | | | |15 кВт: | | | | 8408 10 22 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 24 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 15 кВт, | | | | |але не більш як 50 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 26 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 28 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - понад 50 кВт, | | | | |але не більш як 100 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 31 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 100 кВт,| | | | |але не більш як 200 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 41 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 49 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 200 кВт,| | | | |але не більш як 300 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 51 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 300 кВт,| | | | |але не більш як 500 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 61 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 500 кВт,| | | | |але не більш як | | | | |1000 кВт: | | | | 8408 10 71 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 79 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 1000 | | | | |кВт, але не більш | | | | |як 5000 кВт: | | | | 8408 10 81 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 89 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- - - понад 5000 | | | | |кВт: | | | | 8408 10 91 00 |- - - - для морських| | 5 | 5 | шт |суден товарних | | | | |позицій 8901-8906, | | | | |буксирів | | | | |підкатегорії | | | | |8904 00 10 00 і | | | | |військових кораблів | | | | |підкатегорії | | | | |8906 00 10 00 | | | | 8408 10 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт";
14) цифри і слова:
"8408 20 10 10|- - - рядні | | 5 | 10 | шт |4-циліндрові двигуни| | | | |внутрішнього | | | | |згоряння поршневі з | | | | |компресійним | | | | |запалюванням | | | | |(дизельні) з | | | | |робочим об'ємом | | | | |циліндрів | | | | |2499 куб. см, | | | | |потужністю 60 кВт | | | | 8408 20 10 20 |- - - моторних | | 5 | 5 | шт" |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 10 10|- - - рядні | | 0 | 0 | шт |4-циліндрові двигуни| | | | |внутрішнього | | | | |згоряння поршневі з | | | | |компресійним | | | | |запалюванням | | | | |(дизельні) з | | | | |робочим об'ємом | | | | |циліндрів | | | | |2499 куб. см, | | | | |потужністю 60 кВт | | | | 8408 20 10 20 |- - моторних | | 0 | 0 | шт"; |транспортних засобів| | | | |товарної позиції | | | | |8703 | | | |
15) цифри і слова:
"8408 20 10 90|- - - інші | | 5 | 10 | шт |- - інші: | | | | |- - - для сільсько- | | | | |господарських | | | | |колісних тракторів | | | | |та лісових колісних | | | | |тракторів | | | | |потужністю: | | | | 8408 20 31 00 |- - - - не більш як | | 5 | 10 | шт |50 кВт | | | | 8408 20 35 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт |50 кВт, але не більш| | | | |як 100 кВт | | | | 8408 20 37 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт" |100 кВт | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 10 90|- - - інші | | 0 | 0 | шт |- - інші: | | | | |- - - для сільсько- | | | | |господарських | | | | |колісних тракторів | | | | |та лісових колісних | | | | |тракторів | | | | |потужністю: | | | | 8408 20 31 00 |- - - - не більш як | | 5 | 5 | шт |50 кВт | | | | 8408 20 35 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт |50 кВт, але не більш| | | | |як 100 кВт | | | | 8408 20 37 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт"; |100 кВт | | | |
16) цифри і слова:
"8408 20 51 90|- - - - - інші | | 12 | 20 | шт 8408 20 55 |- - - - понад 50 | | | | |кВт, але не більш як| | | | |100 кВт: | | | | 8408 20 55 10 |- - - - - рядні | | 5 | 10 | шт" |4-циліндрові двигуни| | | | |внутрішнього | | | | |згоряння поршневі з | | | | |компресійним | | | | |запалюванням | | | | |(дизельні) - з | | | | |наддуттям, з робочим| | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна 2798 куб. | | | | |см, потужністю 76 | | | | |кВт; з наддуттям та | | | | |охолодженням | | | | |повітря, з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна 2798 куб. | | | | |см, потужністю | | | | |90 кВт | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 51 90|- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 8408 20 55 |- - - - понад 50 | | | | |кВт, але не більш як| | | | |100 кВт: | | | | 8408 20 55 10 |- - - - - рядні | | 5 | 5 | шт"; |4-циліндрові двигуни| | | | |внутрішнього | | | | |згоряння поршневі з | | | | |компресійним | | | | |запалюванням | | | | |(дизельні) - з | | | | |наддуттям, з робочим| | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна 2798 куб. | | | | |см, потужністю 76 | | | | |кВт; з наддуттям та | | | | |охолодженням | | | | |повітря, з робочим | | | | |об'ємом циліндрів | | | | |двигуна 2798 куб. | | | | |см, потужністю | | | | |90 кВт | | | |
17) цифри і слова:
"8408 20 55 20|- - - - - для | | 5 | 5 | шт" |промислового | | | | |складання | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 55 20|- - - - - для | | 0 | 0 | шт"; |промислового | | | | |складання | | | |
18) цифри і слово:
"8408 20 55 90|- - - - - інші | | 12 | 20 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8408 20 55 90|- - - - - інші | | 5 | 5 | шт";
19) цифри і слова:
"8408 20 57 10|- - - - - для | | 5 | 5 | шт" |промислового | | | | |складання | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 57 10|- - - - - для | | 0 | 0 | шт"; |промислового | | | | |складання | | | |
20) цифри і слово:
"8408 20 57 90|- - - - - інші | | 12 | 20 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8408 20 57 90|- - - - - інші | | 5 | 5 | шт";
21) цифри і слова:
"8408 20 99 10|- - - - - для | | 5 | 5 | шт" |промислового | | | | |складання | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 20 99 10|- - - - - для | | 2 | 2 | шт"; |промислового | | | | |складання | | | |
22) цифри і слово:
"8408 20 99 90|- - - - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8408 20 99 90|- - - - - інші | | 5 | 5 | шт";
23) цифри і слова:
"8408 90 |- інші двигуни: | | | | 8408 90 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8408 90 21 00 |- - - для рейкового | | 5 | 10 | шт |транспорту | | | | |- - - інші: | | | | 8408 90 29 00 |- - - - що | | 2 | 5 | шт |використовувались | | | | |- - - - нові, | | | | |потужністю: | | | | 8408 90 31 00 |- - - - - не більш | | 5 | 10 | шт |як 15 кВт | | | | 8408 90 33 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт |15 кВт, але не більш| | | | |як 30 кВт | | | | 8408 90 36 00 |- - - - - понад 30 | | 5 | 10 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 50 кВт | | | | 8408 90 37 00 |- - - - - понад 50 | | 5 | 10 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 100 кВт | | | | 8408 90 51 00 |- - - - - понад 100 | | 5 | 10 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 200 кВт | | | | 8408 90 55 00 |- - - - - понад 200 | | 5 | 10 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 300 кВт | | | | 8408 90 57 00 |- - - - - понад 300 | | 5 | 10 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 500 кВт | | | | 8408 90 71 00 |- - - - - понад 500 | | 5 | 10 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 1000 кВт | | | | 8408 90 75 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт |1000 кВт, але не | | | | |більш як 5000 кВт | | | | 8408 90 99 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт" |5000 кВт | | | |
замінити цифрами і словами:
"8408 90 |- інші двигуни: | | | | 8408 90 10 00 |- - для цивільної | | 1,4 | 1,4 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8408 90 21 00 |- - - для рейкового | | 5 | 5 | шт |транспорту | | | | |- - - інші: | | | | 8408 90 29 00 |- - - - що | | 2 | 2 | шт |використовувались | | | | |- - - - нові, | | | | |потужністю: | | | | 8408 90 31 00 |- - - - - не більш | | 5 | 5 | шт |як 15 кВт | | | | 8408 90 33 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт |15 кВт, але не більш| | | | |як 30 кВт | | | | 8408 90 36 00 |- - - - - понад 30 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 50 кВт | | | | 8408 90 37 00 |- - - - - понад 50 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 100 кВт | | | | 8408 90 51 00 |- - - - - понад 100 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 200 кВт | | | | 8408 90 55 00 |- - - - - понад 200 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 300 кВт | | | | 8408 90 57 00 |- - - - - понад 300 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 500 кВт | | | | 8408 90 71 00 |- - - - - понад 500 | | 5 | 5 | шт |кВт, але не більш | | | | |як 1000 кВт | | | | 8408 90 75 00 |- - - - - понад | | 5 | 5 | шт |1000 кВт, але не | | | | |більш як 5000 кВт | | | | 8408 90 99 00 |- - - - - понад | | 5 | 5 | шт"; |5000 кВт | | | |
24) цифри і слова:
"8409 10 10 00|- - для цивільної | | 0 | 5 | - |авіації | | | | 8409 10 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -"
замінити цифрами і словами:
"8409 10 10 00|- - для цивільної | | 0 | 0 | - |авіації | | | | 8409 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | -";
25) цифри і слово:
"8409 91 00 90|- - - інші | | 0 | 10 | -"
замінити цифрами і словом:
"8409 91 00 90|- - - інші | | 0 | 0 | -";
26) цифри і слова:
"8410 11 00 00|- - потужністю не | | 5 | 10 | - |більш як 1000 кВт | | | | 8410 12 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | - |1000 кВт, але не | | | | |більш як 10000 кВт | | | | 8410 13 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | - |10000 кВт | | | | 8410 90 |- частини, включаючи| | | | |регулятори: | | | | 8410 90 10 00 |- - з чавуну або | | 5 | 10 | - |сталі литі | | | | 8410 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | - 8411 |Двигуни | | | | |турбореактивні, | | | | |турбогвинтові та | | | | |інші газові турбіни:| | | | |- двигуни | | | | |турбореактивні: | | | | 8411 11 |- - тягою не більш | | | | |як 25 кН: | | | | 8411 11 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | 8411 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8411 12 |- - тягою понад 25 | | | | |кН: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 8411 12 11 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 5 | шт |25 кН, але не більш | | | | |як 44 кН | | | | 8411 12 13 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 5 | шт |44 кН, але не більш | | | | |як 132 кН | | | | 8411 12 19 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 5 | шт |132 кН | | | | 8411 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт |- двигуни | | | | |турбогвинтові: | | | | 8411 21 |- - потужністю не | | | | |більш як 1100 кВт: | | | | 8411 21 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | 8411 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8411 22 |- - потужністю понад| | | | |1100 кВт: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 8411 22 11 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт |понад 1100 кВт, але | | | | |не більш як 3730 | | | | |кВт | | | | 8411 22 19 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт |понад 3730 кВт | | | | 8411 22 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт |- інші турбіни | | | | |газові: | | | | 8411 81 |- - потужністю не | | | | |більш як 5000 кВт: | | | | 8411 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | 8411 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8411 82 |- - потужністю понад| | | | |5000 кВт: | | | | 8411 82 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8411 82 91 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт |понад 5000 кВт, але | | | | |не більш як 20000 | | | | |кВт | | | | 8411 82 93 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт |понад 20000 кВт, | | | | |але не більш як | | | | |50000 кВт | | | | 8411 82 99 00 |- - - - потужністю | | 0 | 5 | шт |понад 50000 кВт | | | | |- частини: | | | | 8411 91 |- - турбореактивних | | | | |або турбогвинтових | | | | |двигунів: | | | | 8411 91 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | - |авіації | | | | 8411 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | - 8411 99 |- - інші: | | | | 8411 99 10 00 |- - - турбін газових| | 0 | 5 | - |для цивільної | | | | |авіації | | | | 8411 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | - 8412 |Інші двигуни та | | | | |силові установки: | | | | 8412 10 |- двигуни реактивні,| | | | |крім | | | | |турбореактивних: | | | | 8412 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8412 10 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт |- силові установки | | | | |та двигуни | | | | |гідравлічні: | | | | 8412 21 |- - лінійної дії | | | | |(циліндри): | | | | 8412 21 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8412 21 91 00 |- - - - гідравлічні | | 1 | 5 | шт |системи | | | | 8412 21 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8412 29 |- - інші: | | | | 8412 29 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8412 29 50 00 |- - - - гідравлічні | | 5 | 10 | шт |системи | | | | |- - - - інші: | | | | 8412 29 91 00 |- - - - - двигуни | | 5 | 10 | шт |гідравлічні силові | | | | 8412 29 99 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт |- силові установки | | | | |та двигуни | | | | |пневматичні: | | | | 8412 31 |- - лінійної дії | | | | |(циліндри): | | | | 8412 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8412 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8412 39 |- - інші: | | | | 8412 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8412 39 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8412 80 |- інші: | | | | 8412 80 10 00 |- - інші двигуни | | 5 | 10 | шт |силові, пароводяні | | | | |або парові | | | | |- - інші: | | | | 8412 80 91 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8412 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8410 11 00 00|- - потужністю не | | 5 | 5 | - |більш як 1000 кВт | | | | 8410 12 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | - |1000 кВт, але не | | | | |більш як 10000 кВт | | | | 8410 13 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | - |10000 кВт | | | | 8410 90 |- частини, включаючи| | | | |регулятори: | | | | 8410 90 10 00 |- - з чавуну або | | 5 | 5 | - |сталі литі | | | | 8410 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 8411 |Двигуни | | | | |турбореактивні, | | | | |турбогвинтові та | | | | |інші газові турбіни:| | | | |- двигуни | | | | |турбореактивні: | | | | 8411 11 |- - тягою не більш | | | | |як 25 кН: | | | | 8411 11 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8411 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8411 12 |- - тягою понад 25 | | | | |кН: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 8411 12 11 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 0 | шт |25 кН, але не більш | | | | |як 44 кН | | | | 8411 12 13 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 0 | шт |44 кН, але не більш | | | | |як 132 кН | | | | 8411 12 19 00 |- - - - тягою понад | | 0 | 0 | шт |132 кН | | | | 8411 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- двигуни | | | | |турбогвинтові: | | | | 8411 21 |- - потужністю не | | | | |більш як 1100 кВт: | | | | 8411 21 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8411 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8411 22 |- - потужністю понад| | | | |1100 кВт: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 8411 22 11 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 1100 кВт, але | | | | |не більш як 3730 | | | | |кВт | | | | 8411 22 19 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 3730 кВт | | | | 8411 22 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- інші турбіни | | | | |газові: | | | | 8411 81 |- - потужністю не | | | | |більш як 5000 кВт: | | | | 8411 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8411 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8411 82 |- - потужністю понад| | | | |5000 кВт: | | | | 8411 82 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8411 82 91 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 5000 кВт, але | | | | |не більш як 20000 | | | | |кВт | | | | 8411 82 93 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 20000 кВт, | | | | |але не більш як | | | | |50000 кВт | | | | 8411 82 99 00 |- - - - потужністю | | 0 | 0 | шт |понад 50000 кВт | | | | |- частини: | | | | 8411 91 |- турбореактивних | | | | |або турбогвинтових | | | | |двигунів: | | | | 8411 91 10 |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 8411 91 10 10 |- - - - лопатки для | | | | |турбін з покриттям | | 0 | 0 | - |діоксидом цирконію, | | | | |сплавами металів або| | | | |діоксидом цирконію і| | | | |сплавами металів | | | | 8411 91 10 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 8411 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 8411 99 |- - інші: | | | | 8411 99 10 00 |- - - турбін газових| | 0 | 0 | - |для цивільної | | | | |авіації | | | | 8411 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 8412 |Інші двигуни та | | | | |силові установки: | | | | 8412 10 |- двигуни реактивні,| | | | |крім | | | | |турбореактивних: | | | | 8412 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8412 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт |- силові установки | | | | |та двигуни | | | | |гідравлічні: | | | | 8412 21 |- - лінійної дії | | | | |(циліндри): | | | | 8412 21 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8412 21 91 00 |- - - - гідравлічні | | 1 | 1 | шт |системи | | | | 8412 21 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8412 29 |- - інші: | | | | 8412 29 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8412 29 50 00 |- - - - гідравлічні | | 5 | 5 | шт |системи | | | | |- - - - інші: | | | | 8412 29 91 00 |- - - - - двигуни | | 5 | 5 | шт |гідравлічні силові | | | | 8412 29 99 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт |- силові установки | | | | |та двигуни | | | | |пневматичні: | | | | 8412 31 |- - лінійної дії | | | | |(циліндри): | | | | 8412 31 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8412 31 90 |- - - інші: | | | | 8412 31 90 10 |- - - - для | | 2 | 2 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8412 31 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8412 39 |- - інші: | | | | 8412 39 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8412 39 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8412 80 |- інші: | | | | 8412 80 10 00 |- - інші двигуни | | 3 | 3 | шт |силові, пароводяні | | | | |або парові | | | | |- - інші: | | | | 8412 80 91 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8412 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт";
27) цифри і слова:
"8412 90 |- частини: | | | | 8412 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | - |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8412 90 30 00 |- - - реактивних | | 5 | 10 | - |двигунів, крім | | | | |турбореактивних | | | | 8412 90 50 00 |- - - гідравлічних | | 5 | 10 | - |силових установок та| | | | |двигунів | | | | 8412 90 90 00 |- - - інших | | 5 | 10 | - 8413 |Насоси для рідин з | | | | |витратомірним | | | | |пристроєм або без | | | | |нього; механізми для| | | | |підіймання рідини: | | | | |- насоси з | | | | |витратомірним | | | | |пристроєм або такі, | | | | |в яких передбачено | | | | |такі пристрої: | | | | 8413 11 00 00 |- - насоси для | | 0 | 5 | шт |дозування пального | | | | |або мастильних | | | | |матеріалів, які | | | | |використовуються на | | | | |заправних станціях | | | | |або у гаражах | | | | 8413 19 |- - інші: | | | | 8413 19 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | 8413 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 20 |- насоси ручні, крім| | | | |тих, що | | | | |класифіковані у | | | | |підпозиції 8413 11 | | | | |чи 8413 19: | | | | 8413 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | 8413 20 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт 8413 30 |- насоси паливні, | | | | |масляні або для | | | | |охолоджувальних | | | | |рідин для поршневих | | | | |двигунів | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння: | | | | 8413 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8413 30 91 00 |- - - інжекційні | | 0 | 5 | шт |насоси | | | | 8413 30 99 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 40 00 00 |- бетононасоси | | 0 | 5 | шт 8413 50 |- інші насоси | | | | |поршневі з | | | | |кривошипно-шатунним | | | | |механізмом: | | | | 8413 50 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8413 50 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 5 | шт |агрегати | | | | 8413 50 50 00 |- - - насоси | | 0 | 5 | шт |дозувальні | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - насоси | | | | |поршневі: | | | | 8413 50 71 00 |- - - - насоси | | 0 | 5 | шт |гідравлічні силові | | | | 8413 50 79 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 50 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 60 |- інші насоси | | | | |ротаційні: | | | | 8413 60 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8413 60 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 5 | шт |агрегати | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - насоси | | | | |шестеренчасті: | | | | 8413 60 41 00 |- - - - - насоси | | 0 | 5 | шт |силові гідравлічні | | | | 8413 60 49 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт |- - - - насоси | | | | |лопатеві: | | | | 8413 60 51 00 |- - - - - насоси | | 0 | 5 | шт |гідравлічні силові | | | | 8413 60 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 60 60 00 |- - - - насоси | | 0 | 5 | шт |гвинтові | | | | 8413 60 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 70 |- інші насоси | | | | |відцентрові: | | | | 8413 70 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - насоси | | | | |занурені: | | | | 8413 70 21 |- - - - | | | | |одноступінчасті: | | | | 8413 70 21 10 |- - - - - агрегати | | 10 | 20 | шт |електронасосні | | | | |свердловинні | | | | |продуктивністю до | | | | |375 куб. м на годину| | | | 8413 70 21 90 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 70 29 00 |- - - - | | 0 | 5 | шт |багатоступінчасті | | | | 8413 70 30 |- - - насоси | | | | |безсальникові | | | | |відцентрові для | | | | |систем опалювання та| | | | |гарячого постачання:| | | | 8413 70 30 10 |- - - насоси | | 10 | 20 | шт |живильні, | | | | |відцентрові, хімічні| | | | |продуктивністю до | | | | |500 куб. м на годину| | | | 8413 70 30 90 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт |- - - інші насоси, з| | | | |діаметром випускного| | | | |патрубку: | | | | 8413 70 40 00 |- - - - не більш як | | 0 | 5 | шт |15 мм | | | | |- - - - понад 15 мм:| | | | 8413 70 50 00 |- - - - - насоси | | 0 | 5 | шт |канально-відцентрові| | | | |лопатеві та з | | | | |боковими каналами | | | | |- - - - - насоси з | | | | |радіальним потоком: | | | | |- - - - - - | | | | |одноступінчасті | | | | |- - - - - - - з | | | | |одним вхідним | | | | |лопатевим робочим | | | | |колесом: | | | | 8413 70 61 00 |- - - - - - - - | | 0 | 5 | шт |моноблокові | | | | 8413 70 69 00 |- - - - - - - - | | 0 | 5 | шт |інші | | | | 8413 70 70 00 |- - - - - - - з | | 0 | 5 | шт |кількома лопатевими | | | | |робочими колесами | | | | 8413 70 80 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт |багатоступінчасті | | | | |- - - - - інші | | | | |насоси відцентрові: | | | | 8413 70 91 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт |одноступінчасті | | | | 8413 70 99 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт |багатоступінчасті | | | | |- інші насоси; | | | | |підіймачі рідини: | | | | 8413 81 |- - насоси: | | | | 8413 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | 8413 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8413 82 00 00 |- - підіймачі рідини| | 0 | 5 | шт |- частини: | | | | 8413 91 |- - для насосів: | | | | 8413 91 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 5 | - |авіації | | | | 8413 91 90 |- - - інші: | | | | 8413 91 90 10 |- - - - | | 25 | 50 | - |верстати-качалки | | | | |вантажопідйомністю | | | | |3,2-12,5 тонни | | | | 8413 91 90 90 |- - - - інші | | 0 | 5 | - 8413 92 00 00 |- - для підіймачів | | 0 | 5 | - |рідини | | | | 8414 |Насоси повітряні або| | | | |вакуумні, повітряні | | | | |або інші газові | | | | |компресори та | | | | |вентилятори; | | | | |вентиляційні або | | | | |витяжні шафи з | | | | |вентилятором, з | | | | |фільтром або без | | | | |нього: | | | | 8414 10 |- насоси вакуумні: | | | | 8414 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8414 10 20 00 |- - для | | 5 | 10 | шт |напівпровідникового | | | | |виробництва | | | | |- - інші: | | | | 8414 10 30 00 |- - - насоси роторні| | 2 | 5 | шт |поршневі, насоси | | | | |роторні з ковзними | | | | |лопатями, насоси | | | | |молекулярні | | | | |(вакуумні) і насоси | | | | |типу Рутс | | | | |- - - інші: | | | | 8414 10 50 00 |- - - - насоси | | 2 | 5 | шт |дифузійні, кріогенні| | | | |та адсорбційні | | | | 8414 10 80 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт 8414 20 |- насоси | | | | |пневматичні, ручні | | | | |або ножні: | | | | 8414 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- інші: | | | | 8414 20 91 00 |- - - насоси ручні | | 5 | 10 | шт |для велосипедів | | | | 8414 20 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8414 30 |- компресори, які | | | | |використовуються у | | | | |холодильному | | | | |обладнанні: | | | | 8414 30 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8414 30 30 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт |більш як 0,4 кВт | | | | |- - - потужністю | | | | |понад 0,4 кВт: | | | | 8414 30 91 00 |- - - - герметичні | | 5 | 10 | шт |або напівгерметичні | | | | 8414 30 99 00 |- - - - інші | | 20 | 40 | шт 8414 40 |- компресори | | | | |повітряні на | | | | |колісних шасі, | | | | |пересувні: | | | | 8414 40 10 00 |- - з витратами не | | 5 | 10 | шт |більш як 2 куб. м на| | | | |хвилину | | | | 8414 40 90 00 |- - з витратами | | 5 | 10 | шт |понад 2 куб. м на | | | | |хвилину | | | | |- вентилятори: | | | | 8414 51 |- - настільні, | | | | |підлогові, настінні,| | | | |віконні, настельні | | | | |або дахові з | | | | |електричним двигуном| | | | |потужністю не | | | | |більш як 125 Вт: | | | | 8414 51 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8414 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8414 59 |- - інші: | | | | 8414 59 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8414 59 30 00 |- - - - осьові | | 2 | 10 | шт 8414 59 50 00 |- - - - відцентрові | | 2 | 10 | шт 8414 59 90 00 |- - - - інші | | 2 | 10 | шт 8414 60 00 00 |- шафи витяжні з | | 5 | 10 | шт |найбільшим | | | | |горизонтальним | | | | |розміром, що не | | | | |перевищує 120 см | | | | 8414 80 |- інші: | | | | 8414 80 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - | | | | |турбокомпресори: | | | | 8414 80 21 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт |одноступінчасті | | | | 8414 80 29 00 |- - - - | | 1 | 5 | шт |багатоступінчасті | | | | |- - - компресори з | | | | |кривошипно-шатунним | | | | |механізмом, об'ємні | | | | |з надлишковим | | | | |робочим тиском: | | | | |- - - - не більш як | | | | |15 бар, | | | | |продуктивністю: | | | | 8414 80 31 00 |- - - - - не більш | | 1 | 5 | шт |як 60 куб. м на | | | | |годину | | | | 8414 80 39 00 |- - - - - понад 60 | | 1 | 5 | шт |куб. м на годину | | | | |- - - - понад 15 | | | | |бар, продуктивністю:| | | | 8414 80 41 00 |- - - - - не більш | | 1 | 5 | шт |як 120 куб. м на | | | | |годину | | | | 8414 80 49 00 |- - - - - понад | | 1 | 5 | шт |120 куб. м на годину| | | | |- - - компресори | | | | |об'ємні роторні: | | | | 8414 80 60 00 |- - - - одновальні | | 2 | 5 | шт |- - - - | | | | |багатовальні: | | | | 8414 80 71 00 |- - - - - гвинтові | | 2 | 5 | шт 8414 80 79 00 |- - - - - інші | | 2 | 5 | шт 8414 80 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт 8414 90 |- частини: | | | | 8414 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | - |авіації | | | | 8414 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8415 |Установки для | | | | |кондиціонування | | | | |повітря, до складу | | | | |яких входять | | | | |вентилятори з | | | | |двигуном та прилади | | | | |для змінювання | | | | |температури і | | | | |вологості повітря, | | | | |включаючи | | | | |кондиціонери, в | | | | |яких вологість не | | | | |регулюється окремо: | | | | 8415 10 00 00 |- настінні чи для | | 5 | 10 | шт |вікон, у корпусі | | | | 8415 20 00 00 |- використовувані в | | 5 | 10 | шт |автомобілях | | | | |- інші: | | | | 8415 81 |- - з агрегатом | | | | |охолодження та | | | | |приладом, який | | | | |забезпечує | | | | |перемикання режимів | | | | |"холод - тепло": | | | | 8415 81 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт" |авіації | | | |
замінити цифрами і словами:
"8412 90 |- частини: | | | | 8412 90 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | - |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8412 90 30 00 |- - - реактивних | | 5 | 5 | - |двигунів, крім | | | | |турбореактивних | | | | 8412 90 50 00 |- - - гідравлічних | | 5 | 5 | - |силових установок та| | | | |двигунів | | | | 8412 90 90 00 |- - - інших | | 5 | 5 | - 8413 |Насоси для рідин з | | | | |витратомірним | | | | |пристроєм або без | | | | |нього; механізми для| | | | |підіймання рідини: | | | | |- насоси з | | | | |витратомірним | | | | |пристроєм або такі, | | | | |в яких передбачено | | | | |такі пристрої: | | | | 8413 11 00 00 |- - насоси для | | 0 | 0 | шт |дозування пального | | | | |або мастильних | | | | |матеріалів, які | | | | |використовуються на | | | | |заправних станціях | | | | |або у гаражах | | | | 8413 19 |- - інші: | | | | 8413 19 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8413 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 20 |- насоси ручні, крім| | | | |тих, що | | | | |класифіковані у | | | | |підпозиції 8413 11 | | | | |чи 8413 19: | | | | 8413 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8413 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8413 30 |- насоси паливні, | | | | |масляні або для | | | | |охолоджувальних | | | | |рідин для поршневих | | | | |двигунів | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння: | | | | 8413 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8413 30 91 00 |- - - інжекційні | | 0 | 0 | шт |насоси | | | | 8413 30 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 40 00 00 |- бетононасоси | | 0 | 0 | шт 8413 50 |- інші насоси | | | | |поршневі з | | | | |кривошипно-шатунним | | | | |механізмом: | | | | 8413 50 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8413 50 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 0 | шт |агрегати | | | | 8413 50 50 00 |- - - насоси | | 0 | 0 | шт |дозувальні | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - насоси | | | | |поршневі: | | | | 8413 50 71 00 |- - - - насоси | | 0 | 0 | шт |гідравлічні силові | | | | 8413 50 79 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 50 90 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 60 |- інші насоси | | | | |ротаційні: | | | | 8413 60 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8413 60 30 00 |- - - гідравлічні | | 0 | 0 | шт |агрегати | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - насоси | | | | |шестеренчасті: | | | | 8413 60 41 00 |- - - - - насоси | | 0 | 0 | шт |силові гідравлічні | | | | 8413 60 49 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт |- - - - насоси | | | | |лопатеві: | | | | 8413 60 51 00 |- - - - - насоси | | 0 | 0 | шт |гідравлічні силові | | | | 8413 60 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 60 60 00 |- - - - насоси | | 0 | 0 | шт |гвинтові | | | | 8413 60 90 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 70 |- інші насоси | | | | |відцентрові: | | | | 8413 70 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - насоси | | | | |занурені: | | | | 8413 70 21 |- - - - | | | | |одноступінчасті: | | | | 8413 70 21 10 |- - - - - агрегати | | 10 | 10 | шт |електронасосні | | | | |свердловинні | | | | |продуктивністю до | | | | |375 куб. м на годину| | | | 8413 70 21 90 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 70 29 00 |- - - - | | 0 | 0 | шт |багатоступінчасті | | | | 8413 70 30 |- - - насоси | | | | |безсальникові | | | | |відцентрові для | | | | |систем опалювання та| | | | |гарячого постачання:| | | | 8413 70 30 10 |- - - - насоси | | 10 | 10 | шт |живильні, | | | | |відцентрові, хімічні| | | | |продуктивністю до | | | | |500 куб. м на годину| | | | 8413 70 30 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт |- - - інші насоси, з| | | | |діаметром випускного| | | | |патрубку: | | | | 8413 70 40 00 |- - - - не більш як | | 0 | 0 | шт |15 мм | | | | |- - - - понад 15 мм:| | | | 8413 70 50 00 |- - - - - насоси | | 0 | 0 | шт |канально-відцентрові| | | | |лопатеві та з | | | | |боковими каналами | | | | |- - - - - насоси з | | | | |радіальним потоком: | | | | |- - - - - - | | | | |одноступінчасті: | | | | |- - - - - - - з | | | | |одним вхідним | | | | |лопатевим робочим | | | | |колесом: | | | | 8413 70 61 00 |- - - - - - - - | | 0 | 0 | шт |моноблокові | | | | 8413 70 69 00 |- - - - - - - - | | 0 | 0 | шт |інші | | | | 8413 70 70 00 |- - - - - - - з | | 0 | 0 | шт |кількома лопатевими | | | | |робочими колесами | | | | 8413 70 80 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | шт |багатоступінчасті | | | | |- - - - - інші | | | | |насоси відцентрові: | | | | 8413 70 91 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | шт |одноступінчасті | | | | 8413 70 99 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | шт |багатоступінчасті | | | | |- інші насоси; | | | | |підіймачі рідини: | | | | 8413 81 |- - насоси: | | | | 8413 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8413 81 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8413 82 00 00 |- - підіймачі рідини| | 0 | 0 | шт |- частини: | | | | 8413 91 |- - для насосів: | | | | 8413 91 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | - |авіації | | | | 8413 91 90 |- - - інші: | | | | 8413 91 90 10 |- - - - | | 12 | 12 | - |верстати-качалки | | | | |вантажопідйомністю | | | | |3,2-12,5 тонни | | | | 8413 91 90 90 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 8413 92 00 00 |- - для підіймачів | | 0 | 0 | - |рідини | | | | 8414 |Насоси повітряні або| | | | |вакуумні, повітряні | | | | |або інші газові | | | | |компресори та | | | | |вентилятори; | | | | |вентиляційні або | | | | |витяжні шафи з | | | | |вентилятором, з | | | | |фільтром або без | | | | |нього: | | | | 8414 10 |- насоси вакуумні: | | | | 8414 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8414 10 20 00 |- - для | | 5 | 5 | шт |напівпровідникового | | | | |виробництва | | | | |- - інші: | | | | 8414 10 30 00 |- - - насоси роторні| | 2 | 2 | шт |поршневі, насоси | | | | |роторні з ковзними | | | | |лопатями, насоси | | | | |молекулярні | | | | |(вакуумні) і насоси | | | | |типу Рутс | | | | |- - - інші: | | | | 8414 10 50 00 |- - - - насоси | | 2 | 2 | шт |дифузійні, кріогенні| | | | |та адсорбційні | | | | 8414 10 80 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8414 20 |- насоси | | | | |пневматичні, ручні | | | | |або ножні: | | | | 8414 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8414 20 91 00 |- - - насоси ручні | | 5 | 5 | шт |для велосипедів | | | | 8414 20 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8414 30 |- компресори, які | | | | |використовуються у | | | | |холодильному | | | | |обладнанні: | | | | 8414 30 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8414 30 30 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 0,4 кВт | | | | |- - - потужністю | | | | |понад 0,4 кВт: | | | | 8414 30 91 00 |- - - - герметичні | | 5 | 5 | шт |або напівгерметичні | | | | 8414 30 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8414 40 |- компресори | | | | |повітряні на | | | | |колісних шасі, | | | | |пересувні: | | | | 8414 40 10 00 |- - з витратами не | | 5 | 5 | шт |більш як 2 куб. м на| | | | |хвилину | | | | 8414 40 90 00 |- - з витратами | | 5 | 5 | шт |понад 2 куб. м на | | | | |хвилину | | | | |- вентилятори: | | | | 8414 51 |- - настільні, | | | | |підлогові, настінні,| | | | |віконні, настельні | | | | |або дахові з | | | | |електричним двигуном| | | | |потужністю не | | | | |більш як 125 Вт: | | | | 8414 51 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8414 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8414 59 |- - інші: | | | | 8414 59 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8414 59 30 |- - - - осьові: | | | | 8414 59 30 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8414 59 30 90 |- - - - - інші | | 2 | 2 | шт 8414 59 50 00 |- - - - відцентрові | | 2 | 2 | шт 8414 59 90 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8414 60 00 00 |- шафи витяжні з | | 5 | 5 | шт |найбільшим | | | | |горизонтальним | | | | |розміром, що не | | | | |перевищує 120 см | | | | 8414 80 |- інші: | | | | 8414 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - | | | | |турбокомпресори: | | | | 8414 80 21 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт |одноступінчасті | | | | 8414 80 29 00 |- - - - | | 1 | 1 | шт |багатоступінчасті | | | | |- - - компресори з | | | | |кривошипно-шатунним | | | | |механізмом, об'ємні | | | | |з надлишковим | | | | |робочим тиском: | | | | |- - - - не більш як | | | | |15 бар, | | | | |продуктивністю: | | | | 8414 80 31 |- - - - - не більш | | | | |як 60 куб. м на | | | | |годину: | | | | 8414 80 31 10 |- - - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8414 80 31 90 |- - - - - - інші | | 1 | 1 | шт 8414 80 39 00 |- - - - - понад 60 | | 1 | 1 | шт |куб. м на годину | | | | |- - - - понад 15 | | | | |бар, продуктивністю:| | | | 8414 80 41 00 |- - - - - не більш | | 1 | 1 | шт |як 120 куб. м на | | | | |годину | | | | 8414 80 49 00 |- - - - - понад | | 1 | 1 | шт |120 куб. м на годину| | | | |- - - компресори | | | | |об'ємні роторні: | | | | 8414 80 60 |- - - - одновальні: | | | | 8414 80 60 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8414 80 60 90 |- - - - - інші | | 2 | 2 | шт |- - - - | | | | |багатовальні: | | | | 8414 80 71 00 |- - - - - гвинтові | | 2 | 2 | шт 8414 80 79 00 |- - - - - інші | | 2 | 2 | шт 8414 80 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8414 90 |- частини: | | | | 8414 90 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | - |авіації | | | | 8414 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8415 |Установки для | | | | |кондиціонування | | | | |повітря, до складу | | | | |яких входять | | | | |вентилятори з | | | | |двигуном та прилади | | | | |для змінювання | | | | |температури і | | | | |вологості повітря, | | | | |включаючи | | | | |кондиціонери, в | | | | |яких вологість не | | | | |регулюється окремо: | | | | 8415 10 00 00 |- настінні чи для | | 5 | 5 | шт |вікон, у корпусі | | | | 8415 20 00 |- використовувані в | | | | |автомобілях: | | | | 8415 20 00 10 |- - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8415 20 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | шт |- інші: | | | | 8415 81 |- - з агрегатом | | | | |охолодження та | | | | |приладом, який | | | | |забезпечує | | | | |перемикання режимів | | | | |"холод - тепло": | | | | 8415 81 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт"; |авіації | | | |
28) цифри і слова:
"8415 81 90 90|- - - - інші | | 2 | 10 | шт 8415 82 |- - інші з агрегатом| | | | |охолодження: | | | | 8415 82 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт" |авіації | | | |
замінити цифрами і словами:
"8415 81 90 90|- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8415 82 |- - інші з агрегатом| | | | |охолодження: | | | | 8415 82 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт"; |авіації | | | |
29) цифри і слова:
"8415 82 80 90|- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8415 83 |- - без агрегату | | | | |охолодження: | | | | 8415 83 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8415 83 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8415 90 |- частини: | | | | 8415 90 10 00 |- - установок для | | 5 | 10 | - |кондиціонування | | | | |повітря, зазначених | | | | |у підпозиціях | | | | |8415 81, 8415 82 | | | | |або 8415 83, для | | | | |цивільної авіації | | | | 8415 90 90 00 |- - інші | | 2 | 10 | - 8416 |Пальники топкові | | | | |для рідкого палива, | | | | |пальники пиловидного| | | | |твердого палива або | | | | |газу; топки | | | | |механічні, включаючи| | | | |їх механічні | | | | |колосникові решітки,| | | | |механічні пристрої | | | | |для вилучення попелу| | | | |та аналогічні | | | | |пристрої: | | | | 8416 10 |- пальники для | | | | |рідкого палива: | | | | 8416 10 10 00 |- - з установленим | | 5 | 10 | шт |пристроєм для | | | | |автоматичного | | | | |керування | | | | 8416 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8416 20 |- інші пальники, | | | | |включаючи | | | | |комбіновані: | | | | 8416 20 10 00 |- - виключно газові,| | 5 | 10 | шт |моноблокові, з | | | | |вмонтованим | | | | |вентилятором та | | | | |пристроєм для | | | | |керування | | | | 8416 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | - 8416 30 00 00 |- топки механічні, | | 5 | 10 | - |включаючи їх | | | | |механічні | | | | |колосникові решітки | | | | |і пристрої для | | | | |вилучення попелу та | | | | |аналогічні пристрої | | | | 8416 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | - 8417 |Печі та камери | | | | |промислові або | | | | |лабораторні, | | | | |включаючи | | | | |сміттєспалювачі, | | | | |неелектричні: | | | | 8417 10 00 00 |- печі та камери для| | 5 | 10 | шт |випалювання, | | | | |виплавлення або | | | | |іншої термічної | | | | |обробки піритових | | | | |руд або руд металів | | | | 8417 20 |- печі | | | | |хлібопекарські, | | | | |включаючи печі | | | | |кондитерські: | | | | 8417 20 10 00 |- - печі тунельні | | 5 | 10 | шт 8417 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8417 80 |- інші: | | | | 8417 80 10 00 |- - печі та камери | | 2 | 5 | шт |для спалювання | | | | |сміття | | | | 8417 80 20 00 |- - тунельні камери | | 2 | 5 | шт |та муфільні печі для| | | | |випалювання | | | | |керамічних виробів | | | | 8417 80 80 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт 8417 90 00 |- частини: | | | | 8417 90 00 10 |- - рекуператори | | 20 | 40 | шт |петельні трубчаті | | | | |продуктивністю | | | | |2800-19000 куб. м | | | | |повітря на годину | | | | 8417 90 00 20 |- - промислових | | 2 | 5 | шт |печей для піролізу | | | | |дихлоретану та | | | | |нафтопродуктів | | | | 8417 90 00 90 |- - інші | | 5 | 10 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8415 82 80 90|- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8415 83 |- - без агрегату | | | | |охолодження: | | | | 8415 83 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8415 83 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8415 90 |- частини: | | | | 8415 90 10 00 |- - установок для | | 3 | 3 | - |кондиціонування | | | | |повітря, зазначених | | | | |у підпозиціях | | | | |8415 81, 8415 82 | | | | |або 8415 83, для | | | | |цивільної авіації | | | | 8415 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8416 |Пальники топкові | | | | |для рідкого палива, | | | | |пальники пиловидного| | | | |твердого палива або | | | | |газу; топки | | | | |механічні, включаючи| | | | |їх механічні | | | | |колосникові решітки,| | | | |механічні пристрої | | | | |для вилучення попелу| | | | |та аналогічні | | | | |пристрої: | | | | 8416 10 |- пальники для | | | | |рідкого палива: | | | | 8416 10 10 00 |- - з установленим | | 5 | 5 | шт |пристроєм для | | | | |автоматичного | | | | |керування | | | | 8416 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8416 20 |- інші пальники, | | | | |включаючи | | | | |комбіновані: | | | | 8416 20 10 00 |- - виключно газові,| | 5 | 5 | шт |моноблокові, з | | | | |вмонтованим | | | | |вентилятором та | | | | |пристроєм для | | | | |керування | | | | 8416 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 8416 30 00 00 |- топки механічні, | | 0 | 0 | - |включаючи їх | | | | |механічні | | | | |колосникові решітки | | | | |і пристрої для | | | | |вилучення попелу та | | | | |аналогічні пристрої | | | | 8416 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 8417 |Печі та камери | | | | |промислові або | | | | |лабораторні, | | | | |включаючи | | | | |сміттєспалювачі, | | | | |неелектричні: | | | | 8417 10 00 00 |- печі та камери для| | 5 | 5 | шт |випалювання, | | | | |виплавлення або | | | | |іншої термічної | | | | |обробки піритових | | | | |руд або руд металів | | | | 8417 20 |- печі | | | | |хлібопекарські, | | | | |включаючи печі | | | | |кондитерські: | | | | 8417 20 10 00 |- - печі тунельні | | 2 | 2 | шт 8417 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 8417 80 |- інші: | | | | 8417 80 10 00 |- - печі та камери | | 2 | 2 | шт |для спалювання | | | | |сміття | | | | 8417 80 20 00 |- - тунельні камери | | 0 | 0 | шт |та муфільні печі для| | | | |випалювання | | | | |керамічних виробів | | | | 8417 80 80 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 8417 90 00 |- частини: | | | | 8417 90 00 10 |- - рекуператори | | 10 | 10 | шт |петельні трубчаті | | | | |продуктивністю | | | | |2800-19000 куб. м | | | | |повітря на годину | | | | 8417 90 00 20 |- - промислових | | 2 | 2 | шт |печей для піролізу | | | | |дихлоретану та | | | | |нафтопродуктів | | | | 8417 90 00 90 |- - інші | | 3 | 3 | шт";
30) цифри і слова:
"8418 10 91 00|- - - місткістю | | 10 | 10 | шт |понад 340 л | | | | 8418 10 99 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8418 10 91 |- - - місткістю | | | | |понад 340 л: | | | | 8418 10 91 10 |- - - - побутові | | 5 | 5 | шт 8418 10 91 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8418 10 99 |- - - інші: | | | | 8418 10 99 10 |- - - - побутові | | 5 | 5 | шт 8418 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт";
31) цифри і слова:
"8418 21 51 00|- - - - модель у | | 10 | 10 | шт |формі стола | | | | 8418 21 59 00 |- - - - вмонтовані | | 10 | 10 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8418 21 51 00|- - - - модель у | | 5 | 5 | шт |формі стола | | | | 8418 21 59 00 |- - - - вмонтовані | | 5 | 5 | шт";
32) цифри і слова:
"8418 22 00 00|- - абсорбційні | | 10 | 10 | шт |електричні | | | | 8418 29 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 8418 30 |- морозильники типу | | | | |"скриня" місткістю | | | | |не більш як 800 л: | | | | 8418 30 10 00 |- - для цивільної | | 2,5 | 2,5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8418 30 91 00 |- - - місткістю не | | 10 | 10 | шт |більш як 400 л | | | | 8418 30 99 00 |- - - місткістю | | 10 | 10 | шт" |понад 400 л, але не | | | | |більш як 800 л | | | |
замінити цифрами і словами:
"8418 22 00 00|- - абсорбційні | | 5 | 5 | шт |електричні | | | | 8418 29 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8418 30 |- морозильники типу | | | | |"скриня" місткістю | | | | |не більш як 800 л: | | | | 8418 30 10 00 |- - для цивільної | | 2,5 | 2,5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8418 30 91 00 |- - - місткістю не | | 5 | 5 | шт |більш як 400 л | | | | 8418 30 99 00 |- - - місткістю | | 5 | 5 | шт"; |понад 400 л, але не | | | | |більш як 800 л | | | |
33) цифри і слова:
"8418 50 11 00|- - - для зберігання| | 10 | 10 | шт |заморожених | | | | |продуктів | | | | 8418 50 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт |- - інші меблі з | | | | |умонтованим | | | | |холодильним | | | | |обладнанням: | | | | 8418 50 91 00 |- - - морозильники | | 10 | 10 | шт |для глибокого | | | | |заморожування, крім | | | | |виробів підпозицій | | | | |8418 30 та 8418 40 | | | | 8418 50 99 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт |- інше обладнання | | | | |холодильне та | | | | |морозильне; теплові | | | | |насоси: | | | | 8418 61 |- - компресійного | | | | |типу з | | | | |конденсатором, який | | | | |є теплообмінником: | | | | 8418 61 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8418 61 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8418 50 11 00|- - - для зберігання| | 5 | 5 | шт |заморожених | | | | |продуктів | | | | 8418 50 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - інші меблі з | | | | |умонтованим | | | | |холодильним | | | | |обладнанням: | | | | 8418 50 91 00 |- - - морозильники | | 5 | 5 | шт |для глибокого | | | | |заморожування, крім | | | | |виробів підпозицій | | | | |8418 30 та 8418 40 | | | | 8418 50 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- інше обладнання | | | | |холодильне та | | | | |морозильне; теплові | | | | |насоси: | | | | 8418 61 |- - компресійного | | | | |типу з | | | | |конденсатором, який | | | | |є теплообмінником: | | | | 8418 61 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8418 61 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт";
34) цифри і слова:
"8419 11 00 00|- - газові з | | 2 | 5 | шт |миттєвим нагріванням| | | | 8419 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8419 20 00 00 |- стерилізатори | | 5 | 10 | шт |медично-хірургічні | | | | |або лабораторні | | | | |- сушарки: | | | | 8419 31 00 00 |- - для сільсько- | | 2 | 5 | шт |господарських | | | | |продуктів | | | | 8419 32 00 00 |- - для деревини, | | 2 | 5 | шт |целюлози, паперу або| | | | |картону | | | | 8419 39 |- - інші: | | | | 8419 39 10 00 |- - - для керамічних| | 2 | 5 | шт |виробів | | | | 8419 39 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8419 40 00 00 |- апарати | | 2 | 5 | шт |дистиляційні або | | | | |ректифікаційні | | | | 8419 50 |- теплообмінники: | | | | 8419 50 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8419 50 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт 8419 60 00 00 |- обладнання для | | 2 | 5 | шт |скраплювання повітря| | | | |або інших газів | | | | |- інші машини, | | | | |агрегати та | | | | |обладнання: | | | | 8419 81 |- - для приготування| | | | |гарячих напоїв або | | | | |приготування чи | | | | |розігрівання їжі: | | | | 8419 81 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8419 81 91 00 |- - - - перколятори | | 5 | 10 | шт |та інші апарати для | | | | |приготування кави та| | | | |інших гарячих напоїв| | | | 8419 81 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8419 89 |- - інші: | | | | 8419 89 10 00 |- - - охолоджувачі | | 2 | 5 | шт |баштові та | | | | |аналогічне | | | | |устаткування для | | | | |безпосереднього | | | | |охолодження за | | | | |допомогою | | | | |циркулюючої води | | | | |(відбувається без | | | | |роздільної стінки) | | | | 8419 89 15 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт |швидкого нагрівання | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 8419 89 20 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт |хімічного осадження | | | | |з парової фази на | | | | |напівпровідникові | | | | |пластини | | | | 8419 89 25 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт |конденсації парової | | | | |фази за допомогою | | | | |електронного променя| | | | |або напилення на | | | | |напівпровідникові | | | | |пластини | | | | 8419 89 27 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт |хімічного осадження | | | | |на LCD підкладках | | | | 8419 89 30 00 |- - - установки для | | 2 | 5 | шт |вакуумного осадження| | | | |металу з парової | | | | |фази | | | | 8419 89 98 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8419 90 |- частини: | | | | 8419 90 10 00 |- - теплообмінних | | 5 | 10 | - |апаратів для | | | | |цивільної авіації | | | | 8419 90 20 00 |- - стерилізаторів | | 2 | 5 | - |категорії 8419 20 00| | | | 8419 90 30 00 |- - установок | | 2 | 5 | - |підкатегорій | | | | |8419 89 15 00, | | | | |8419 89 20 00, | | | | |8419 89 25 00 | | | | 8419 90 50 00 |- - установок | | 2 | 5 | - |підкатегорій | | | | |8419 89 27 00 | | | | 8419 90 80 00 |- - інші | | 2 | 5 | - 8420 |Каландри або інші | | | | |валкові машини, крім| | | | |призначених для | | | | |обробки металів чи | | | | |скла, та вали для | | | | |цих машин: | | | | 8420 10 |- каландри або інші| | | | |валкові машини: | | | | 8420 10 10 00 |- - використовувані | | 5 | 10 | шт |у текстильній | | | | |промисловості | | | | 8420 10 30 00 |- - використовувані | | 5 | 10 | шт |у паперовій | | | | |промисловості | | | | 8420 10 50 00 |- - використовувані | | 5 | 10 | шт |у гумовій | | | | |промисловості і | | | | |промисловості | | | | |пластмасових | | | | |матеріалів | | | | 8420 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт |- частини: | | | | 8420 91 |- - вали: | | | | 8420 91 10 00 |- - - з чавуну литі | | 5 | 10 | - 8420 91 30 00 |- - - сталеві ковані| | 5 | 10 | - 8420 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | - 8420 99 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | - 8421 |Центрифуги, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки;| | | | |апарати для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення рідин чи | | | | |газів: | | | | |- центрифуги, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки:| | | | 8421 11 00 00 |- - сепаратори | | 10 | 20 | шт |молочні | | | | 8421 12 00 00 |- - пристрої для | | 5 | 10 | шт |віджимання та | | | | |сушіння білизни | | | | 8421 19 |- - інші: | | | | 8421 19 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8421 19 91 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 5 | шт |використовувані в | | | | |лабораторіях | | | | 8421 19 93 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 5 | шт |призначені для | | | | |покриття | | | | |фоточутливими | | | | |емульсіями | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 8421 19 99 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт |- обладнання для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення рідин: | | | | 8421 21 |- - - для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення води: | | | | 8421 21 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8421 21 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 5 | шт 8421 22 00 00 |- - для фільтрування| | 5 | 10 | шт |або очищення напоїв,| | | | |крім води | | | | 8421 23 |- - для фільтрування| | | | |палива чи мастил у | | | | |карбюраторних та | | | | |дизельних двигунах з| | | | |внутрішнім | | | | |згорянням: | | | | 8421 23 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8421 23 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8421 29 |- - інші: | | | | 8421 29 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8421 29 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт |- обладнання для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення газів: | | | | 8421 31 |- - фільтри забору | | | | |повітря для двигунів| | | | |з внутрішнім | | | | |згорянням: | | | | 8421 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8421 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 10 | шт 8421 39 |- - інші: | | | | 8421 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8421 39 30 00 |- - - - обладнання | | 2 | 5 | шт |для фільтрації або | | | | |очищення повітря | | | | |- - - - обладнання | | | | |для фільтрації або | | | | |очищення інших | | | | |газів: | | | | 8421 39 51 00 |- - - - - вологим | | 2 | 5 | шт |способом | | | | 8421 39 71 00 |- - - - - за | | 2 | 5 | шт |допомогою | | | | |каталітичного | | | | |процесу | | | | 8421 39 98 00 |- - - - - інші | | 0,5 | 10 | шт |- частини: | | | | 8421 91 |- - центрифугові, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки:| | | | 8421 91 10 00 |- - - установки | | 2 | 5 | - |підкатегорії | | | | |8421 19 93 00 або | | | | |8421 19 95 00 | | | | 8421 91 30 00 |- - - установки | | 2 | 5 | - |підкатегорії | | | | |8421 19 96 00 | | | | 8421 91 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | - 8421 99 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | - 8422 |Машини для миття | | | | |посуду; обладнання | | | | |для миття або | | | | |сушіння пляшок чи | | | | |іншого посуду; | | | | |машини та апарати | | | | |для наповнення | | | | |пляшок, пакетів, | | | | |мішків або іншої | | | | |тари, їх | | | | |закривання, | | | | |коркування або | | | | |наклеювання на них | | | | |етикеток; машини та | | | | |апарати для | | | | |герметизування | | | | |пляшок, банок, | | | | |тюбиків та | | | | |аналогічних | | | | |ємностей; інші | | | | |машини та апарати | | | | |для фасування та | | | | |пакування товарів | | | | |(включаючи | | | | |обладнання для | | | | |загортання товару з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу); | | | | |обладнання для | | | | |газування напоїв: | | | | |- машини для миття | | | | |посуду: | | | | 8422 11 00 00 |- - побутові | | 5 | 10 | шт 8422 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8422 20 00 00 |- обладнання для | | 20 | 40 | шт |миття або сушіння | | | | |пляшок чи іншого | | | | |посуду | | | | 8422 30 00 |- машини та апарати | | | | |для наповнення | | | | |пляшок, пакетів, | | | | |мішків або іншої | | | | |тари, їх закривання,| | | | |коркування або | | | | |наклеювання на них | | | | |етикеток; машини та | | | | |апарати для | | | | |герметизування | | | | |пляшок, банок, | | | | |тюбиків та | | | | |аналогічних | | | | |ємностей; машини та | | | | |апарати для | | | | |газування напоїв: | | | | 8422 30 00 10 |- - обладнання для | | 15 | 30 | шт |наповнення пляшок, | | | | |їх закривання, кор- | | | | |кування або наклею- | | | | |вання на них етике- | | | | |ток, використовуване| | | | |у харчовій промисло-| | | | |вості, продуктивні- | | | | |стю не більш як | | | | |12000 пляшок за | | | | |годину | | | | 8422 30 00 90 |- - інші | | 2 | 30 | шт 8422 40 00 |- інші машини та | | | | |апарати для | | | | |фасування та | | | | |пакування товарів | | | | |(включаючи машини | | | | |та апарати, що | | | | |загортають товар з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу): | | | | 8422 40 00 10 |- - обладнання для | | 15 | 30 | шт |пакування пляшок | | | | |(включаючи | | | | |обладнання, що | | | | |загортає товар з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу), | | | | |використовуване у | | | | |харчовій | | | | |промисловості, | | | | |продуктивністю не | | | | |більш як 12000 | | | | |пляшок за годину | | | | 8422 40 00 90 |- - інші | | 2 | 30 | шт 8422 90 |- частини: | | | | 8422 90 10 00 |- - до машин для | | 2 | 5 | - |миття посуду | | | | 8422 90 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | - 8423 |Обладнання для | | | | |зважування, | | | | |включаючи ваги і | | | | |терези для перевірки| | | | |маси виготовлених | | | | |товарів, крім терез,| | | | |чутливих до маси | | | | |0,05 г або менше; | | | | |гирі для будь-яких | | | | |терезів: | | | | 8423 10 |- ваги для | | | | |зважування людей, | | | | |включаючи ваги для | | | | |зважування немовлят;| | | | |побутові ваги і | | | | |терези: | | | | 8423 10 10 00 |- - ваги і терези | | 5 | 10 | шт |побутові | | | | 8423 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8423 20 00 00 |- ваги для | | 5 | 10 | шт |безперервного | | | | |зважування виробів | | | | |на конвеєрах | | | | 8423 30 00 00 |- ваги для | | 5 | 10 | шт |визначення постійної| | | | |маси та вагові | | | | |дозатори дискретної | | | | |дії | | | | |- інше обладнання | | | | |для зважування: | | | | 8423 81 |- - з максимальною | | | | |масою зважування не | | | | |більш як 30 кг: | | | | 8423 81 10 00 |- - - прилади | | 5 | 10 | шт |контролю маси і | | | | |прилади контрольні | | | | |автоматичні, у тому | | | | |числі вагові | | | | |сортувальні машини | | | | 8423 81 30 00 |- - - прилади для | | 5 | 10 | шт |зважування та | | | | |маркування | | | | |запакованих товарів | | | | 8423 81 50 00 |- - - ваги магазинні| | 5 | 10 | шт 8423 81 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8423 82 |- - з максимальною | | | | |масою зважування | | | | |понад 30 кг, але не | | | | |більш як 5000 кг: | | | | 8423 82 10 00 |- - - прилади для | | 5 | 10 | шт |контролю за вагою і | | | | |прилади контрольні | | | | |автоматичні, у тому | | | | |числі вагові | | | | |сортувальні машини | | | | 8423 82 90 |- - - інші: | | | | 8423 82 90 10 |- - - - ваги для | | 5 | 10 | шт |зважування тварин | | | | 8423 82 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8423 89 |- - інше: | | | | 8423 89 10 00 |- - - ваги | | 5 | 10 | шт |платформні | | | | 8423 89 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8423 90 00 00 |- гирі для | | 5 | 10 | - |будь-яких вагів або | | | | |терезів; частини | | | | |обладнання для | | | | |зважування | | | | 8424 |Механічні апарати (з| | | | |ручним керуванням | | | | |або без нього) для | | | | |розбризкування або | | | | |розпилення рідких чи| | | | |порошкоподібних | | | | |речовин; | | | | |вогнегасники, | | | | |заряджені або | | | | |незаряджені; | | | | |пульверизатори та | | | | |аналогічні апарати; | | | | |піскоструминні, | | | | |пароструминні та | | | | |аналогічні струминні| | | | |машини та апарати: | | | | 8424 10 |- вогнегасники | | | | |заряджені або | | | | |незаряджені: | | | | 8424 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8424 10 91 00 |- - - масою не більш| | 2 | 30 | шт |як 21 кг | | | | 8424 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 30 | шт 8424 20 00 00 |- пульверизатори та | | 5 | 10 | шт |аналогічне | | | | |обладнання | | | | 8424 30 |- піскоструминні, | | | | |пароструминні та | | | | |аналогічні струминні| | | | |машини та апарати: | | | | |- - обладнання для | | | | |миття водою з | | | | |вмонтованим мотором:| | | | 8424 30 01 00 |- - - з пристроями | | 5 | 10 | шт |для обігрівання | | | | |- - - інші, | | | | |потужністю двигуна: | | | | 8424 30 05 00 |- - - - не більш | | 5 | 10 | шт |як 7,5 кВт | | | | 8424 30 09 00 |- - - - понад | | 5 | 10 | шт |7,5 кВт | | | | |- - інші машини та | | | | |апарати: | | | | 8424 30 10 00 |- - - що працюють | | 2 | 30 | шт |від стисненого | | | | |повітря | | | | 8424 30 90 |- - - інші: | | | | 8424 30 90 10 |- - - - пристрій для| | 20 | 40 | шт |вдування вугільного | | | | |пилу в доменну піч | | | | 8424 30 90 20 |- - - - станція | | 1 | 5 | шт |перезарядки | | | | |порошкових | | | | |вогнегасників | | | | 8424 30 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- інші | | | | |пристосування: | | | | 8424 81 |- - для сільського | | | | |господарства або | | | | |садівництва: | | | | 8424 81 10 00 |- - - пристосування | | 2 | 30 | шт |для зрошування | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - переносні | | | | |пристосування: | | | | 8424 81 31 00 |- - - - - без | | 20 | 40 | шт |двигуна | | | | 8424 81 39 00 |- - - - - з двигуном| | 5 | 10 | шт |- - - - інші: | | | | 8424 81 91 00 |- - - - - | | 2 | 5 | шт |розбризкувачі та | | | | |розкидачі, що | | | | |встановлюються на | | | | |тракторі або | | | | |тягнуться ним | | | | 8424 81 99 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт 8424 89 |- - інші: | | | | 8424 89 20 00 |- - - пульверизатори| | 5 | 10 | шт |для травлення або | | | | |очищення | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 8424 89 30 00 |- - - пульверизатори| | 5 | 10 | шт |для очищення | | | | |металевих пломб | | | | |напівпровідникових | | | | |комплектів до | | | | |покриття металом | | | | |електролітичним | | | | |способом | | | | 8424 89 95 00 |- - - інші | | 2 | 30 | шт 8424 90 |- частини: | | | | 8424 90 10 00 |- - пристосування | | 2 | 30 | шт |підкатегорії | | | | |8424 89 20 00 | | | | 8424 90 30 00 |- - пристосування | | 2 | 30 | шт |підкатегорії | | | | |8424 89 30 00 | | | | 8424 90 90 00 |- - інші | | 2 | 30 | шт 8425 |Талі підіймальні та | | | | |підіймачі, крім | | | | |скіпових підіймачів;| | | | |лебідки та | | | | |кабестани; домкрати:| | | | |- талі підіймальні | | | | |та підіймачі, крім | | | | |скіпових підіймачів | | | | |або підіймачів, які | | | | |використовуються для| | | | |піднімання | | | | |транспортних | | | | |засобів, поліспасти | | | | |підіймальні: | | | | 8425 11 |- - з | | | | |електродвигуном: | | | | 8425 11 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8425 11 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8425 19 |- - інші: | | | | 8425 19 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8425 19 91 00 |- - - - підіймачі | | 5 | 10 | шт |ланцюгові, ручні | | | | 8425 19 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8425 20 00 00 |- лебідки шахтного | | 2 | 5 | шт |підіймального | | | | |обладнання | | | | |надшахтного | | | | |розташування; | | | | |лебідки спеціального| | | | |призначення для | | | | |роботи під землею | | | | |- інші лебідки; | | | | |кабестани: | | | | 8425 31 |- - з | | | | |електродвигуном: | | | | 8425 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8425 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8425 39 |- - інші: | | | | 8425 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8425 39 91 00 |- - - - з приводом | | 5 | 10 | шт |від поршневих | | | | |двигунів | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння | | | | 8425 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- домкрати; | | | | |підіймачі для | | | | |піднімання | | | | |транспортних | | | | |засобів: | | | | 8425 41 00 00 |- - стаціонарні | | 5 | 10 | шт |гаражні підіймачі | | | | 8425 42 |- - інші домкрати | | | | |та підіймальні | | | | |пристрої | | | | |гідравлічні: | | | | 8425 42 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8425 42 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8425 49 |- - інші: | | | | 8425 49 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8425 49 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8426 |Суднові дерік-крани;| | | | |підіймальні крани | | | | |різних типів, | | | | |включаючи кабельні | | | | |крани; крани | | | | |мостові; | | | | |розвантажувальні або| | | | |такелажні козлові | | | | |крани, плавучі | | | | |крани та автокрани: | | | | |- крани мостові, | | | | |крани-балки, | | | | |козлові, плавучі | | | | |крани та автокрани: | | | | 8426 11 00 00 |- - крани мостові на| | 25 | 50 | шт |стаціонарних опорах | | | | 8426 12 00 00 |- - козлові крани | | 25 | 50 | шт |пересувні на | | | | |колісному ходу та | | | | |автокрани | | | | 8426 19 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт 8426 20 00 00 |- крани баштові | | 5 | 10 | шт 8426 30 00 00 |- крани портальні | | 25 | 50 | шт |- інші машини й | | | | |апарати самохідні: | | | | 8426 41 00 00 |- - на колісному | | 5 | 10 | шт |ходу | | | | 8426 49 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт |- інше механічне | | | | |підіймальне | | | | |обладнання | | | | |самохідне: | | | | 8426 91 |- - для монтажу на | | | | |дорожніх | | | | |автотранспортних | | | | |засобах: | | | | 8426 91 10 00 |- - - крани | | 2 | 5 | шт |гідравлічні, для | | | | |навантажування та | | | | |розвантажування | | | | |транспортних засобів| | | | 8426 91 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8426 99 |- - інші: | | | | 8426 99 10 00 |- - - для цивільної| | 2 | 5 | шт |авіації | | | | 8426 99 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8427 |Автонавантажувачі з | | | | |вилковим захватом; | | | | |інші навантажувачі, | | | | |оснащені | | | | |підіймальним чи | | | | |вантажно- | | | | |розвантажувальним | | | | |обладнанням, | | | | |використовувані на | | | | |підприємствах: | | | | 8427 10 |- - автонавантажу- | | | | |вачі самохідні з | | | | |електродвигуном: | | | | 8427 10 10 00 |- - з висотою | | 2 | 5 | шт |підіймання до 1 м | | | | |або більше | | | | 8427 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8427 20 |- інші навантажувачі| | | | |самохідні: | | | | |- - з висотою | | | | |підіймання 1 м або | | | | |більше: | | | | 8427 20 11 00 |- - - | | 5 | 10 | шт |автонавантажувачі з | | | | |вилковим захватом | | | | |для нерівної | | | | |місцевості та інші | | | | |штабелювальні | | | | |автонавантажувачі | | | | 8427 20 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8427 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8427 90 00 00 |- інші навантажувачі| | 5 | 10 | шт 8428 |Інші машини та | | | | |обладнання для | | | | |підіймання, | | | | |переміщення, | | | | |навантажування або | | | | |розвантажування | | | | |(наприклад ліфти, | | | | |ескалатори, | | | | |транспортери, | | | | |підвісні дороги): | | | | 8428 10 |- ліфти та скіпові | | | | |підіймачі: | | | | 8428 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8428 10 91 00 |- - - з електричним | | 10 | 20 | шт |керуванням | | | | 8428 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8428 20 |- підіймачі та | | | | |конвеєри, | | | | |пневматичні: | | | | 8428 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8428 20 30 00 |- - - спеціально | | 5 | 10 | шт |призначені для | | | | |використання в | | | | |сільському | | | | |господарстві | | | | |- - - інші: | | | | 8428 20 91 00 |- - - - для сипких | | 5 | 10 | шт |матеріалів | | | | 8428 20 99 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт |- інші вантажні | | | | |підіймачі, | | | | |транспортери та | | | | |конвеєри | | | | |безперервної дії для| | | | |товарів або | | | | |матеріалів: | | | | 8428 31 00 00 |- - призначені | | 5 | 10 | шт |спеціально для | | | | |підземних робіт | | | | 8428 32 00 00 |- - інші з ковшем | | 5 | 10 | шт 8428 33 |- - інші стрічкові: | | | | 8428 33 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8428 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8428 39 |- - інші: | | | | 8428 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8428 39 91 00 |- - - - транспортери| | 5 | 10 | шт |або конвеєри на | | | | |роликах | | | | 8428 39 93 00 |- - - - автоматичні | | 5 | 10 | шт |навантажувально- | | | | |розвантажувальні | | | | |машини для | | | | |транспортування, | | | | |завантаження, | | | | |складування | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин, касет | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин та інших | | | | |матеріалів для | | | | |напівпровідникових | | | | |приладів | | | | 8428 39 98 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8428 40 00 00 |- ескалатори та | | 5 | 10 | шт |рухомі пішохідні | | | | |доріжки | | | | 8428 50 00 00 |- штовхачі шахтних | | 20 | 40 | шт |вагонеток, пересувні| | | | |платформи для | | | | |локомотивів, | | | | |вагонеток, | | | | |вагоноперекидачі та | | | | |аналогічне | | | | |обладнання для | | | | |навантажування, | | | | |розвантажування і | | | | |транспортування | | | | |залізничних вагонів | | | | 8428 60 00 00 |- канатні | | 5 | 10 | шт |пасажирські та | | | | |вантажні дороги | | | | |(включаючи крісельні| | | | |та гірськолижні | | | | |підіймачі), | | | | |драглайни; тягові | | | | |механізми для | | | | |фунікулерів | | | | 8428 90 |- інше обладнання: | | | | 8428 90 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інше: | | | | 8428 90 30 00 |- - - обладнання | | 5 | 10 | шт |прокатних станів; | | | | |рольганги для | | | | |подавання та | | | | |вилучення продукції;| | | | |перекидачі та | | | | |маніпулятори для | | | | |зливків, прутків, | | | | |слябів тощо | | | | |- - - інші: | | | | 8428 90 50 00 |- - - - обладнання | | 5 | 10 | шт |завантажувальне для | | | | |доменних печей або | | | | |інших печей | | | | |промислових; | | | | |маніпулятори для | | | | |кування | | | | |- - - - обладнання | | | | |завантажувальне, | | | | |спеціально | | | | |призначене для | | | | |використання у | | | | |сільському | | | | |господарстві: | | | | 8428 90 71 00 |- - - - - розроблене| | 5 | 10 | шт |для навішування на | | | | |сільськогосподарські| | | | |трактори | | | | 8428 90 79 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт |- - - - інше: | | | | 8428 90 91 00 |- - - - - | | 5 | 10 | шт |навантажувальне | | | | |механічне обладнання| | | | |для сипких | | | | |матеріалів | | | | 8428 90 99 |- - - - - інші: | | | | 8428 90 99 10 |- - - - - - | | 20 | 40 | шт |пилорозвантажувачі | | | | |продуктивністю | | | | |100 куб. м на годину| | | | 8428 90 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт 8429 |Бульдозери самохідні| | | | |з неповоротним та | | | | |поворотним відвалом,| | | | |автогрейдери, | | | | |планувальники, | | | | |скрепери, механічні | | | | |лопати, екскаватори,| | | | |навантажувачі та | | | | |одноковшові | | | | |навантажувачі, | | | | |трамбувальні машини | | | | |та дорожні котки: | | | | |- бульдозери | | | | |самохідні з | | | | |неповоротним та | | | | |поворотним відвалом:| | | | 8429 11 00 00 |- - гусеничні | | 5 | 10 | шт 8429 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8429 20 00 00 |- автогрейдери і | | 5 | 10 | шт |планувальники | | | | 8429 30 00 00 |- скрепери | | 5 | 10 | шт 8429 40 |- машини | | | | |трамбувальні та | | | | |котки дорожні: | | | | |- - котки дорожні: | | | | 8429 40 10 00 |- - - вібраційні | | 5 | 10 | шт 8429 40 30 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8429 40 90 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт |трамбувальні | | | | |- лопати механічні, | | | | |екскаватори та | | | | |одноковшові | | | | |навантажувачі: | | | | 8429 51 |- - навантажувачі та| | | | |ковшові | | | | |навантажувачі | | | | |фронтальні: | | | | 8429 51 10 00 |- - - навантажувачі,| | 5 | 10 | шт |спеціально | | | | |розроблені для | | | | |підземних робіт | | | | |- - - інші: | | | | 8429 51 91 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт |навантажувачі | | | | |одноковшові | | | | |гусеничні | | | | 8429 51 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8429 52 |- - машини з | | | | |обертанням верхньої | | | | |частини на | | | | |360 град.: | | | | 8429 52 10 00 |- - - екскаватори | | 15 | 20 | шт |гусеничні | | | | 8429 52 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8429 59 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8430 |Інші машини та | | | | |обладнання для | | | | |переміщування, | | | | |планування, | | | | |профілювання, | | | | |розроблення, | | | | |вирівнювання, | | | | |трамбування, | | | | |ущільнення, виймання| | | | |або буріння ґрунту, | | | | |корисних копалин або| | | | |руд; обладнання для | | | | |забивання та | | | | |витягування паль; | | | | |машини | | | | |снігоприбиральні: | | | | 8430 10 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт |забивання та | | | | |витягування паль | | | | 8430 20 00 00 |- машини | | 5 | 10 | шт |снігоприбиральні | | | | |- врубові машини для| | | | |добування вугілля | | | | |або гірських порід | | | | |та машини | | | | |тунелепрохідні: | | | | 8430 31 00 00 |- - самохідні | | 10 | 20 | шт 8430 39 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт |- інші машини для | | | | |зондування або | | | | |буріння: | | | | 8430 41 00 00 |- - самохідні | | 0 | 5 | шт 8430 49 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8430 50 00 00 |- інші самохідні | | 5 | 10 | шт |машини та | | | | |обладнання: | | | | |- інші машини та | | | | |обладнання | | | | |несамохідні: | | | | 8430 61 00 00 |- - машини та | | 5 | 10 | шт |обладнання для | | | | |трамбування або | | | | |ущільнення | | | | 8430 62 00 00 |- - скрепери | | 5 | 10 | шт 8430 69 00 |- - інші: | | | | 8430 69 00 10 |- - - | | 20 | 40 | шт |відвалоскладачі | | | | 8430 69 00 90 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8431 |Частини, призначені | | | | |виключно або | | | | |головним чином для | | | | |обладнання товарних | | | | |позицій 8425-8430: | | | | 8431 10 00 00 |- машин або | | 5 | 10 | - |обладнання товарної | | | | |позиції 8425 | | | | 8431 20 00 00 |- машин або | | 5 | 10 | - |обладнання товарної | | | | |позиції 8427 | | | | |- машин або | | | | |обладнання товарної | | | | |позиції 8428: | | | | 8431 31 00 00 |- - ліфтів, скіпових| | 5 | 10 | - |підіймачів або | | | | |ескалаторів | | | | 8431 39 |- - інших машин: | | | | 8431 39 10 00 |- - - обладнання | | 5 | 10 | - |прокатних станів | | | | |підкатегорії | | | | |8428 90 30 00 | | | | 8431 39 20 00 |- - - до машин | | 5 | 10 | - |підкатегорії | | | | |8428 39 93 00 | | | | 8431 39 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | - |- машин або | | | | |обладнання товарних | | | | |позицій 8426, 8429 | | | | |або 8430: | | | | 8431 41 00 00 |- - черпаки, ковші, | | 5 | 10 | - |грейфери, гаки та | | | | |захвати | | | | 8431 42 00 00 |- - відвали | | 5 | 10 | - |бульдозерів | | | | |неповоротні або | | | | |поворотні | | | | 8431 43 00 00 |- - частини | | 0 | 5 | - |бурильних або | | | | |прохідних машин | | | | |підпозиції 8430 41 | | | | |або 8430 49 | | | | 8431 49 |- - інші: | | | | 8431 49 20 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | - |сталі литі | | | | 8431 49 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | - 8432 |Машини та обладнання| | | | |для сільського | | | | |господарства, | | | | |садівництва або | | | | |лісового | | | | |господарства для | | | | |підготовки або | | | | |обробітку ґрунту та | | | | |догляду за ним; | | | | |котки для газонів | | | | |або спортивних | | | | |майданчиків: | | | | 8432 10 |- плуги: | | | | 8432 10 10 00 |- - відвальні | | 20 | 40 | шт 8432 10 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт |- борони, | | | | |розпушувачі, | | | | |культиватори, | | | | |обладнання для | | | | |корчування та | | | | |прополювання: | | | | 8432 21 00 00 |- - борони | | 20 | 40 | шт |дискові | | | | 8432 29 |- - інші: | | | | 8432 29 10 00 |- - - розпушувачі та| | 20 | 40 | шт |культиватори | | | | 8432 29 30 00 |- - - борони | | 20 | 40 | шт 8432 29 50 00 |- - - ґрунтофрези | | 2 | 5 | шт 8432 29 90 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8432 30 |- сівалки, | | | | |садильники та машини| | | | |для пересадження: | | | | |- - сівалки: | | | | 8432 30 11 00 |- - - точного | | 5 | 10 | шт |висівання з | | | | |центральним приводом| | | | 8432 30 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8432 30 90 00 |- - садильники та | | 2 | 5 | шт |машини для | | | | |пересадження | | | | 8432 40 |- розкидачі та | | | | |розподілювачі | | | | |органічних та | | | | |мінеральних добрив: | | | | 8432 40 10 00 |- - розподілювачі | | 2 | 5 | шт |мінеральних або | | | | |хімічних добрив | | | | 8432 40 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт 8432 80 00 00 |- інші машини та | | 5 | 10 | шт |механізми | | | | 8432 90 |- частини: | | | | 8432 90 10 00 |- - відвали плугів | | 25 | 50 | - |- - інші: | | | | 8432 90 91 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | - |сталі литі | | | | 8432 90 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | - 8433 |Машини та механізми | | | | |для збирання й | | | | |обмолоту сільського-| | | | |сподарських культур,| | | | |включаючи преси для | | | | |соломи або сіна; | | | | |газонокосарки та | | | | |сінокосарки; машини | | | | |для очищення, | | | | |сортування або | | | | |вибраковування яєць,| | | | |плодів або інших | | | | |сільськогосподарсь- | | | | |ких продуктів, крім | | | | |зазначених у | | | | |товарній позиції | | | | |8437: | | | | |- косарки для | | | | |газонів, парків, | | | | |спортивних | | | | |майданчиків: | | | | 8433 11 |- - моторні з | | | | |різальним пристроєм,| | | | |що обертається у | | | | |горизонтальній | | | | |площині: | | | | 8433 11 10 00 |- - - електричні | | 20 | 40 | шт |- - - інші: | | | | |- - - - самохідні: | | | | 8433 11 51 00 |- - - - - обладнані | | 2 | 5 | шт |сидінням | | | | 8433 11 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт 8433 11 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт 8433 19 |- - інші: | | | | |- - - з двигуном: | | | | 8433 19 10 00 |- - - - електричні | | 0 | 5 | шт |- - - - інші: | | | | |- - - - - самохідні:| | | | 8433 19 51 00 |- - - - - - | | 0 | 5 | шт |обладнані сидінням | | | | 8433 19 59 00 |- - - - - - інші | | 5 | 10 | шт 8433 19 70 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | шт 8433 19 90 00 |- - - без двигуна | | 0 | 5 | шт 8433 20 |- інші косарки, | | | | |включаючи тракторні | | | | |навісні з різальним | | | | |пристроєм: | | | | 8433 20 10 00 |- - з двигуном | | 0 | 5 | шт |- - інші: | | | | |- - - тракторні, | | | | |навісні або | | | | |причіпні: | | | | 8433 20 51 00 |- - - - з різальним | | 0 | 5 | шт |пристроєм, що | | | | |обертається у | | | | |горизонтальній | | | | |площині | | | | 8433 20 59 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8433 20 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8433 30 |- інші сінозбиральні| | | | |машини: | | | | 8433 30 10 00 |- - граблі бічного | | 0 | 5 | шт |подавання, | | | | |сіноворошилки тощо | | | | 8433 30 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт 8433 40 |- преси для соломи | | | | |або сіна, включаючи | | | | |прес-підбирачі: | | | | 8433 40 10 00 |- - прес-підбирачі | | 0 | 5 | шт 8433 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт |- інші машини для | | | | |збирання врожаю; | | | | |машини й механізми | | | | |для обмолоту: | | | | 8433 51 00 00 |- - комбайни | | 10 | 20 | шт |зернозбиральні | | | | 8433 52 00 00 |- - інші машини та | | 5 | 10 | шт |механізми для | | | | |обмолоту | | | | 8433 53 |- - машини для | | | | |збирання | | | | |коренеплодів або | | | | |клубнів: | | | | 8433 53 10 00 |- - - картоплекопачі| | 0 | 5 | шт |та картоплезбиральні| | | | |машини | | | | 8433 53 30 00 |- - - гичкорізки та | | 5 | 10 | шт |машини | | | | |бурякозбиральні | | | | 8433 53 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8433 59 |- - інші: | | | | |- - - комбайни | | | | |силосозбиральні | | | | 8433 59 11 00 |- - - - самохідні | | 0 | 5 | шт 8433 59 19 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | шт 8433 59 30 00 |- - - комбайни для | | 0 | 5 | шт |збирання винограду | | | | 8433 59 80 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8433 60 |- машини для | | | | |очищення, сортування| | | | |або вибраковування | | | | |яєць, плодів або | | | | |інших сільськогоспо-| | | | |дарських продуктів: | | | | 8433 60 10 00 |- - машини для | | 0 | 5 | шт |сортування або | | | | |вибраковування яєць | | | | 8433 60 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт 8433 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | - 8434 |Установки доїльні та| | | | |обладнання для | | | | |оброблення та | | | | |перероблення молока:| | | | 8434 10 00 00 |- установки доїльні | | 25 | 50 | шт 8434 20 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт |оброблення та | | | | |перероблення молока | | | | 8434 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | - 8435 |Преси та давила, | | | | |дробарки та | | | | |аналогічні машини | | | | |для виробництва | | | | |вина, сидру, | | | | |фруктових соків і | | | | |аналогічних напоїв: | | | | 8435 10 |- машини та | | | | |механізми: | | | | 8435 10 10 00 |- - преси | | 5 | 10 | шт 8435 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8435 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | - 8436 |Інше обладнання для | | | | |сільського | | | | |господарства, | | | | |садівництва, | | | | |лісового | | | | |господарства, | | | | |птахівництва або | | | | |бджільництва, | | | | |включаючи обладнання| | | | |для пророщування | | | | |насіння з механічним| | | | |або нагрівальним | | | | |обладнанням; | | | | |інкубатори та | | | | |брудери для | | | | |птахівництва: | | | | 8436 10 |- машини та | | | | |механізми для | | | | |приготування кормів | | | | |для тварин: | | | | 8436 10 10 00 |- - інші дробарки та| | 20 | 40 | шт |млини для зерна, | | | | |бобів, гороху та | | | | |інших подібних їм | | | | |продуктів | | | | 8436 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт |- обладнання для | | | | |птахівництва, | | | | |включаючи інкубатори| | | | |та брудери: | | | | 8436 21 00 00 |- - інкубатори та | | 2 | 5 | шт |брудери | | | | 8436 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8436 80 |- інше обладнання: | | | | 8436 80 10 00 |- - лісогосподарське| | 2 | 5 | шт |- - інше: | | | | 8436 80 91 00 |- - - автонапувалки | | 2 | 5 | шт 8436 80 99 00 |- - - інше | | 2 | 5 | - |- частини: | | | | 8436 91 00 00 |- - обладнання для | | 20 | 40 | - |птахівництва або | | | | |інкубаторів та | | | | |брудерів | | | | 8436 99 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | - 8437 |Машини для очищення,| | | | |сортування або | | | | |калібрування | | | | |насіння, зерна чи | | | | |сухих бобових | | | | |культур; обладнання | | | | |для виробництва | | | | |борошна або | | | | |оброблення злаків чи| | | | |сухих бобових | | | | |культур, крім машин,| | | | |що використовуються | | | | |на сільськогосподар-| | | | |ських фермах: | | | | 8437 10 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт |очищення, сортування| | | | |або калібрування | | | | |зерна і сухих | | | | |бобових культур | | | | 8437 80 00 |- інше обладнання: | | | | 8437 80 00 10 |- - агрегати | | 20 | 40 | шт |борошномельні | | | | |вальцові | | | | 8437 80 00 90 |- - інше | | 20 | 40 | шт 8437 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | - 8438 |Машини та обладнання| | | | |для промислового | | | | |приготування або | | | | |виробництва харчових| | | | |продуктів чи напоїв,| | | | |не включені до інших| | | | |угруповань, крім | | | | |обладнання для | | | | |екстрагування або | | | | |виробництва | | | | |тваринних чи твердих| | | | |рослинних жирів або | | | | |масел: | | | | 8438 10 |- обладнання для | | | | |виробництва | | | | |хлібобулочних | | | | |виробів, виробництва| | | | |макаронів, спагетті | | | | |або подібних | | | | |виробів: | | | | 8438 10 10 00 |- - для виробництва | | 20 | 40 | шт |хлібобулочних | | | | |виробів | | | | 8438 10 90 00 |- - для виробництва | | 5 | 10 | шт |макаронів, спагетті | | | | |або подібних виробів| | | | 8438 20 00 00 |- обладнання для | | 1 | 10 | шт |виробництва | | | | |кондитерських | | | | |виробів, какао чи | | | | |шоколаду | | | | 8438 30 00 00 |- обладнання для | | 20 | 40 | шт |цукрового | | | | |виробництва | | | | 8438 40 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт |пивоварного | | | | |виробництва | | | | 8438 50 00 00 |- обладнання для | | 20 | 40 | шт |перероблення м'яса | | | | |або птиці | | | | 8438 60 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт |перероблення | | | | |фруктів, горіхів або| | | | |овочів | | | | 8438 80 |- інше обладнання: | | | | 8438 80 10 00 |- - для виробництва | | 1 | 10 | шт |кави або чаю | | | | |- - інші: | | | | 8438 80 91 00 |- - - для | | 5 | 10 | шт |виробництва або | | | | |приготування напоїв | | | | 8438 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8438 90 00 00 |- частини | | 0 | 5 | - 8439 |Обладнання для | | | | |виробництва маси з | | | | |волокнистих | | | | |целюлозних | | | | |матеріалів або для | | | | |виробництва чи | | | | |оброблення паперу | | | | |або картону: | | | | 8439 10 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт |виробництва маси з | | | | |волокнистих | | | | |целюлозних | | | | |матеріалів | | | | 8439 20 00 00 |- обладнання для | | 2 | 5 | шт |виробництва паперу | | | | |або картону | | | | 8439 30 00 00 |- обладнання для | | 5 | 10 | шт |оброблення паперу | | | | |або картону | | | | |- частини: | | | | 8439 91 |- - машини або | | | | |обладнання для | | | | |виробництва маси з | | | | |волокнистих | | | | |целюлозних | | | | |матеріалів: | | | | 8439 91 10 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | - |сталі литі | | | | 8439 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | - 8439 99 |- - інші: | | | | 8439 99 10 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 10 | - |сталі литі | | | | 8439 99 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | - 8440 |Обладнання для | | | | |оправлення, | | | | |включаючи машини для| | | | |брошурування: | | | | 8440 10 |- обладнання: | | | | 8440 10 10 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт |фальцювальні | | | | 8440 10 20 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт |аркушепідбиральні | | | | 8440 10 30 00 |- - машини швейні, | | 5 | 10 | шт |проволокошвейні та | | | | |скобозшивачі | | | | 8440 10 40 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт |безниткового | | | | |з'єднання | | | | 8440 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8440 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | - 8441 |Інше обладнання для | | | | |виробництва товарів | | | | |з паперової маси, | | | | |паперу або картону, | | | | |включаючи різальні | | | | |машини будь-якого | | | | |типу: | | | | 8441 10 |- машини різальні: | | | | 8441 10 10 00 |- - верстати | | 5 | 10 | шт |комбіновані | | | | |поздовжньо-різальні | | | | |та перемотувальні | | | | 8441 10 20 00 |- - верстати | | 5 | 10 | шт |поздовжньо-різальні | | | | |або | | | | |поперечно-різальні | | | | 8441 10 30 00 |- - машини | | 5 | 10 | шт |гільйотинні | | | | |паперорізальні | | | | 8441 10 40 00 |- - машини триножові| | 5 | 10 | шт |різальні | | | | 8441 10 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8441 20 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт |виробництва мішків, | | | | |пакунків або | | | | |конвертів | | | | 8441 30 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт |виробництва | | | | |картонних коробок, | | | | |ящиків, труб, | | | | |барабанів або | | | | |аналогічної тари | | | | |іншим способом, ніж | | | | |формуванням | | | | 8441 40 00 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт |формування виробів з| | | | |паперової маси, | | | | |паперу або картону | | | | 8441 80 00 00 |- інші машини та | | 5 | 10 | шт |обладнання | | | | 8441 90 |- частини: | | | | 8441 90 10 00 |- - різальних машин | | 5 | 10 | - 8441 90 90 00 |- - інших | | 2 | 5 | - 8442 |Машини, апаратура та| | | | |прилади (крім | | | | |верстатів товарних | | | | |позицій 8456-8465) | | | | |для відливання | | | | |шрифту або набору | | | | |шрифту чи підготовки| | | | |або виготовлення | | | | |кліше, набірних | | | | |планок, циліндрів та| | | | |інших друкарських | | | | |елементів; | | | | |друкарські шрифти, | | | | |кліше, набірні | | | | |планки, циліндри та | | | | |інші друкарські | | | | |елементи; | | | | |літографський | | | | |камінь, пластинки та| | | | |валики, підготовлені| | | | |до друкування | | | | |(наприклад обточені,| | | | |шліфовані або | | | | |поліровані): | | | | 8442 10 00 00 |- машини | | 5 | 10 | шт |фотоскладальні та | | | | |наборопечатні | | | | 8442 20 |- машини та | | | | |обладнання для | | | | |текстового набору | | | | |шрифту іншим | | | | |способом, з ливарним| | | | |пристроєм або без | | | | |нього: | | | | 8442 20 10 00 |- - машини для | | 5 | 10 | шт |відливання шрифту та| | | | |набору (наприклад | | | | |лінотипи, монотипи, | | | | |інтертипи) | | | | 8442 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8442 30 00 00 |- інші машини, | | 5 | 10 | шт |апарати та прилади | | | | 8442 40 00 00 |- частини до | | 5 | 10 | _ |зазначених машин, | | | | |апаратів або | | | | |приладів | | | | 8442 50 |- друкарські шрифти,| | | | |кліше, набірні | | | | |планки, циліндри та | | | | |інші друкарські | | | | |елементи; | | | | |літографський | | | | |камінь, планки, | | | | |пластинки та | | | | |циліндри, | | | | |підготовлені до | | | | |друкування | | | | |(наприклад обточені,| | | | |шліфовані або | | | | |поліровані): | | | | |- - з нанесеним | | | | |зображенням: | | | | 8442 50 21 00 |- - - для високого | | 5 | 10 | - |друку | | | | 8442 50 23 00 |- - - для плоского | | 5 | 10 | - |друку | | | | 8442 50 29 00 |- - - інші | | 5 | 10 | - 8442 50 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | - 8443 |Обладнання | | | | |друкарське, | | | | |включаючи | | | | |фарбоструминні | | | | |друкарські машини, | | | | |крім віднесених до | | | | |товарної позиції | | | | |8471; допоміжні | | | | |машини для | | | | |друкування: | | | | |- машини для | | | | |офсетного друку: | | | | 8443 11 00 00 |- - рулонні | | 5 | 10 | шт 8443 12 00 00 |- - з поаркушевою | | 5 | 10 | шт |подачею паперу, | | | | |форматом 22х36 см | | | | |або менше (офісний | | | | |офсетний друк) | | | | 8443 19 |- - інші: | | | | |- - - з поаркушевою | | | | |подачею паперу: | | | | 8443 19 10 00 |- - - - що | | 5 | 10 | шт |використовувались | | | | |- - - - нові, для | | | | |форматних аркушів | | | | |розміром: | | | | 8443 19 31 00 |- - - - - не більш | | 5 | 10 | шт |як 52х74 см | | | | 8443 19 35 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт |52х74 см, але не | | | | |більш як 74х107 см | | | | 8443 19 39 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт |74х107 см | | | | 8443 19 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт |- машини для | | | | |друкарського | | | | |високого друку, крім| | | | |флексографічних: | | | | 8443 21 00 00 |- - рулонні | | 5 | 10 | шт 8443 29 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8443 30 00 00 |- машини | | 5 | 10 | шт |флексографічного | | | | |друку | | | | 8443 40 00 00 |- машини високого | | 5 | 10 | шт |друку | | | | |- інші машини | | | | |друкарські: | | | | 8443 51 00 00 |- - фарбоструминні | | 5 | 10 | шт 8443 59 |- - інші: | | | | 8443 59 20 00 |- - - для друкування| | 5 | 10 | шт |на текстильних | | | | |матеріалах | | | | |- - - інші: | | | | 8443 59 40 00 |- - - - для | | 5 | 10 | шт |використання у | | | | |виробництві | | | | |напівпровідників | | | | 8443 59 70 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8443 60 00 00 |- допоміжне | | 5 | 10 | шт |обладнання | | | | 8443 90 |- частини: | | | | 8443 90 05 00 |- - для використання| | 2 | 5 | - |у виробництві | | | | |напівпровідників | | | | |- - інші: | | | | 8443 90 10 00 |- - - з чавуну або | | 2 | 5 | - |сталі литі | | | | 8443 90 80 00 |- - - інші | | 2 | 5 | - 8444 00 |Машини для | | | | |екструдування, | | | | |витягування, | | | | |текстурації або | | | | |різання синтетичних | | | | |або штучних | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 8444 00 10 00 |- машини для | | 5 | 10 | шт |екструдування | | | | 8444 00 90 00 |- інші | | 5 | 10 | шт 8445 |Машини для | | | | |підготовки | | | | |текстильного | | | | |волокна; машини для | | | | |прядіння, сукання, | | | | |скручування | | | | |текстильних | | | | |матеріалів та інше | | | | |обладнання для | | | | |виробництва | | | | |текстильної пряжі; | | | | |машини | | | | |кокононамотувальні | | | | |або мотальні | | | | |(включаючи | | | | |утоковонамотувальні)| | | | |та машини для | | | | |підготовки | | | | |текстильної пряжі | | | | |для її подальшого | | | | |використання на | | | | |машинах товарної | | | | |позиції 8446 або | | | | |8447: | | | | |- машини для | | | | |підготовки | | | | |текстильних волокон:| | | | 8445 11 00 00 |- - кардочесальні | | 0 | 5 | шт 8445 12 00 00 |- - гребенечесальні | | 0 | 5 | шт 8445 13 00 00 |- - стрічкові або | | 0 | 5 | шт |рівничні | | | | 8445 19 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт 8445 20 00 00 |- машини прядильні | | 0 | 5 | шт 8445 30 |- машини сукальні | | | | |або крутильні для | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 8445 30 10 00 |- - сукальні | | 0 | 5 | шт 8445 30 90 00 |- - крутильні | | 0 | 5 | шт 8445 40 00 00 |- машини | | 0 | 5 | шт |намотувальні | | | | |(включаючи утоково- | | | | |намотувальні) | | | | |або шпульні | | | | 8445 90 00 00 |- інші | | 0 | 5 | шт 8446 |Верстати ткацькі: | | | | 8446 10 00 00 |- для виробництва | | 0 | 5 | шт |тканин завширшки не | | | | |більш як 30 см | | | | |- для виробництва | | | | |тканин завширшки | | | | |понад 30 см | | | | |човникові: | | | | 8446 21 00 00 |- - механічні | | 0 | 5 | шт 8446 29 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | шт 8446 30 00 00 |- безчовникові для | | 0 | 5 | шт |виробництва тканин | | | | |завширшки понад 30 | | | | |см | | | | 8447 |Машини трикотажні, | | | | |в'язально-прошивні | | | | |для виробництва | | | | |позументної нитки, | | | | |тюлю, мережива, | | | | |вишивки, | | | | |оздоблювання, | | | | |вироблення тасьми | | | | |або сіток і | | | | |тафтингові машини: | | | | |- машини | | | | |круглов'язальні: | | | | 8447 11 |- - з циліндром | | | | |діаметром не більш | | | | |як 165 мм: | | | | 8447 11 10 00 |- - - які працюють з| | 0 | 5 | шт |язичковими голками | | | | 8447 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8447 12 |- - з циліндром | | | | |діаметром понад 165 | | | | |мм: | | | | 8447 12 10 00 |- - - які працюють з| | 0 | 5 | шт |язичковими голками | | | | 8447 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8447 20 |- машини | | | | |плосков'язальні; | | | | |в'язально-прошивні: | | | | 8447 20 10 00 |- - з ручним | | 0 | 5 | шт |приводом | | | | |- - інші: | | | | 8447 20 92 00 |- - - машини | | 0 | 5 | шт |основов'язальні | | | | |(включаючи | | | | |рошель-машини); | | | | |кетельні машини | | | | 8447 20 98 00 |- - - інші | | 0 | 5 | шт 8447 90 00 00 |- інші | | 0 | 5 | шт 8448 |Обладнання допоміжне| | | | |для машин товарних | | | | |позицій 8444, 8445, | | | | |8446 або 8447 | | | | |(наприклад, | | | | |ремізопідіймальні | | | | |каретки, жакардові | | | | |машини, переривники | | | | |утокової та основної| | | | |ниток, механізми | | | | |заміни човників); | | | | |частини та | | | | |обладнання, які | | | | |застосовуються | | | | |головним чином для | | | | |машин товарних | | | | |позицій 8444, | | | | |8445, 8446 або 8447 | | | | |(наприклад, | | | | |веретена, рогульки, | | | | |оснащення кардів, | | | | |гребені, фільєри, | | | | |планки, | | | | |нитковолочильники, | | | | |човники, ремізки та | | | | |ремізні рамки, | | | | |трикотажні голки): | | | | |- машини та | | | | |обладнання, | | | | |допоміжні для машин | | | | |товарних позицій | | | | |8444, 8445, 8446 або| | | | |8447: | | | | 8448 11 00 00 |- - каретки | | 0 | 5 | - |ремізопідіймальні та| | | | |жакардові машини; | | | | |перфорувальники, | | | | |копіювальні машини; | | | | |машини для | | | | |використання разом | | | | |із зазначеними | | | | |машинами | | | | 8448 19 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | - 8448 20 |- частини та | | | | |приладдя до машин | | | | |товарної позиції | | | | |8444 або їх | | | | |допоміжних | | | | |пристроїв: | | | | 8448 20 10 00 |- - з чавуну або | | 0 | 5 | - |сталі литі | | | | 8448 20 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | - |- частини та | | | | |приладдя до машин | | | | |товарної позиції | | | | |8445 або їх | | | | |допоміжних | | | | |пристроїв: | | | | 8448 31 00 00 |- - гарнітура | | 0 | 5 | - |голкова | | | | 8448 32 00 00 |- - частини машин | | 0 | 5 | - |для підготовки | | | | |текстильної пряжі, | | | | |крім голкової | | | | |гарнітури | | | | 8448 33 |- - веретена та їх | | | | |рогульки, кільця і | | | | |бігунки: | | | | 8448 33 10 00 |- - - веретена та їх| | 0 | 5 | - |рогульки | | | | 8448 33 90 00 |- - - кільця і | | 0 | 5 | - |бігунки | | | | 8448 39 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | - |- частини та | | | | |допоміжне обладнання| | | | |до ткацьких | | | | |верстатів: | | | | 8448 41 00 00 |- - човники | | 0 | 5 | - 8448 42 00 00 |- - гребені (берда),| | 0 | 5 | - |ремізки та ремізні | | | | |рамки | | | | 8448 49 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | - |- частини та | | | | |приладдя до машин | | | | |товарної позиції | | | | |8447 або до їх | | | | |допоміжного | | | | |обладнання: | | | | 8448 51 |- - грузила, голки | | | | |та інші елементи, що| | | | |використовуються для| | | | |утворення вічок, | | | | |швів, стібків, | | | | |переплетень: | | | | 8448 51 10 00 |- - - грузила | | 0 | 5 | - 8448 51 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | - 8448 59 00 00 |- - інші | | 0 | 5 | - 8449 00 00 00 |Обладнання для | | 0 | 5 | -" |виробництва або | | | | |обробки фетру та | | | | |повсті або нетканих | | | | |матеріалів, поштучно| | | | |або за формою, | | | | |включаючи машини та | | | | |обладнання для | | | | |виробництва фетрових| | | | |капелюхів; болванки | | | | |для виробництва | | | | |капелюхів | | | |
замінити цифрами і словами:
"8419 11 00 00|- - газові з | | 2 | 2 | шт |миттєвим нагріванням| | | | 8419 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8419 20 00 00 |- стерилізатори | | 5 | 5 | шт |медично-хірургічні | | | | |або лабораторні | | | | |- сушарки: | | | | 8419 31 00 00 |- - для сільсько- | | 0 | 0 | шт |господарських | | | | |продуктів | | | | 8419 32 00 00 |- - для деревини, | | 0 | 0 | шт |целюлози, паперу або| | | | |картону | | | | 8419 39 |- - інші: | | | | 8419 39 10 00 |- - - для керамічних| | 2 | 2 | шт |виробів | | | | 8419 39 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8419 40 00 00 |- апарати | | 0 | 0 | шт |дистиляційні або | | | | |ректифікаційні | | | | 8419 50 |- теплообмінники: | | | | 8419 50 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8419 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8419 60 00 00 |- обладнання для | | 2 | 2 | шт |скраплювання повітря| | | | |або інших газів | | | | |- інші машини, | | | | |агрегати та | | | | |обладнання: | | | | 8419 81 |- - для приготування| | | | |гарячих напоїв або | | | | |приготування чи | | | | |розігрівання їжі: | | | | 8419 81 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8419 81 91 00 |- - - - перколятори | | 5 | 5 | шт |та інші апарати для | | | | |приготування кави та| | | | |інших гарячих напоїв| | | | 8419 81 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8419 89 |- - інші: | | | | 8419 89 10 00 |- - - охолоджувачі | | 0 | 0 | шт |баштові та | | | | |аналогічне | | | | |устаткування для | | | | |безпосереднього | | | | |охолодження за | | | | |допомогою | | | | |циркулюючої води | | | | |(відбувається без | | | | |роздільної стінки) | | | | 8419 89 15 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |швидкого нагрівання | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 8419 89 20 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |хімічного осадження | | | | |з парової фази на | | | | |напівпровідникові | | | | |пластини | | | | 8419 89 25 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |конденсації парової | | | | |фази за допомогою | | | | |електронного променя| | | | |або напилення на | | | | |напівпровідникові | | | | |пластини | | | | 8419 89 27 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |хімічного осадження | | | | |на LCD підкладках | | | | 8419 89 30 00 |- - - установки для | | 2 | 2 | шт |вакуумного осадження| | | | |металу з парової | | | | |фази | | | | 8419 89 98 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8419 90 |- частини: | | | | 8419 90 10 00 |- - теплообмінних | | 3 | 3 | - |апаратів для | | | | |цивільної авіації | | | | 8419 90 20 00 |- - стерилізаторів | | 2 | 2 | - |підкатегорії | | | | |8419 20 00 00 | | | | 8419 90 30 00 | - - установок | | 2 | 2 | - |підкатегорій | | | | |8419 89 15 00, | | | | |8419 89 20 00, | | | | |8419 89 25 00 | | | | 8419 90 50 00 |- - установок | | 2 | 2 | - |підкатегорій | | | | |8419 89 27 00 | | | | 8419 90 80 00 |- - інші | | 2 | 2 | - 8420 |Каландри або інші | | | | |валкові машини, крім| | | | |призначених для | | | | |обробки металів чи | | | | |скла, та вали для | | | | |цих машин: | | | | 8420 10 |- каландри або інші| | | | |валкові машини: | | | | 8420 10 10 00 |- - використовувані | | 5 | 5 | шт |у текстильній | | | | |промисловості | | | | 8420 10 30 00 |- - використовувані | | 5 | 5 | шт |у паперовій | | | | |промисловості | | | | 8420 10 50 00 |- - використовувані | | 5 | 5 | шт |у гумовій | | | | |промисловості і | | | | |промисловості | | | | |пластмасових | | | | |матеріалів | | | | 8420 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт |- частини: | | | | 8420 91 |- - вали: | | | | 8420 91 10 00 |- - - з чавуну литі | | 5 | 5 | - 8420 91 30 00 |- - - сталеві ковані| | 5 | 5 | - 8420 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8420 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8421 |Центрифуги, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки;| | | | |апарати для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення рідин чи | | | | |газів: | | | | |- центрифуги, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки:| | | | 8421 11 00 00 |- - сепаратори | | 10 | 10 | шт |молочні | | | | 8421 12 00 00 |- - пристрої для | | 5 | 5 | шт |віджимання та | | | | |сушіння білизни | | | | 8421 19 |- - інші: | | | | 8421 19 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8421 19 91 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 2 | шт |використовувані в | | | | |лабораторіях | | | | 8421 19 93 00 |- - - - центрифуги, | | 2 | 2 | шт |призначені для | | | | |покриття | | | | |фоточутливими | | | | |емульсіями | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 8421 19 99 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт |- обладнання для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення рідин: | | | | 8421 21 |- - - для фільтрува-| | | | |ння або очищення | | | | |води: | | | | 8421 21 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8421 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8421 22 00 00 |- - для фільтрування| | 0 | 0 | шт |або очищення напоїв,| | | | |крім води | | | | 8421 23 |- - для фільтрування| | | | |палива чи мастил у | | | | |карбюраторних та | | | | |дизельних двигунах з| | | | |внутрішнім | | | | |згорянням: | | | | 8421 23 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8421 23 90 |- - - інші | | | | 8421 23 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8421 23 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8421 29 |- - інші: | | | | 8421 29 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8421 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- обладнання для | | | | |фільтрування або | | | | |очищення газів: | | | | 8421 31 |- - фільтри забору | | | | |повітря для двигунів| | | | |з внутрішнім | | | | |згорянням: | | | | 8421 31 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8421 31 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8421 39 |- - інші: | | | | 8421 39 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8421 39 30 00 |- - - - обладнання | | 0 | 0 | шт |для фільтрації або | | | | |очищення повітря | | | | |- - - - обладнання | | | | |для фільтрації або | | | | |очищення інших | | | | |газів: | | | | 8421 39 51 00 |- - - - - вологим | | 2 | 2 | шт |способом | | | | 8421 39 71 |- - - - - за | | | | |допомогою | | | | |каталітичного | | | | |процесу: | | | | 8421 39 71 10 |- - - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8421 39 71 90 |- - - - - - інші | | 2 | 2 | шт 8421 39 98 00 |- - - - - інші | | 0,5 | 0,5 | шт |- частини: | | | | 8421 91 |- - центрифугові, | | | | |включаючи | | | | |відцентрові сушарки:| | | | 8421 91 10 00 |- - - установки | | 2 | 2 | - |підкатегорії | | | | |8421 19 93 00 або | | | | |8421 19 95 00 | | | | 8421 91 30 00 |- - - установки | | 2 | 2 | - |підкатегорії | | | | |8421 19 96 00 | | | | 8421 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 8421 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8422 |Машини для миття | | | | |посуду; обладнання | | | | |для миття або | | | | |сушіння пляшок чи | | | | |іншого посуду; | | | | |машини та апарати | | | | |для наповнення | | | | |пляшок, пакетів, | | | | |мішків або іншої | | | | |тари, їх | | | | |закривання, | | | | |коркування або | | | | |наклеювання на них | | | | |етикеток; машини та | | | | |апарати для | | | | |герметизування | | | | |пляшок, банок, | | | | |тюбиків та | | | | |аналогічних | | | | |ємностей; інші | | | | |машини та апарати | | | | |для фасування та | | | | |пакування товарів | | | | |(включаючи | | | | |обладнання для | | | | |загортання товару з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу); | | | | |обладнання для | | | | |газування напоїв: | | | | |- машини для миття | | | | |посуду: | | | | 8422 11 00 00 |- - побутові | | 5 | 5 | шт 8422 19 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8422 20 00 00 |- обладнання для | | 5 | 5 | шт |миття або сушіння | | | | |пляшок чи іншого | | | | |посуду | | | | 8422 30 00 |- машини та апарати | | | | |для наповнення | | | | |пляшок, пакетів, | | | | |мішків або іншої | | | | |тари, їх закривання,| | | | |коркування або | | | | |наклеювання на них | | | | |етикеток; машини та | | | | |апарати для | | | | |герметизування | | | | |пляшок, банок, | | | | |тюбиків та | | | | |аналогічних | | | | |ємностей; машини та | | | | |апарати для | | | | |газування напоїв: | | | | 8422 30 00 10 |- - обладнання для | | 5 | 5 | шт |наповнення пляшок, | | | | |їх закривання, кор- | | | | |кування або наклею- | | | | |вання на них етике- | | | | |ток, використовуване| | | | |у харчовій промисло-| | | | |вості, продуктивні- | | | | |стю не більш як | | | | |12000 пляшок за | | | | |годину | | | | |- - інші: | | | | 8422 30 00 91 |- - - обладнання для| | 5 | 5 | шт |закупорювання | | | | |скляної тари | | | | |металевими кришками,| | | | |що загвинчуються, | | | | |використовуване у | | | | |харчовій промисло- | | | | |вості, продуктивні- | | | | |стю не більш як | | | | |9600 одиниць | | | | |за годину | | | | 8422 30 00 99 |- - - інше | | 2 | 2 | шт 8422 40 00 |- інші машини та | | | | |апарати для | | | | |фасування та | | | | |пакування товарів | | | | |(включаючи машини | | | | |та апарати, що | | | | |загортають товар з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу): | | | | 8422 40 00 10 |- - обладнання для | | 5 | 5 | шт |пакування пляшок | | | | |(включаючи | | | | |обладнання, що | | | | |загортає товар з | | | | |термоусадкою | | | | |пакувального | | | | |матеріалу), | | | | |використовуване у | | | | |харчовій | | | | |промисловості, | | | | |продуктивністю не | | | | |більш як 12000 | | | | |пляшок за годину | | | | 8422 40 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8422 90 |- частини: | | | | 8422 90 10 00 |- - до машин для | | 2 | 2 | - |миття посуду | | | | 8422 90 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8423 |Обладнання для | | | | |зважування, | | | | |включаючи ваги і | | | | |терези для перевірки| | | | |маси виготовлених | | | | |товарів, крім | | | | |терезів, чутливих до| | | | |маси 0,05 г або | | | | |менше; гирі для | | | | |будь-яких терезів: | | | | 8423 10 |- ваги для | | | | |зважування людей, | | | | |включаючи ваги для | | | | |зважування немовлят;| | | | |побутові ваги і | | | | |терези: | | | | 8423 10 10 00 |- - ваги і терези | | 5 | 5 | шт |побутові | | | | 8423 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8423 20 00 00 |- ваги для | | 5 | 5 | шт |безперервного | | | | |зважування виробів | | | | |на конвеєрах | | | | 8423 30 00 00 |- ваги для | | 5 | 5 | шт |визначення постійної| | | | |маси та вагові | | | | |дозатори дискретної | | | | |дії | | | | |- інше обладнання | | | | |для зважування: | | | | 8423 81 |- - з максимальною | | | | |масою зважування не | | | | |більш як 30 кг: | | | | 8423 81 10 00 |- - - прилади | | 5 | 5 | шт |контролю маси і | | | | |прилади контрольні | | | | |автоматичні, у тому | | | | |числі вагові | | | | |сортувальні машини | | | | 8423 81 30 00 |- - - прилади для | | 5 | 5 | шт |зважування та | | | | |маркування | | | | |запакованих товарів | | | | 8423 81 50 00 |- - - ваги магазинні| | 5 | 5 | шт 8423 81 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8423 82 |- - з максимальною | | | | |масою зважування | | | | |понад 30 кг, але не | | | | |більш як 5000 кг: | | | | 8423 82 10 00 |- - - прилади для | | 5 | 5 | шт |контролю за вагою і | | | | |прилади контрольні | | | | |автоматичні, у тому | | | | |числі вагові | | | | |сортувальні машини | | | | 8423 82 90 |- - - інші: | | | | 8423 82 90 10 |- - - - ваги для | | 0 | 0 | шт |зважування тварин | | | | 8423 82 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8423 89 |- - інше: | | | | 8423 89 10 00 |- - - ваги | | 5 | 5 | шт |платформні | | | | 8423 89 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8423 90 00 00 |- гирі для | | 5 | 5 | - |будь-яких вагів або | | | | |терезів; частини | | | | |обладнання для | | | | |зважування | | | | 8424 |Механічні апарати (з| | | | |ручним керуванням | | | | |або без нього) для | | | | |розбризкування або | | | | |розпилення рідких чи| | | | |порошкоподібних | | | | |речовин; | | | | |вогнегасники, | | | | |заряджені або | | | | |незаряджені; | | | | |пульверизатори та | | | | |аналогічні апарати; | | | | |піскоструминні, | | | | |пароструминні та | | | | |аналогічні струминні| | | | |машини та апарати: | | | | 8424 10 |- вогнегасники | | | | |заряджені або | | | | |незаряджені: | | | | 8424 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8424 10 91 00 |- - - масою не більш| | 2 | 2 | шт |як 21 кг | | | | 8424 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8424 20 00 |- пульверизатори та | | | | |аналогічне | | | | |обладнання: | | | | 8424 20 00 10 |- - для | | 2 | 2 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8424 20 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8424 30 |- піскоструминні, | | | | |пароструминні та | | | | |аналогічні струминні| | | | |машини та апарати: | | | | |- - обладнання для | | | | |миття водою з | | | | |вмонтованим мотором:| | | | 8424 30 01 00 |- - - з пристроями | | 5 | 5 | шт |для обігрівання | | | | |- - - інші, | | | | |потужністю двигуна: | | | | 8424 30 05 |- - - - не більш | | | | |як 7,5 кВт: | | | | 8424 30 05 10 |- - - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8424 30 05 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 8424 30 09 00 |- - - - понад | | 5 | 5 | шт |7,5 кВт | | | | |- - інші машини та | | | | |апарати: | | | | 8424 30 10 00 |- - - що працюють | | 2 | 2 | шт |від стисненого | | | | |повітря | | | | 8424 30 90 |- - - інші: | | | | 8424 30 90 10 |- - - - пристрій для| | 12 | 12 | шт |вдування вугільного | | | | |пилу в доменну піч | | | | 8424 30 90 20 |- - - - станція | | 1 | 1 | шт |перезарядки | | | | |порошкових | | | | |вогнегасників | | | | 8424 30 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- інші | | | | |пристосування: | | | | 8424 81 |- - для сільського | | | | |господарства або | | | | |садівництва: | | | | 8424 81 10 00 |- - - пристосування | | 0 | 0 | шт |для зрошування | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - переносні | | | | |пристосування: | | | | 8424 81 31 00 |- - - - - без | | 0 | 0 | шт |двигуна | | | | 8424 81 39 00 |- - - - - з двигуном| | 0 | 0 | шт |- - - - інші: | | | | 8424 81 91 00 |- - - - - | | 0 | 0 | шт |розбризкувачі та | | | | |розкидачі, що | | | | |встановлюються на | | | | |тракторі або | | | | |тягнуться ним | | | | 8424 81 99 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8424 89 |- - інші: | | | | 8424 89 20 00 |- - - пульверизатори| | 2 | 2 | шт |для травлення або | | | | |очищення | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин | | | | 8424 89 30 00 |- - - пульверизатори| | 2 | 2 | шт |для очищення | | | | |металевих пломб | | | | |напівпровідникових | | | | |комплектів до | | | | |покриття металом | | | | |електролітичним | | | | |способом | | | | 8424 89 95 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8424 90 |- частини: | | | | 8424 90 10 00 |- - пристосування | | 2 | 2 | шт |підкатегорії | | | | |8424 89 20 00 | | | | 8424 90 30 00 |- - пристосування | | 2 | 2 | шт |підкатегорії | | | | |8424 89 30 00 | | | | 8424 90 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 8425 |Талі підіймальні та | | | | |підіймачі, крім | | | | |скіпових підіймачів;| | | | |лебідки та | | | | |кабестани; домкрати:| | | | |- талі підіймальні | | | | |та підіймачі, крім | | | | |скіпових підіймачів | | | | |або підіймачів, які | | | | |використовуються для| | | | |піднімання | | | | |транспортних | | | | |засобів, поліспасти | | | | |підіймальні: | | | | 8425 11 |- - з | | | | |електродвигуном: | | | | 8425 11 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8425 11 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8425 19 |- - інші: | | | | 8425 19 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8425 19 91 00 |- - - - підіймачі | | 2 | 2 | шт |ланцюгові, ручні | | | | 8425 19 99 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8425 20 00 00 |- лебідки шахтного | | 2 | 2 | шт |підіймального | | | | |обладнання | | | | |надшахтного | | | | |розташування; | | | | |лебідки спеціального| | | | |призначення для | | | | |роботи під землею | | | | |- інші лебідки; | | | | |кабестани: | | | | 8425 31 |- - з | | | | |електродвигуном: | | | | 8425 31 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8425 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8425 39 |- - інші: | | | | 8425 39 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8425 39 91 00 |- - - - з приводом | | 5 | 5 | шт |від поршневих | | | | |двигунів | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння | | | | 8425 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- домкрати; | | | | |підіймачі для | | | | |піднімання | | | | |транспортних | | | | |засобів: | | | | 8425 41 00 00 |- - стаціонарні | | 2 | 2 | шт |гаражні підіймачі | | | | 8425 42 |- - інші домкрати | | | | |та підіймальні | | | | |пристрої | | | | |гідравлічні: | | | | 8425 42 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8425 42 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8425 49 |- - інші: | | | | 8425 49 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8425 49 90 |- - - інші: | | | | 8425 49 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8425 49 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8426 |Суднові дерік-крани;| | | | |підіймальні крани | | | | |різних типів, | | | | |включаючи кабельні | | | | |крани; крани | | | | |мостові; | | | | |розвантажувальні або| | | | |такелажні козлові | | | | |крани, плавучі | | | | |крани та автокрани: | | | | |- крани мостові, | | | | |крани-балки, | | | | |козлові, плавучі | | | | |крани та автокрани: | | | | 8426 11 00 00 |- - крани мостові на| | 4 | 4 | шт |стаціонарних опорах | | | | 8426 12 00 00 |- - козлові крани | | 4 | 4 | шт |пересувні на | | | | |колісному ходу та | | | | |автокрани | | | | 8426 19 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 8426 20 00 00 |- крани баштові | | 2 | 2 | шт 8426 30 00 00 |- крани портальні | | 4 | 4 | шт |- інші машини й | | | | |апарати самохідні: | | | | 8426 41 00 00 |- - на колісному | | 2 | 2 | шт |ходу | | | | 8426 49 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт |- інше механічне | | | | |підіймальне | | | | |обладнання | | | | |самохідне: | | | | 8426 91 |- - для монтажу на | | | | |дорожніх | | | | |автотранспортних | | | | |засобах: | | | | 8426 91 10 00 |- - - крани | | 2 | 2 | шт |гідравлічні, для | | | | |навантажування та | | | | |розвантажування | | | | |транспортних засобів| | | | 8426 91 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8426 99 |- - інші: | | | | 8426 99 10 00 |- - - для цивільної| | 1,2 | 1,2 | шт |авіації | | | | 8426 99 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8427 |Автонавантажувачі з | | | | |вилковим захватом; | | | | |інші навантажувачі, | | | | |оснащені | | | | |підіймальним чи | | | | |вантажно- | | | | |розвантажувальним | | | | |обладнанням, | | | | |використовувані на | | | | |підприємствах: | | | | 8427 10 |- - автонавантажу- | | | | |вачі самохідні з | | | | |електродвигуном: | | | | 8427 10 10 00 |- - з висотою | | 2 | 2 | шт |підіймання до 1 м | | | | |або більше | | | | 8427 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8427 20 |- інші навантажувачі| | | | |самохідні: | | | | |- - з висотою | | | | |підіймання 1 м або | | | | |більше: | | | | 8427 20 11 00 |- - - | | 5 | 5 | шт |автонавантажувачі з | | | | |вилковим захватом | | | | |для нерівної | | | | |місцевості та інші | | | | |штабелювальні | | | | |автонавантажувачі | | | | 8427 20 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8427 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8427 90 00 00 |- інші навантажувачі| | 5 | 5 | шт 8428 |Інші машини та | | | | |обладнання для | | | | |підіймання, | | | | |переміщення, | | | | |навантажування або | | | | |розвантажування | | | | |(наприклад, ліфти, | | | | |ескалатори, | | | | |транспортери, | | | | |підвісні дороги): | | | | 8428 10 |- ліфти та скіпові | | | | |підіймачі: | | | | 8428 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8428 10 91 00 |- - - з електричним | | 4 | 4 | шт |керуванням | | | | 8428 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8428 20 |- підіймачі та | | | | |конвеєри, | | | | |пневматичні: | | | | 8428 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8428 20 30 00 |- - - спеціально | | 0 | 0 | шт |призначені для | | | | |використання в | | | | |сільському | | | | |господарстві | | | | |- - - інші: | | | | 8428 20 91 00 |- - - - для сипких | | 0 | 0 | шт |матеріалів | | | | 8428 20 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт |- інші вантажні | | | | |підіймачі, | | | | |транспортери та | | | | |конвеєри | | | | |безперервної дії для| | | | |товарів або | | | | |матеріалів: | | | | 8428 31 00 00 |- - призначені | | 2 | 2 | шт |спеціально для | | | | |підземних робіт | | | | 8428 32 00 00 |- - інші з ковшем | | 0 | 0 | шт 8428 33 |- - інші стрічкові: | | | | 8428 33 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8428 33 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8428 39 |- - інші: | | | | 8428 39 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8428 39 91 00 |- - - - транспортери| | 0 | 0 | шт |або конвеєри на | | | | |роликах | | | | 8428 39 93 00 |- - - - автоматичні | | 2 | 2 | шт |навантажувально- | | | | |розвантажувальні | | | | |машини для | | | | |транспортування, | | | | |завантаження, | | | | |складування | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин, касет | | | | |напівпровідникових | | | | |пластин та інших | | | | |матеріалів для | | | | |напівпровідникових | | | | |приладів | | | | 8428 39 98 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8428 40 00 00 |- ескалатори та | | 2 | 2 | шт |рухомі пішохідні | | | | |доріжки | | | | 8428 50 00 00 |- штовхачі шахтних | | 4 | 4 | шт |вагонеток, пересувні| | | | |платформи для | | | | |локомотивів, | | | | |вагонеток, | | | | |вагоноперекидачі та | | | | |аналогічне | | | | |обладнання для | | | | |навантажування, | | | | |розвантажування і | | | | |транспортування | | | | |залізничних вагонів | | | | 8428 60 00 00 |- канатні | | 2 | 2 | шт |пасажирські та | | | | |вантажні дороги | | | | |(включаючи крісельні| | | | |та гірськолижні | | | | |підіймачі), | | | | |драглайни; тягові | | | | |механізми для | | | | |фунікулерів | | | | 8428 90 |- інше обладнання: | | | | 8428 90 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інше: | | | | 8428 90 30 00 |- - - обладнання | | 4 | 4 | шт |прокатних станів; | | | | |рольганги для | | | | |подавання та | | | | |вилучення продукції;| | | | |перекидачі та | | | | |маніпулятори для | | | | |зливків, прутків, | | | | |слябів тощо | | | | |- - - інші: | | | | 8428 90 50 00 |- - - - обладнання | | 4 | 4 | шт |завантажувальне для | | | | |доменних печей або | | | | |інших печей | | | | |промислових; | | | | |маніпулятори для | | | | |кування | | | | |- - - - обладнання | | | | |завантажувальне, | | | | |спеціально | | | | |призначене для | | | | |використання у | | | | |сільському | | | | |господарстві: | | | | 8428 90 71 00 |- - - - - розроблене| | 0 | 0 | шт |для навішування на | | | | |сільськогосподарські| | | | |трактори | | | | 8428 90 79 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт |- - - - інше: | | | | 8428 90 91 00 |- - - - - | | 0 | 0 | шт |навантажувальне | | | | |механічне обладнання| | | | |для сипких | | | | |матеріалів | | | | 8428 90 99 |- - - - - інші: | | | | 8428 90 99 10 |- - - - - - | | 4 | 4 | шт |пилорозвантажувачі | | | | |продуктивністю | | | | |100 куб. м за годину| | | | 8428 90 99 90 |- - - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8429 |Бульдозери самохідні| | | | |з неповоротним та | | | | |поворотним відвалом,| | | | |автогрейдери, | | | | |планувальники, | | | | |скрепери, механічні | | | | |лопати, екскаватори,| | | | |навантажувачі та | | | | |одноковшові | | | | |навантажувачі, | | | | |трамбувальні машини | | | | |та дорожні котки: | | | | |- бульдозери | | | | |самохідні з | | | | |неповоротним та | | | | |поворотним відвалом:| | | | 8429 11 00 00 |- - гусеничні | | 2 | 2 | шт 8429 19 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 8429 20 00 00 |- автогрейдери і | | 2 | 2 | шт |планувальники | | | | 8429 30 00 00 |- скрепери | | 2 | 2 | шт 8429 40 |- машини | | | | |трамбувальні та | | | | |котки дорожні: | | | | |- - котки дорожні: | | | | 8429 40 10 00 |- - - вібраційні | | 2 | 2 | шт 8429 40 30 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8429 40 90 00 |- - машини | | 2 | 2 | шт |трамбувальні | | | | |- лопати механічні, | | | | |екскаватори та | | | | |одноковшові | | | | |навантажувачі: | | | | 8429 51 |- - навантажувачі та| | | | |ковшові | | | | |навантажувачі | | | | |фронтальні: | | | | 8429 51 10 00 |- - - навантажувачі,| | 2 | 2 | шт |спеціально | | | | |розроблені для | | | | |підземних робіт | | | | |- - - інші: | | | | 8429 51 91 00 |- - - - | | 2 | 2 | шт |навантажувачі | | | | |одноковшові | | | | |гусеничні | | | | 8429 51 99 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8429 52 |- - машини з | | | | |обертанням верхньої | | | | |частини на | | | | |360 град.: | | | | 8429 52 10 00 |- - - екскаватори | | 8 | 8 | шт |гусеничні | | | | 8429 52 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8429 59 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 8430 |Інші машини та | | | | |обладнання для | | | | |переміщування, | | | | |планування, | | | | |профілювання, | | | | |розроблення, | | | | |вирівнювання, | | | | |трамбування, | | | | |ущільнення, виймання| | | | |або буріння ґрунту, | | | | |корисних копалин або| | | | |руд; обладнання для | | | | |забивання та | | | | |витягування паль; | | | | |машини | | | | |снігоприбиральні: | | | | 8430 10 00 00 |- обладнання для | | 2 | 2 | шт |забивання та | | | | |витягування паль | | | | 8430 20 00 00 |- машини | | 2 | 2 | шт |снігоприбиральні | | | | |- врубові машини для| | | | |добування вугілля | | | | |або гірських порід | | | | |та машини | | | | |тунелепрохідні: | | | | 8430 31 00 00 |- - самохідні | | 4 | 4 | шт 8430 39 00 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт |- інші машини для | | | | |зондування або | | | | |буріння: | | | | 8430 41 00 00 |- - самохідні | | 0 | 0 | шт 8430 49 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8430 50 00 00 |- інші самохідні | | 4 | 4 | шт |машини та | | | | |обладнання: | | | | |- інші машини та | | | | |обладнання | | | | |несамохідні: | | | | 8430 61 00 00 |- - машини та | | 2 | 2 | шт |обладнання для | | | | |трамбування або | | | | |ущільнення | | | | 8430 62 00 00 |- - скрепери | | 2 | 2 | шт 8430 69 00 |- - інші: | | | | 8430 69 00 10 |- - - | | 4 | 4 | шт |відвалоскладачі | | | | 8430 69 00 90 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8431 |Частини, призначені | | | | |виключно або | | | | |головним чином для | | | | |обладнання товарних | | | | |позицій 8425-8430: | | | | 8431 10 00 00 |- машин або | | 2 | 2 | - |обладнання товарної | | | | |позиції 8425 | | | | 8431 20 00 00 |- машин або | | 0 | 0 | - |обладнання товарної | | | | |позиції 8427 | | | | |- машин або | | | | |обладнання товарної | | | | |позиції 8428: | | | | 8431 31 00 00 |- - ліфтів, скіпових| | 2 | 2 | - |підіймачів або | | | | |ескалаторів | | | | 8431 39 |- - інших машин: | | | | 8431 39 10 00 |- - - обладнання | | 2 | 2 | - |прокатних станів | | | | |підкатегорії | | | | |8428 90 30 00 | | | | 8431 39 20 00 |- - - до машин | | 5 | 5 | - |підкатегорії | | | | |8428 39 93 00 | | | | 8431 39 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - |- машин або | | | | |обладнання товарних | | | | |позицій 8426, 8429 | | | | |або 8430: | | | | 8431 41 00 00 |- - черпаки, ковші, | | 2 | 2 | - |грейфери, гаки та | | | | |захвати | | | | 8431 42 00 00 |- - відвали | | 2 | 2 | - |бульдозерів | | | | |неповоротні або | | | | |поворотні | | | | 8431 43 00 00 |- - частини | | 0 | 0 | - |бурильних або | | | | |прохідних машин | | | | |підпозиції 8430 41 | | | | |або 8430 49 | | | | 8431 49 |- - інші: | | | | 8431 49 20 00 |- - - з чавуну або | | 2 | 2 | - |сталі литі | | | | 8431 49 80 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - 8432 |Машини та обладнання| | | | |для сільського | | | | |господарства, | | | | |садівництва або | | | | |лісового | | | | |господарства для | | | | |підготовки або | | | | |обробітку ґрунту та | | | | |догляду за ним; | | | | |котки для газонів | | | | |або спортивних | | | | |майданчиків: | | | | 8432 10 |- плуги: | | | | 8432 10 10 00 |- - відвальні | | 10 | 10 | шт 8432 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт |- борони, | | | | |розпушувачі, | | | | |культиватори, | | | | |обладнання для | | | | |корчування та | | | | |прополювання: | | | | 8432 21 00 00 |- - борони | | 10 | 10 | шт |дискові | | | | 8432 29 |- - інші: | | | | 8432 29 10 00 |- - - розпушувачі та| | 10 | 10 | шт |культиватори | | | | 8432 29 30 00 |- - - борони | | 10 | 10 | шт 8432 29 50 00 |- - - ґрунтофрези | | 10 | 10 | шт 8432 29 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8432 30 |- сівалки, | | | | |садильники та машини| | | | |для пересадження: | | | | |- - сівалки: | | | | 8432 30 11 00 |- - - точного | | 0 | 0 | шт |висівання з | | | | |центральним приводом| | | | 8432 30 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8432 30 90 00 |- - садильники та | | 0 | 0 | шт |машини для | | | | |пересадження | | | | 8432 40 |- розкидачі та | | | | |розподілювачі | | | | |органічних та | | | | |мінеральних добрив: | | | | 8432 40 10 00 |- - розподілювачі | | 0 | 0 | шт |мінеральних або | | | | |хімічних добрив | | | | 8432 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8432 80 00 00 |- інші машини та | | 0 | 0 | шт |механізми | | | | 8432 90 |- частини: | | | | 8432 90 10 00 |- - відвали плугів | | 0 | 0 | - |- - інші: | | | | 8432 90 91 00 |- - - з чавуну або | | 0 | 0 | - |сталі литі | | | | 8432 90 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 8433 |Машини та механізми | | | | |для збирання й | | | | |обмолоту сільського-| | | | |сподарських культур,| | | | |включаючи преси для | | | | |соломи або сіна; | | | | |газонокосарки та | | | | |сінокосарки; машини | | | | |для очищення, | | | | |сортування або | | | | |вибраковування яєць,| | | | |плодів або інших | | | | |сільськогосподарсь- | | | | |ких продуктів, крім | | | | |зазначених у | | | | |товарній позиції | | | | |8437: | | | | |- косарки для | | | | |газонів, парків, | | | | |спортивних | | | | |майданчиків: | | | | 8433 11 |- - моторні з | | | | |різальним пристроєм,| | | | |що обертається у | | | | |горизонтальній | | | | |площині: | | | | 8433 11 10 00 |- - - електричні | | 0 | 0 | шт |- - - інші: | | | | |- - - - самохідні: | | | | 8433 11 51 00 |- - - - - обладнані | | 0 | 0 | шт |сидінням | | | | 8433 11 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 11 90 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 19 |- - інші: | | | | |- - - з двигуном: | | | | 8433 19 10 00 |- - - - електричні | | 0 | 0 | шт |- - - - інші: | | | | |- - - - - самохідні:| | | | 8433 19 51 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | шт |обладнані сидінням | | | | 8433 19 59 00 |- - - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 19 70 00 |- - - - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 19 90 00 |- - - без двигуна | | 0 | 0 | шт 8433 20 |- інші косарки, | | | | |включаючи тракторні | | | | |навісні з різальним | | | | |пристроєм: | | | | 8433 20 10 00 |- - з двигуном | | 0 | 0 | шт |- - інші: | | | | |- - - тракторні, | | | | |навісні або | | | | |причіпні: | | | | 8433 20 51 00 |- - - - з різальним | | 0 | 0 | шт |пристроєм, що | | | | |обертається у | | | | |горизонтальній | | | | |площині | | | | 8433 20 59 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 20 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 30 |- інші сінозбиральні| | | | |машини: | | | | 8433 30 10 00 |- - граблі бічного | | 0 | 0 | шт |подавання, | | | | |сіноворушилки тощо | | | | 8433 30 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8433 40 |- преси для соломи | | | | |або сіна, включаючи | | | | |прес-підбирачі: | | | | 8433 40 10 00 |- - прес-підбирачі | | 0 | 0 | шт 8433 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт |- інші машини для | | | | |збирання врожаю; | | | | |машини й механізми | | | | |для обмолоту: | | | | 8433 51 00 00 |- - комбайни | | 0 | 0 | шт |зернозбиральні | | | | 8433 52 00 00 |- - інші машини та | | 0 | 0 | шт |механізми для | | | | |обмолоту | | | | 8433 53 |- - машини для | | | | |збирання | | | | |коренеплодів або | | | | |клубнів: | | | | 8433 53 10 00 |- - - картоплекопачі| | 0 | 0 | шт |та картоплезбиральні| | | | |машини | | | | 8433 53 30 00 |- - - гичкорізки та | | 0 | 0 | шт |машини | | | | |бурякозбиральні | | | | 8433 53 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 59 |- - інші: | | | | |- - - комбайни | | | | |силосозбиральні: | | | | 8433 59 11 00 |- - - - самохідні | | 0 | 0 | шт 8433 59 19 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 59 30 00 |- - - комбайни для | | 0 | 0 | шт |збирання винограду | | | | 8433 59 80 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8433 60 |- машини для | | | | |очищення, сортування| | | | |або вибраковування | | | | |яєць, плодів або | | | | |інших сільськогоспо-| | | | |дарських продуктів: | | | | 8433 60 10 00 |- - машини для | | 0 | 0 | шт |сортування або | | | | |вибраковування яєць | | | | 8433 60 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8433 90 00 00 |- частини | | 0 | 0 | - 8434 |Установки доїльні та| | | | |обладнання для | | | | |оброблення та | | | | |перероблення молока:| | | | 8434 10 00 00 |- установки доїльні | | 0 | 0 | шт 8434 20 00 00 |- обладнання для | | 0 | 0 | шт |оброблення та | | | | |перероблення молока | | | | 8434 90 00 00 |- частини | | 0 | 0 | - 8435 |Преси та давила, | | | | |дробарки та | | | | |аналогічні машини | | | | |для виробництва | | | | |вина, сидру, | | | | |фруктових соків і | | | | |аналогічних напоїв: | | | | 8435 10 |- машини та | | | | |механізми: | | | | 8435 10 10 00 |- - преси | | 5 | 5 | шт 8435 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8435 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 8436 |Інше обладнання для | | | | |сільського | | | | |господарства, | | | | |садівництва, | | | | |лісового | | | | |господарства, | | | | |птахівництва або | | | | |бджільництва, | | | | |включаючи обладнання| | | | |для пророщування | | | | |насіння з механічним| | | | |або нагрівальним | | | | |обладнанням; | | | | |інкубатори та | | | | |брудери для | | | | |птахівництва: | | | | 8436 10 |- машини та | | | | |механізми для | | | | |приготування кормів | | | | |для тварин: | | | | 8436 10 10 00 |- - інші дробарки та| | 0 | 0 | шт |млини для зерна, | | | | |бобів, гороху та | | | | |інших подібних їм | | | | |продуктів | | | | 8436 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт |- обладнання для | | | | |птахівництва, | | | | |включаючи інкубатори| | | | |та брудери: | | | | 8436 21 00 00 |- - інкубатори та | | 0 | 0 | шт |брудери | | | | 8436 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8436 80 |- інше обладнання: | | | | 8436 80 10 00 |- - лісогосподарське| | 0 | 0 | шт |- - інше: | | | | 8436 80 91 00 |- - - автонапувалки | | 0 | 0 | шт 8436 80 99 00 |- - - інше | | 0 | 0 | - |- частини: | | | | 8436 91 00 00 |- - обладнання для | | 0 | 0 | - |птахівництва або | | | | |інкубаторів та | | | | |брудерів | | | | 8436 99 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8437 |Машини для очищення,| | | | |сортування або | | | | |калібрування | | | | |насіння, зерна чи | | | | |сухих бобових | | | | |культур; обладнання | | | | |для виробництва | | | | |борошна або | | | | |оброблення злаків чи| | | | |сухих бобових | | | | |культур, крім машин,| | | | |що використовуються | | | | |на сільськогосподар-| | | | |ських фермах: | | | | 8437 10 00 00 |- машини для | | 0 | 0 | шт |очищення, сортування| | | | |або калібрування | | | | |зерна і сухих | | | | |бобових культур | | | | 8437 80 00 |- інше обладнання: | | | | 8437 80 00 10 |- - агрегати | | 0 | 0 | шт |борошномельні | | | | |вальцові | | | | 8437 80 00 90 |- - інше | | 0 | 0 | шт 8437 90 00 00 |- частини | | 0 | 0 | - 8438 |Машини та обладнання| | | | |для промислового | | | | |приготування або | | | | |виробництва харчових| | | | |продуктів чи напоїв,| | | | |не включені до інших| | | | |угруповань, крім | | | | |обладнання для | | | | |екстрагування або | | | | |виробництва | | | | |тваринних нелетких | | | | |рослинних жирів або | | | | |олій: | | | | 8438 10 |- обладнання для | | | | |виробництва | | | | |хлібобулочних | | | | |виробів, виробництва| | | | |макаронів, спагеті | | | | |або подібних | | | | |виробів: | | | | 8438 10 10 00 |- - для виробництва | | 3 | 3 | шт |хлібобулочних | | | | |виробів | | | | 8438 10 90 00 |- - для виробництва | | 3 | 3 | шт |макаронів, спагеті | | | | |або подібних виробів| | | | 8438 20 00 00 |- обладнання для | | 1 | 1 | шт |виробництва | | | | |кондитерських | | | | |виробів, какао чи | | | | |шоколаду | | | | 8438 30 00 00 |- обладнання для | | 12 | 12 | шт |цукрового | | | | |виробництва | | | | 8438 40 00 00 |- обладнання для | | 2 | 2 | шт |пивоварного | | | | |виробництва | | | | 8438 50 00 00 |- обладнання для | | 12 | 12 | шт |перероблення м'яса | | | | |або птиці | | | | 8438 60 00 00 |- обладнання для | | 5 | 5 | шт |перероблення | | | | |фруктів, горіхів або| | | | |овочів | | | | 8438 80 |- інше обладнання: | | | | 8438 80 10 00 |- - для виробництва | | 1 | 1 | шт |кави або чаю | | | | |- - інші: | | | | 8438 80 91 00 |- - - для | | 5 | 5 | шт |виробництва або | | | | |приготування напоїв | | | | 8438 80 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8438 90 00 00 |- частини | | 0 | 0 | - 8439 |Обладнання для | | | | |виробництва маси з | | | | |волокнистих | | | | |целюлозних | | | | |матеріалів або для | | | | |виробництва чи | | | | |оброблення паперу | | | | |або картону: | | | | 8439 10 00 00 |- обладнання для | | 5 | 5 | шт |виробництва маси з | | | | |волокнистих | | | | |целюлозних | | | | |матеріалів | | | | 8439 20 00 00 |- обладнання для | | 2 | 2 | шт |виробництва паперу | | | | |або картону | | | | 8439 30 00 00 |- обладнання для | | 5 | 5 | шт |оброблення паперу | | | | |або картону | | | | |- частини: | | | | 8439 91 |- - машини або | | | | |обладнання для | | | | |виробництва маси з | | | | |волокнистих | | | | |целюлозних | | | | |матеріалів: | | | | 8439 91 10 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 5 | - |сталі литі | | | | 8439 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8439 99 |- - інші: | | | | 8439 99 10 00 |- - - з чавуну або | | 5 | 5 | - |сталі литі | | | | 8439 99 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8440 |Обладнання для | | | | |оправлення, | | | | |включаючи машини для| | | | |брошурування: | | | | 8440 10 |- обладнання: | | | | 8440 10 10 00 |- - машини | | 4 | 4 | шт |фальцювальні | | | | 8440 10 20 00 |- - машини | | 4 | 4 | шт |аркушепідбиральні | | | | 8440 10 30 00 |- - машини швейні, | | 4 | 4 | шт |проволокошвейні та | | | | |скобозшивачі | | | | 8440 10 40 00 |- - машини для | | 4 | 4 | шт |безниткового | | | | |з'єднання | | | | 8440 10 90 00 |- - інші | | 4 | 4 | шт 8440 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 8441 |Інше обладнання для | | | | |виробництва товарів | | | | |з паперової маси, | | | | |паперу або картону, | | | | |включаючи різальні | | | | |машини будь-якого | | | | |типу: | | | | 8441 10 |- машини різальні: | | | | 8441 10 10 00 |- - верстати | | 5 | 5 | шт |комбіновані | | | | |поздовжньо-різальні | | | | |та перемотувальні | | | | 8441 10 20 00 |- - верстати | | 5 | 5 | шт |поздовжньо-різальні | | | | |або | | | | |поперечно-різальні | | | | 8441 10 30 00 |- - машини | | 5 | 5 | шт |гільйотинні | | | | |паперорізальні | | | | 8441 10 40 00 |- - машини триножові| | 5 | 5 | шт |різальні | | | | 8441 10 80 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8441 20 00 00 |- машини для | | 5 | 5 | шт |виробництва мішків, | | | | |пакунків або | | | | |конвертів | | | | 8441 30 00 00 |- машини для | | 0 | 0 | шт |виробництва | | | | |картонних коробок, | | | | |ящиків, труб, | | | | |барабанів або | | | | |аналогічної тари | | | | |іншим способом, ніж | | | | |формуванням | | | | 8441 40 00 00 |- машини для | | 0 | 0 | шт |формування виробів з| | | | |паперової маси, | | | | |паперу або картону | | | | 8441 80 00 00 |- інші машини та | | 0 | 0 | шт |обладнання | | | | 8441 90 |- частини: | | | | 8441 90 10 00 |- - різальних машин | | 0 | 0 | - 8441 90 90 00 |- - інших | | 0 | 0 | - 8442 |Машини, апаратура та| | | | |прилади (крім | | | | |верстатів товарних | | | | |позицій 8456-8465) | | | | |для відливання | | | | |шрифту або набору | | | | |шрифту чи підготовки| | | | |або виготовлення | | | | |кліше, набірних | | | | |планок, циліндрів та| | | | |інших друкарських | | | | |елементів; | | | | |друкарські шрифти, | | | | |кліше, набірні | | | | |планки, циліндри та | | | | |інші друкарські | | | | |елементи; | | | | |літографський | | | | |камінь, пластинки та| | | | |валики, підготовлені| | | | |до друкування | | | | |(наприклад, | | | | |обточені, шліфовані | | | | |або поліровані): | | | | 8442 10 00 00 |- машини | | 5 | 5 | шт |фотоскладальні та | | | | |наборопечатні | | | | 8442 20 |- машини та | | | | |обладнання для | | | | |текстового набору | | | | |шрифту іншим | | | | |способом, з ливарним| | | | |пристроєм або без | | | | |нього: | | | | 8442 20 10 00 |- - машини для | | 5 | 5 | шт |відливання шрифту та| | | | |набору (наприклад, | | | | |лінотипи, монотипи, | | | | |інтертипи) | | | | 8442 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8442 30 00 00 |- інші машини, | | 5 | 5 | шт |апарати та прилади | | | | 8442 40 00 00 |- частини до | | 5 | 5 | _ |зазначених машин, | | | | |апаратів або | | | | |приладів | | | | 8442 50 |- друкарські шрифти,| | | | |кліше, набірні | | | | |планки, циліндри та | | | | |інші друкарські | | | | |елементи; | | | | |літографський | | | | |камінь, планки, | | | | |пластинки та | | | | |циліндри, | | | | |підготовлені до | | | | |друкування | | | | |(наприклад, | | | | |обточені, шліфовані | | | | |або поліровані): | | | | |- - з нанесеним | | | | |зображенням: | | | | 8442 50 21 00 |- - - для високого | | 5 | 5 | - |друку | | | | 8442 50 23 00 |- - - для плоского | | 5 | 5 | - |друку | | | | 8442 50 29 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8442 50 80 00 |- - інші | | 3 | 3 | - 8443 |Обладнання | | | | |друкарське, | | | | |включаючи | | | | |фарбоструминні | | | | |друкарські машини, | | | | |крім віднесених до | | | | |товарної позиції | | | | |8471; допоміжні | | | | |машини для | | | | |друкування: | | | | |- машини для | | | | |офсетного друку: | | | | 8443 11 00 00 |- - рулонні | | 5 | 5 | шт 8443 12 00 00 |- - з поаркушевою | | 5 | 5 | шт |подачею паперу, | | | | |форматом 22х36 см | | | | |або менше (офісний | | | | |офсетний друк) | | | | 8443 19 |- - інші: | | | | |- - - з поаркушевою | | | | |подачею паперу: | | | | 8443 19 10 00 |- - - - що | | 5 | 5 | шт |використовувались | | | | |- - - - нові, для | | | | |форматних аркушів | | | | |розміром: | | | | 8443 19 31 00 |- - - - - не більш | | 5 | 5 | шт |як 52х74 см | | | | 8443 19 35 00 |- - - - - понад | | 5 | 5 | шт |52х74 см, але не | | | | |більш як 74х107 см | | | | 8443 19 39 00 |- - - - - понад | | 5 | 5 | шт |74х107 см | | | | 8443 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- машини для | | | | |друкарського | | | | |високого друку, крім| | | | |флексографічних: | | | | 8443 21 00 00 |- - рулонні | | 5 | 5 | шт 8443 29 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8443 30 00 00 |- машини | | 3 | 3 | шт |флексографічного | | | | |друку | | | | 8443 40 00 00 |- машини високого | | 3 | 3 | шт |друку | | | | |- інші машини | | | | |друкарські: | | | | 8443 51 00 00 |- - фарбоструминні | | 3 | 3 | шт 8443 59 |- - інші: | | | | 8443 59 20 00 |- - - для друкування| | 4 | 4 | шт |на текстильних | | | | |матеріалах | | | | |- - - інші: | | | | 8443 59 40 00 |- - - - для | | 4 | 4 | шт |використання у | | | | |виробництві | | | | |напівпровідників | | | | 8443 59 70 00 |- - - - інші | | 3 | 3 | шт 8443 60 00 00 |- допоміжне | | 3 | 3 | шт |обладнання | | | | 8443 90 |- частини: | | | | 8443 90 05 00 |- - для використання| | 2 | 2 | - |у виробництві | | | | |напівпровідників | | | | |- - інші: | | | | 8443 90 10 00 |- - - з чавуну або | | 2 | 2 | - |сталі литі | | | | 8443 90 80 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - 8444 00 |Машини для | | | | |екструдування, | | | | |витягування, | | | | |текстурації або | | | | |різання синтетичних | | | | |або штучних | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 8444 00 10 00 |- машини для | | 5 | 5 | шт |екструдування | | | | 8444 00 90 00 |- інші | | 5 | 5 | шт 8445 |Машини для | | | | |підготовки | | | | |текстильного | | | | |волокна; машини для | | | | |прядіння, сукання, | | | | |скручування | | | | |текстильних | | | | |матеріалів та інше | | | | |обладнання для | | | | |виробництва | | | | |текстильної пряжі; | | | | |машини | | | | |кокононамотувальні | | | | |або мотальні | | | | |(включаючи | | | | |утоковонамотувальні)| | | | |та машини для | | | | |підготовки | | | | |текстильної пряжі | | | | |для її подальшого | | | | |використання на | | | | |машинах товарної | | | | |позиції 8446 або | | | | |8447: | | | | |- машини для | | | | |підготовки | | | | |текстильних волокон:| | | | 8445 11 00 00 |- - кардочесальні | | 0 | 0 | шт 8445 12 00 00 |- - гребенечесальні | | 0 | 0 | шт 8445 13 00 00 |- - стрічкові або | | 0 | 0 | шт |рівничні | | | | 8445 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8445 20 00 00 |- машини прядильні | | 0 | 0 | шт 8445 30 |- машини сукальні | | | | |або крутильні для | | | | |текстильних | | | | |матеріалів: | | | | 8445 30 10 00 |- - сукальні | | 0 | 0 | шт 8445 30 90 00 |- - крутильні | | 0 | 0 | шт 8445 40 00 00 |- машини | | 0 | 0 | шт |намотувальні | | | | |(включаючи утоково- | | | | |намотувальні) | | | | |або шпульні | | | | 8445 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | шт 8446 |Верстати ткацькі: | | | | 8446 10 00 00 |- для виробництва | | 0 | 0 | шт |тканин завширшки не | | | | |більш як 30 см | | | | |- для виробництва | | | | |тканин завширшки | | | | |понад 30 см | | | | |човникові: | | | | 8446 21 00 00 |- - механічні | | 0 | 0 | шт 8446 29 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8446 30 00 00 |- безчовникові для | | 0 | 0 | шт |виробництва тканин | | | | |завширшки понад 30 | | | | |см | | | | 8447 |Машини трикотажні, | | | | |в'язально-прошивні | | | | |для виробництва | | | | |позументної нитки, | | | | |тюлю, мережива, | | | | |вишивки, | | | | |оздоблювання, | | | | |вироблення тасьми | | | | |або сіток і | | | | |тафтингові машини: | | | | |- машини | | | | |круглов'язальні: | | | | 8447 11 |- - з циліндром | | | | |діаметром не більш | | | | |як 165 мм: | | | | 8447 11 10 00 |- - - які працюють з| | 0 | 0 | шт |язичковими голками | | | | 8447 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8447 12 |- - з циліндром | | | | |діаметром понад 165 | | | | |мм: | | | | 8447 12 10 00 |- - - які працюють з| | 0 | 0 | шт |язичковими голками | | | | 8447 12 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8447 20 |- машини | | | | |плосков'язальні; | | | | |в'язально-прошивні: | | | | 8447 20 10 00 |- - з ручним | | 0 | 0 | шт |приводом | | | | |- - інші: | | | | 8447 20 92 00 |- - - машини | | 0 | 0 | шт |основов'язальні | | | | |(включаючи | | | | |рошель-машини); | | | | |кетельні машини | | | | 8447 20 98 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8447 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | шт 8448 |Обладнання допоміжне| | | | |для машин товарних | | | | |позицій 8444, 8445, | | | | |8446 або 8447 | | | | |(наприклад, | | | | |ремізопідіймальні | | | | |каретки, жакардові | | | | |машини, переривники | | | | |утокової та основної| | | | |ниток, механізми | | | | |заміни човників); | | | | |частини та | | | | |обладнання, які | | | | |застосовуються | | | | |головним чином для | | | | |машин товарних | | | | |позицій 8444, | | | | |8445, 8446 або 8447 | | | | |(наприклад, | | | | |веретена, рогульки, | | | | |оснащення кардів, | | | | |гребені, фільєри, | | | | |планки, | | | | |нитковолочильники, | | | | |човники, ремізки та | | | | |ремізні рамки, | | | | |трикотажні голки): | | | | |- машини та | | | | |обладнання, | | | | |допоміжні для машин | | | | |товарних позицій | | | | |8444, 8445, 8446 або| | | | |8447: | | | | 8448 11 00 00 |- - каретки | | 0 | 0 | - |ремізопідіймальні та| | | | |жакардові машини; | | | | |перфорувальники, | | | | |копіювальні машини; | | | | |машини для | | | | |використання разом | | | | |із зазначеними | | | | |машинами | | | | 8448 19 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8448 20 |- частини та | | | | |приладдя до машин | | | | |товарної позиції | | | | |8444 або їх | | | | |допоміжних | | | | |пристроїв: | | | | 8448 20 10 00 |- - з чавуну або | | 0 | 0 | - |сталі литі | | | | 8448 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- частини та | | | | |приладдя до машин | | | | |товарної позиції | | | | |8445 або їх | | | | |допоміжних | | | | |пристроїв: | | | | 8448 31 00 00 |- - гарнітура | | 0 | 0 | - |голкова | | | | 8448 32 00 00 |- - частини машин | | 0 | 0 | - |для підготовки | | | | |текстильної пряжі, | | | | |крім голкової | | | | |гарнітури | | | | 8448 33 |- - веретена та їх | | | | |рогульки, кільця і | | | | |бігунки: | | | | 8448 33 10 00 |- - - веретена та їх| | 0 | 0 | - |рогульки | | | | 8448 33 90 00 |- - - кільця і | | 0 | 0 | - |бігунки | | | | 8448 39 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- частини та | | | | |допоміжне обладнання| | | | |до ткацьких | | | | |верстатів: | | | | 8448 41 00 00 |- - човники | | 0 | 0 | - 8448 42 00 00 |- - гребені (берда),| | 0 | 0 | - |ремізки та ремізні | | | | |рамки | | | | 8448 49 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - |- частини та | | | | |приладдя до машин | | | | |товарної позиції | | | | |8447 або до їх | | | | |допоміжного | | | | |обладнання: | | | | 8448 51 |- - грузила, голки | | | | |та інші елементи, що| | | | |використовуються для| | | | |утворення вічок, | | | | |швів, стібків, | | | | |переплетень: | | | | 8448 51 10 00 |- - - грузила | | 0 | 0 | - 8448 51 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 8448 59 00 00 |- - інші | | 0 | 0 | - 8449 00 00 00 |Обладнання для | | 0 | 0 | -"; |виробництва або | | | | |обробки фетру та | | | | |повсті або нетканих | | | | |матеріалів, поштучно| | | | |або за формою, | | | | |включаючи машини та | | | | |обладнання для | | | | |виробництва фетрових| | | | |капелюхів; болванки | | | | |для виробництва | | | | |капелюхів | | | |
35) цифри і слова:

замінити цифрами і словами:

36) цифри і слова:
"8501 10 10 00|- - двигуни | | 5 | 10 | шт |синхронні потужністю| | | | |не більш як 18 Вт | | | | |- - інші: | | | | 8501 10 91 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт |універсальні | | | | |(постійного та | | | | |змінного струму) | | | | 8501 10 93 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт |змінного струму | | | | 8501 10 99 00 |- - - двигуни | | 2 | 5 | шт |постійного струму | | | | 8501 20 |- двигуни | | | | |універсальні | | | | |постійного та | | | | |змінного струму | | | | |потужністю понад | | | | |37,5 Вт: | | | | 8501 20 10 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт |735 Вт, але не більш| | | | |як 150 кВт, для | | | | |цивільної авіації | | | | 8501 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт |- інші двигуни | | | | |постійного струму; | | | | |генератори | | | | |постійного струму: | | | | 8501 31 |- - потужністю не | | | | |більш як 750 Вт: | | | | 8501 31 10 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт |потужністю понад | | | | |735 Вт, генератори | | | | |постійного струму, | | | | |для цивільної | | | | |авіації | | | | 8501 31 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8501 32 |- - потужністю понад| | | | |750 Вт, але не більш| | | | |як 75 кВт: | | | | 8501 32 10 00 |- - - для цивільної | | 2 | 5 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 32 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 750 Вт, але не| | | | |більш як 7,5 кВт | | | | 8501 32 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 7,5 кВт, але | | | | |не більш як 75 кВт | | | | 8501 33 |- - потужністю понад| | | | |75 кВт, але не більш| | | | |як 375 кВт: | | | | 8501 33 10 00 |- - - двигуни | | 5 | 10 | шт |потужністю не більш | | | | |як 150 кВт та | | | | |генератори для | | | | |цивільної авіації | | | | 8501 33 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 10 | шт 8501 34 |- - потужністю понад| | | | |375 кВт: | | | | 8501 34 10 00 |- - - генератори для| | 5 | 10 | шт |цивільної авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 34 50 00 |- - - - двигуни | | 20 | 40 | шт |тягові | | | | |- - - - інші: | | | | 8501 34 91 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 10 | шт |понад 375 кВт, але | | | | |не більш як 750 кВт | | | | 8501 34 99 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 10 | шт |понад 750 кВт | | | | 8501 40 |- інші двигуни | | | | |змінного струму | | | | |однофазні: | | | | 8501 40 10 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт |735 Вт, але не більш| | | | |як 150 кВт для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 8501 40 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт |більш як 750 Вт | | | | 8501 40 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 750 Вт | | | | |- інші двигуни | | | | |змінного струму | | | | |багатофазні: | | | | 8501 51 |- - потужністю не | | | | |більш як 750 Вт: | | | | 8501 51 10 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 735 Вт для | | | | |цивільної авіації | | | | 8501 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8501 52 |- - потужністю понад| | | | |750 Вт, але не більш| | | | |як 75 кВт: | | | | 8501 52 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 52 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 750 Вт, але не| | | | |більш як 7,5 кВт | | | | 8501 52 93 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 7,5 кВт, але | | | | |не більш як 37 кВт | | | | 8501 52 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 37 кВт, але | | | | |не більш як 75 кВт | | | | 8501 53 |- - потужністю понад| | | | |75 кВт: | | | | 8501 53 10 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт |більш як 150 кВт для| | | | |цивільної авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 53 50 00 |- - - - двигуни | | 5 | 10 | шт |тягові | | | | |- - - - інші, | | | | |потужністю: | | | | 8501 53 92 00 |- - - - - понад | | 0 | 5 | шт |75 кВт, але не більш| | | | |як 375 кВт | | | | 8501 53 94 00 |- - - - - понад | | 0 | 5 | шт |375 кВт, але не | | | | |більш як 750 кВт | | | | 8501 53 99 00 |- - - - - понад | | 5 | 10 | шт |750 кВт | | | | |- генератори | | | | |змінного струму | | | | |(синхронні | | | | |генератори): | | | | 8501 61 |- - потужністю не | | | | |більш як 75 кВ.А: | | | | 8501 61 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 61 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |не більш як 7,5 кВ.А| | | | 8501 61 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 7,5 кВ.А, але | | | | |не більш як 75 кВ.А | | | | 8501 62 |- - потужністю понад| | | | |75 кВ.А, але не | | | | |більш як 375 кВ.А: | | | | 8501 62 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8501 62 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8501 63 |- - потужністю понад| | | | |375 кВ.А, але не | | | | |більш як 750 кВ.А: | | | | 8501 63 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8501 63 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8501 64 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт |750 кВ.А | | | | 8502 |Електрогенераторні | | | | |установки та | | | | |обертові електричні | | | | |перетворювачі: | | | | |- електрогенераторні| | | | |установки з | | | | |поршневим двигуном | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем | | | | |[двигуном, що | | | | |використовує паливо | | | | |з низьким цетановим | | | | |числом]): | | | | 8502 11 |- - потужністю не | | | | |більш як 75 кВ.А: | | | | 8502 11 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8502 11 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |не більш як 7,5 кВ.А| | | | 8502 11 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |більш як 7,5 кВ.А, | | | | |але не більш як 75 | | | | |кВ.А | | | | 8502 12 |- - потужністю понад| | | | |75 кВ.А, але не | | | | |більш як 375 кВ.А: | | | | 8502 12 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8502 12 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8502 13 |- - потужністю понад| | | | |375 кВ.А: | | | | 8502 13 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8502 13 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 375 кВ.А, але | | | | |не більш як 750 кВ.А| | | | 8502 13 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 750 кВ.А | | | | 8502 20 |- електрогенераторні| | | | |установки з | | | | |поршневим двигуном з| | | | |іскровим | | | | |запалюванням | | | | |(наприклад, двигуни | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння): | | | | 8502 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8502 20 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 10 | шт |більш як 7,5 кВ.А | | | | 8502 20 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 10 | шт |понад 7,5 кВ.А | | | | |- інші | | | | |електрогенераторні | | | | |установки: | | | | 8502 31 00 00 |- - вітроенергетичні| | 5 | 10 | шт 8502 39 |- - інші: | | | | 8502 39 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8502 39 91 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт |турбогенератори | | | | 8502 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8502 40 |- перетворювачі | | | | |електричні обертові:| | | | 8502 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8502 40 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8503 00 |Частини, призначені | | | | |виключно або | | | | |головним чином для | | | | |машин товарної | | | | |позиції 8501 або | | | | |8502: | | | | 8503 00 10 00 |- кільця бандажні | | 5 | 10 | - |немагнітні | | | | |- інші: | | | | 8503 00 91 00 |- - з ливарного | | 5 | 10 | - |чавуну або сталеві | | | | |литі | | | | 8503 00 99 00 |- - інші | | 20 | 40 | - 8504 |Трансформатори | | | | |електричні, статичні| | | | |перетворювачі | | | | |електричні | | | | |(наприклад, | | | | |випрямлячі), котушки| | | | |індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | 8504 10 |- дроселі для | | | | |розрядних ламп або | | | | |трубок: | | | | 8504 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8504 10 91 |- - - котушки | | | | |індуктивності, | | | | |з'єднані або не | | | | |з'єднані з | | | | |конденсатором: | | | | 8504 10 91 10 |- - - - дроселі | | 25 | 50 | шт 8504 10 91 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8504 10 99 |- - - інші: | | | | 8504 10 99 10 |- - - - дроселі для | | 25 | 50 | шт |розрядних ламп або | | | | |трубок | | | | 8504 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт |- трансформатори з | | | | |рідким діелектриком:| | | | 8504 21 00 00 |- - потужністю не | | 20 | 40 | шт |більш як 650 кВ.А | | | | 8504 22 |- - потужністю понад| | | | |650 кВ.А, але не | | | | |більш як 10000 кВ.А:| | | | 8504 22 10 00 |- - - потужністю | | 20 | 40 | шт |понад 650 кВ.А, але | | | | |не більш як 1600 | | | | |кВ.А | | | | 8504 22 90 00 |- - - потужністю | | 20 | 40 | шт |понад 1600 кВ.А, але| | | | |не більш як 10000 | | | | |кВ.А | | | | 8504 23 00 00 |- - потужністю понад| | 20 | 40 | шт |10000 кВ.А | | | | |- інші | | | | |трансформатори: | | | | 8504 31 |- - потужністю не | | | | |більш як 1 кВ.А: | | | | 8504 31 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - | | | | |трансформатори | | | | |вимірювальні: | | | | 8504 31 31 00 |- - - - - для | | 5 | 10 | шт |вимірювання напруги | | | | 8504 31 39 00 |- - - - - інші | | 5 | 10 | шт 8504 31 90 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8504 32 |- - потужністю понад| | | | |1 кВ.А, але не більш| | | | |як 16 кВ.А: | | | | 8504 32 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8504 32 30 00 |- - - - | | 5 | 10 | шт |трансформатори | | | | |вимірювальні | | | | 8504 32 90 00 |- - - - інші | | 5 | 10 | шт 8504 33 |- - потужністю понад| | | | |16 кВ.А, але не | | | | |більш як 500 кВ.А: | | | | 8504 33 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8504 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8504 34 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 10 | шт |500 кВ.А | | | | 8504 40 |- перетворювачі | | | | |статичні: | | | | 8504 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8504 40 30 00 |- - - блоки | | 5 | 10 | шт |електроживлення, які| | | | |використовуються з | | | | |машинами | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | | | | 8504 40 50 00 |- - - | | 0,1 | 10 | шт |полікристалічні | | | | |напівпровідникові | | | | |випрямлячі | | | | |- - - інші: | | | | 8504 40 93 00 |- - - - пристрої для| | 5 | 10 | шт |заряджання | | | | |акумуляторів | | | | |- - - - інші: | | | | 8504 40 94 00 |- - - - - випрямлячі| | 5 | 10 | - |- - - - - інвертори:| | | | 8504 40 96 00 |- - - - - - | | 5 | 10 | - |потужністю не більш | | | | |як 7,5 кВ.А | | | | 8504 40 97 00 |- - - - - - | | 5 | 10 | - |потужністю понад | | | | |7,5 кВ.А | | | | 8504 40 99 00 |- - - - - інші | | 0,1 | 10 | шт 8504 50 |- інші котушки | | | | |індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | 8504 50 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8504 50 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8504 90 |- частини: | | | | |- - для | | | | |трансформаторів, | | | | |котушок | | | | |індуктивності та | | | | |дроселів: | | | | 8504 90 11 00 |- - - осердя | | 5 | 10 | - |феритові | | | | 8504 90 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | - 8504 90 90 00 |- - для | | 5 | 10 | - |перетворювачів | | | | |статичних | | | | 8505 |Електромагніти; | | | | |магніти постійні та | | | | |вироби, призначені | | | | |для перетворення на | | | | |постійні магніти | | | | |після | | | | |намагнічування; | | | | |електромагнітні та з| | | | |постійними магнітами| | | | |затискні патрони, | | | | |затискачі та | | | | |аналогічні пристрої | | | | |для фіксації; | | | | |електромагнітні | | | | |зчеплення, | | | | |з'єднання, муфти, | | | | |перемикачі | | | | |швидкостей та | | | | |гальма; | | | | |електромагнітні | | | | |піднімальні головки:| | | | |- магніти постійні | | | | |та вироби, | | | | |призначені для | | | | |перетворення на | | | | |постійні магніти | | | | |після | | | | |намагнічування: | | | | 8505 11 00 00 |- - з металу | | 5 | 10 | - 8505 19 |- - інші: | | | | 8505 19 10 00 |- - - магніти | | 5 | 10 | - |постійні з | | | | |агломерованого | | | | |фериту | | | | 8505 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | - 8505 20 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 10 | - |зчеплення, муфти та | | | | |гальма | | | | 8505 30 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 10 | - |піднімальні головки | | | | 8505 90 |- інші, включаючи | | | | |частини: | | | | 8505 90 10 00 |- - електромагніти | | 1 | 5 | - 8505 90 30 00 |- - електромагнітні | | 5 | 10 | - |або з постійними | | | | |магнітами патрони, | | | | |затискачі та | | | | |аналогічні пристрої | | | | |для фіксації | | | | 8505 90 90 00 |- - частини | | 5 | 10 | - 8506 |Первинні елементи та| | | | |первинні батареї: | | | | 8506 10 |- діоксид- | | | | |марганцеві: | | | | |- - лужні: | | | | 8506 10 11 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт |циліндричні | | | | 8506 10 15 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |кнопкові | | | | 8506 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт |- - інші: | | | | 8506 10 91 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт |циліндричні | | | | 8506 10 95 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт |кнопкові | | | | 8506 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8506 30 |- оксид-ртутні: | | | | 8506 30 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |циліндричні | | | | 8506 30 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |кнопкові | | | | 8506 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8506 40 |- оксид-срібні: | | | | 8506 40 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |циліндричні | | | | 8506 40 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |кнопкові | | | | 8506 40 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8506 50 |- літієві: | | | | 8506 50 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |циліндричні | | | | 8506 50 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |кнопкові | | | | 8506 50 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8506 60 |- повітряно-цинкові:| | | | 8506 60 10 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |циліндричні | | | | 8506 60 30 00 |- - елементи | | 5 | 10 | шт |кнопкові | | | | 8506 60 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8506 80 |- інші: | | | | 8506 80 05 00 |- - батареї | | 5 | 10 | шт |вугільно-цинкові | | | | |сухі з напругою | | | | |5,5 В або більше, | | | | |але не більш як | | | | |6,5 В | | | | |- - інші: | | | | 8506 80 11 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт |циліндричні | | | | 8506 80 15 00 |- - - елементи | | 5 | 10 | шт |кнопкові | | | | 8506 80 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8506 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | - 8507 |Акумулятори | | | | |електричні, | | | | |включаючи сепаратори| | | | |для них, прямокутної| | | | |(в тому числі | | | | |квадратної) або | | | | |будь-якої іншої | | | | |форми: | | | | 8507 10 |- свинцеві, | | | | |використовувані для | | | | |запуску поршневих | | | | |двигунів: | | | | 8507 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - масою не більш| | | | |як 5 кг: | | | | 8507 10 31 00 |- - - - що працюють | |4 євро |8 євро | шт |на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт | |електроліті | | | | 8507 10 39 00 |- - - - інші | |4 євро |8 євро | шт | | |за 1 шт |за 1 шт | |- - - масою понад | | | | |5 кг: | | | | 8507 10 81 00 |- - - - що працюють | |8 євро |16 євро | шт |на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт | |електроліті | | | | 8507 10 89 00 |- - - - інші | |8 євро |16 євро | шт | | |за 1 шт |за 1 шт | 8507 20 |- інші акумулятори | | | | |свинцеві: | | | | 8507 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - акумулятори | | | | |тягові: | | | | 8507 20 31 00 |- - - - що працюють | |15 євро |30 євро | шт |на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт | |електроліті | | | | 8507 20 39 00 |- - - - інші | |15 євро |30 євро | шт | | |за 1 шт |за 1 шт | |- - - інші: | | | | 8507 20 81 00 |- - - - що працюють | |10 євро |20 євро | шт |на рідкому | |за 1 шт |за 1 шт | |електроліті | | | | 8507 20 89 00 |- - - - інші | |10 євро |20 євро | шт | | |за 1 шт |за 1 шт | 8507 30 |- нікелево-кадмієві:| | | | 8507 30 10 00 |- - для цивільної | | 20 | 20 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8507 30 91 00 |- - - герметично | | 20 | 20 | шт |закриті | | | | |- - - інші: | | | | 8507 30 93 00 |- - - - акумулятори | | 20 | 20 | шт |тягові | | | | 8507 30 98 00 |- - - - інші | | 20 | 20 | шт 8507 40 |- залізо-нікелеві: | | | | 8507 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | 8507 40 90 00 |- - інші | | 20 | 20 | шт 8507 80 |- інші акумулятори: | | | | 8507 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8507 80 91 00 |- - - гідридно- | | 15 | 15 | шт |нікелеві | | | | 8507 80 99 00 |- - - інші | | 15 | 15 | шт 8507 90 |- частини: | | | | 8507 90 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 5 | - |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8507 90 91 00 |- - - пластини для | | 0 | 5 | - |акумуляторів | | | | 8507 90 93 00 |- - - сепаратори | | 15 | 15 | - 8507 90 98 00 |- - - інші | | 15 | 15 | - 8508 |Інструменти ручні | | | | |електромеханічні з | | | | |умонтованими | | | | |електродвигунами: | | | | 8508 10 |- дрилі усіх видів: | | | | 8508 10 10 00 |- - які працюють без| | 2 | 5 | шт |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | | |- - інші: | | | | 8508 10 91 00 |- - - | | 2 | 5 | шт |електропневматичні | | | | 8508 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8508 20 |- пилки: | | | | 8508 20 10 00 |- - пилки ланцюгові | | 5 | 10 | шт 8508 20 30 00 |- - пилки дискові | | 2 | 5 | шт 8508 20 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт 8508 80 |- інші інструменти: | | | | 8508 80 10 00 |- - для оброблення | | 2 | 5 | шт |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- - інші: | | | | 8508 80 30 00 |- - - які працюють | | 2 | 5 | шт |без зовнішнього | | | | |джерела | | | | |електроживлення | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - інструменти | | | | |заточні та | | | | |шліфувальні: | | | | 8508 80 51 00 |- - - - - для | | 2 | 5 | шт |шліфування під кутом| | | | 8508 80 53 00 |- - - - - | | 2 | 5 | шт |стрічкошліфувальні | | | | 8508 80 59 00 |- - - - - інші | | 25 | 50 | шт 8508 80 70 00 |- - - - поздовжньо- | | 2 | 5 | шт |стругальні | | | | 8508 80 80 00 |- - - - ножиці для | | 2 | 5 | шт |підрізання живої | | | | |огорожі, машини для | | | | |підстригання газонів| | | | 8508 80 90 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт 8508 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -"
замінити цифрами і словами:
"8501 10 10 00|- - двигуни | | 2 | 2 | шт |синхронні потужністю| | | | |не більш як 18 Вт | | | | |- - інші: | | | | 8501 10 91 00 |- - - двигуни | | 2 | 2 | шт |універсальні | | | | |(постійного та | | | | |змінного струму) | | | | 8501 10 93 00 |- - - двигуни | | 0 | 0 | шт |змінного струму | | | | 8501 10 99 |- - - двигуни | | | | |постійного струму: | | | | 8501 10 99 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8501 10 99 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8501 20 |- двигуни | | | | |універсальні | | | | |постійного та | | | | |змінного струму | | | | |потужністю понад | | | | |37,5 Вт: | | | | 8501 20 10 00 |- - потужністю понад| | 3 | 3 | шт |735 Вт, але не більш| | | | |як 150 кВт, для | | | | |цивільної авіації | | | | 8501 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт |- інші двигуни | | | | |постійного струму; | | | | |генератори | | | | |постійного струму: | | | | 8501 31 |- - потужністю не | | | | |більш як 750 Вт: | | | | 8501 31 10 00 |- - - двигуни | | 3 | 3 | шт |потужністю понад | | | | |735 Вт, генератори | | | | |постійного струму, | | | | |для цивільної | | | | |авіації | | | | 8501 31 90 |- - - інші: | | | | 8501 31 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8501 31 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8501 32 |- - потужністю понад| | | | |750 Вт, але не більш| | | | |як 75 кВт: | | | | 8501 32 10 00 |- - - для цивільної | | 2 | 2 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 32 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 Вт, але не| | | | |більш як 7,5 кВт | | | | 8501 32 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВт, але | | | | |не більш як 75 кВт | | | | 8501 33 |- - потужністю понад| | | | |75 кВт, але не більш| | | | |як 375 кВт: | | | | 8501 33 10 00 |- - - двигуни | | 3 | 3 | шт |потужністю не більш | | | | |як 150 кВт та | | | | |генератори для | | | | |цивільної авіації | | | | 8501 33 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 0,1 | шт 8501 34 |- - потужністю понад| | | | |375 кВт: | | | | 8501 34 10 00 |- - - генератори для| | 3 | 3 | шт |цивільної авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 34 50 00 |- - - - двигуни | | 12 | 12 | шт |тягові | | | | |- - - - інші: | | | | 8501 34 91 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 5 | шт |понад 375 кВт, але | | | | |не більш як 750 кВт | | | | 8501 34 99 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 5 | шт |понад 750 кВт | | | | 8501 40 |- інші двигуни | | | | |змінного струму | | | | |однофазні: | | | | 8501 40 10 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт |735 Вт, але не більш| | | | |як 150 кВт для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 8501 40 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 750 Вт | | | | 8501 40 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 Вт | | | | |- інші двигуни | | | | |змінного струму | | | | |багатофазні: | | | | 8501 51 |- - потужністю не | | | | |більш як 750 Вт: | | | | 8501 51 10 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 735 Вт для | | | | |цивільної авіації | | | | 8501 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8501 52 |- - потужністю понад| | | | |750 Вт, але не більш| | | | |як 75 кВт: | | | | 8501 52 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 5 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 52 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 Вт, але не| | | | |більш як 7,5 кВт | | | | 8501 52 93 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВт, але | | | | |не більш як 37 кВт | | | | 8501 52 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 37 кВт, але | | | | |не більш як 75 кВт | | | | 8501 53 |- - потужністю понад| | | | |75 кВт: | | | | 8501 53 10 00 |- - - потужністю не | | 0 | 0 | шт |більш як 150 кВт для| | | | |цивільної авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 53 50 00 |- - - - двигуни | | 0 | 0 | шт |тягові | | | | |- - - - інші, | | | | |потужністю: | | | | 8501 53 92 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт |75 кВт, але не більш| | | | |як 375 кВт | | | | 8501 53 94 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт |375 кВт, але не | | | | |більш як 750 кВт | | | | 8501 53 99 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт |750 кВт | | | | |- генератори | | | | |змінного струму | | | | |(синхронні | | | | |генератори): | | | | 8501 61 |- - потужністю не | | | | |більш як 75 кВ.А: | | | | 8501 61 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8501 61 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |не більш як 7,5 кВ.А| | | | 8501 61 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВ.А, але | | | | |не більш як 75 кВ.А | | | | 8501 62 |- - потужністю понад| | | | |75 кВ.А, але не | | | | |більш як 375 кВ.А: | | | | 8501 62 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8501 62 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8501 63 |- - потужністю понад| | | | |375 кВ.А, але не | | | | |більш як 750 кВ.А: | | | | 8501 63 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8501 63 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8501 64 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт |750 кВ.А | | | | 8502 |Електрогенераторні | | | | |установки та | | | | |обертові електричні | | | | |перетворювачі: | | | | |- електрогенераторні| | | | |установки з | | | | |поршневим двигуном | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з | | | | |запалюванням від | | | | |стиснення (дизелем | | | | |або напівдизелем | | | | |[двигуном, що | | | | |використовує паливо | | | | |з низьким цетановим | | | | |числом]): | | | | 8502 11 |- - потужністю не | | | | |більш як 75 кВ.А: | | | | 8502 11 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8502 11 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |не більш як 7,5 кВ.А| | | | 8502 11 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |більш як 7,5 кВ.А, | | | | |але не більш як 75 | | | | |кВ.А | | | | 8502 12 |- - потужністю понад| | | | |75 кВ.А, але не | | | | |більш як 375 кВ.А: | | | | 8502 12 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8502 12 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8502 13 |- - потужністю понад| | | | |375 кВ.А: | | | | 8502 13 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8502 13 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 375 кВ.А, але | | | | |не більш як 750 кВ.А| | | | 8502 13 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 750 кВ.А | | | | 8502 20 |- електрогенераторні| | | | |установки з | | | | |поршневим двигуном з| | | | |іскровим | | | | |запалюванням | | | | |(наприклад, двигуни | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння): | | | | 8502 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8502 20 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт |більш як 7,5 кВ.А | | | | 8502 20 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт |понад 7,5 кВ.А | | | | |- інші | | | | |електрогенераторні | | | | |установки: | | | | 8502 31 00 00 |- - вітроенергетичні| | 3 | 3 | шт 8502 39 |- - інші: | | | | 8502 39 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8502 39 91 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт |турбогенератори | | | | 8502 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8502 40 |- перетворювачі | | | | |електричні обертові:| | | | 8502 40 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8502 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8503 00 |Частини, призначені | | | | |виключно або | | | | |головним чином для | | | | |машин товарної | | | | |позиції 8501 або | | | | |8502: | | | | 8503 00 10 00 |- кільця бандажні | | 5 | 5 | - |немагнітні | | | | |- інші: | | | | 8503 00 91 00 |- - з ливарного | | 5 | 5 | - |чавуну або сталеві | | | | |литі | | | | 8503 00 99 00 |- - інші | | 15 | 15 | - 8504 |Трансформатори | | | | |електричні, статичні| | | | |перетворювачі | | | | |електричні | | | | |(наприклад, | | | | |випрямлячі), котушки| | | | |індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | 8504 10 |- дроселі для | | | | |розрядних ламп або | | | | |трубок: | | | | 8504 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8504 10 91 |- - - котушки | | | | |індуктивності, | | | | |з'єднані або не | | | | |з'єднані з | | | | |конденсатором: | | | | 8504 10 91 10 |- - - - дроселі | | 12 | 12 | шт 8504 10 91 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8504 10 99 |- - - інші: | | | | 8504 10 99 10 |- - - - дроселі для | | 12 | 12 | шт |розрядних ламп або | | | | |трубок | | | | 8504 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |- трансформатори з | | | | |рідким діелектриком:| | | | 8504 21 00 00 |- - потужністю не | | 10 | 10 | шт |більш як 650 кВ.А | | | | 8504 22 |- - потужністю понад| | | | |650 кВ.А, але не | | | | |більш як 10000 кВ.А:| | | | 8504 22 10 00 |- - - потужністю | | 10 | 10 | шт |понад 650 кВ.А, але | | | | |не більш як 1600 | | | | |кВ.А | | | | 8504 22 90 00 |- - - потужністю | | 10 | 10 | шт |понад 1600 кВ.А, але| | | | |не більш як 10000 | | | | |кВ.А | | | | 8504 23 00 00 |- - потужністю понад| | 12 | 12 | шт |10000 кВ.А | | | | |- інші | | | | |трансформатори: | | | | 8504 31 |- - потужністю не | | | | |більш як 1 кВ.А: | | | | 8504 31 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - | | | | |трансформатори | | | | |вимірювальні: | | | | 8504 31 31 00 |- - - - - для | | 5 | 5 | шт |вимірювання напруги | | | | 8504 31 39 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт 8504 31 90 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8504 32 |- - потужністю понад| | | | |1 кВ.А, але не більш| | | | |як 16 кВ.А: | | | | 8504 32 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | |- - - інші: | | | | 8504 32 30 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт |трансформатори | | | | |вимірювальні | | | | 8504 32 90 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт 8504 33 |- - потужністю понад| | | | |16 кВ.А, але не | | | | |більш як 500 кВ.А: | | | | 8504 33 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8504 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8504 34 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт |500 кВ.А | | | | 8504 40 |- перетворювачі | | | | |статичні: | | | | 8504 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8504 40 30 00 |- - - блоки | | 5 | 5 | шт |електроживлення, які| | | | |використовуються з | | | | |машинами | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | | | | 8504 40 50 00 |- - - | | 0,1 | 0,1 | шт |полікристалічні | | | | |напівпровідникові | | | | |випрямлячі | | | | |- - - інші: | | | | 8504 40 93 00 |- - - - пристрої для| | 5 | 5 | шт |заряджання | | | | |акумуляторів | | | | |- - - - інші: | | | | 8504 40 94 00 |- - - - - випрямлячі| | 0 | 0 | - |- - - - - інвертори:| | | | 8504 40 96 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | - |потужністю не більш | | | | |як 7,5 кВ.А | | | | 8504 40 97 00 |- - - - - - | | 5 | 5 | - |потужністю понад | | | | |7,5 кВ.А | | | | 8504 40 99 00 |- - - - - інші | | 0,1 | 0,1 | шт 8504 50 |- інші котушки | | | | |індуктивності та | | | | |дроселі: | | | | 8504 50 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт |авіації | | | | 8504 50 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8504 90 |- частини: | | | | |- - для | | | | |трансформаторів, | | | | |котушок | | | | |індуктивності та | | | | |дроселів: | | | | 8504 90 11 00 |- - - осердя | | 5 | 5 | - |феритові | | | | 8504 90 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8504 90 90 00 |- - для | | 5 | 5 | - |перетворювачів | | | | |статичних | | | | 8505 |Електромагніти; | | | | |магніти постійні та | | | | |вироби, призначені | | | | |для перетворення на | | | | |постійні магніти | | | | |після | | | | |намагнічування; | | | | |електромагнітні та з| | | | |постійними магнітами| | | | |затискні патрони, | | | | |затискачі та | | | | |аналогічні пристрої | | | | |для фіксації; | | | | |електромагнітні | | | | |зчеплення, | | | | |з'єднання, муфти, | | | | |перемикачі | | | | |швидкостей та | | | | |гальма; | | | | |електромагнітні | | | | |піднімальні головки:| | | | |- магніти постійні | | | | |та вироби, | | | | |призначені для | | | | |перетворення на | | | | |постійні магніти | | | | |після | | | | |намагнічування: | | | | 8505 11 00 00 |- - з металу | | 5 | 5 | - 8505 19 |- - інші: | | | | 8505 19 10 00 |- - - магніти | | 5 | 5 | - |постійні з | | | | |агломерованого | | | | |фериту | | | | 8505 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8505 20 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 5 | - |зчеплення, муфти та | | | | |гальма | | | | 8505 30 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 5 | - |піднімальні головки | | | | 8505 90 |- інші, включаючи | | | | |частини: | | | | 8505 90 10 00 |- - електромагніти | | 1 | 1 | - 8505 90 30 00 |- - електромагнітні | | 5 | 5 | - |або з постійними | | | | |магнітами патрони, | | | | |затискачі та | | | | |аналогічні пристрої | | | | |для фіксації | | | | 8505 90 90 00 |- - частини | | 5 | 5 | - 8506 |Первинні елементи та| | | | |первинні батареї: | | | | 8506 10 |- діоксид- | | | | |марганцеві: | | | | |- - лужні: | | | | 8506 10 11 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 8506 10 15 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 8506 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |- - інші: | | | | 8506 10 91 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 8506 10 95 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 8506 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8506 30 |- оксид-ртутні: | | | | 8506 30 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 8506 30 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 8506 30 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8506 40 |- оксид-срібні: | | | | 8506 40 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 8506 40 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 8506 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8506 50 |- літієві: | | | | 8506 50 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 8506 50 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 8506 50 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8506 60 |- повітряно-цинкові:| | | | 8506 60 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 8506 60 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 8506 60 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8506 80 |- інші: | | | | 8506 80 05 00 |- - батареї | | 5 | 5 | шт |вугільно-цинкові | | | | |сухі з напругою | | | | |5,5 В або більше, | | | | |але не більш як | | | | |6,5 В | | | | |- - інші: | | | | 8506 80 11 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |циліндричні | | | | 8506 80 15 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт |кнопкові | | | | 8506 80 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт 8506 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 8507 |Акумулятори | | | | |електричні, | | | | |включаючи сепаратори| | | | |для них, прямокутної| | | | |(в тому числі | | | | |квадратної) або | | | | |будь-якої іншої | | | | |форми: | | | | 8507 10 |- свинцеві, | | | | |використовувані для | | | | |запуску поршневих | | | | |двигунів: | | | | 8507 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - масою не більш| | | | |як 5 кг: | | | | 8507 10 31 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 8507 10 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |- - - масою понад | | | | |5 кг: | | | | 8507 10 81 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 8507 10 89 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 8507 20 |- інші акумулятори | | | | |свинцеві: | | | | 8507 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | |- - - акумулятори | | | | |тягові: | | | | 8507 20 31 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 8507 20 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |- - - інші: | | | | 8507 20 81 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт |на рідкому | | | | |електроліті | | | | 8507 20 89 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 8507 30 |- нікелево-кадмієві:| | | | 8507 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8507 30 91 00 |- - - герметично | | 0 | 0 | шт |закриті | | | | |- - - інші: | | | | 8507 30 93 00 |- - - - акумулятори | | 0 | 0 | шт |тягові | | | | 8507 30 98 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8507 40 |- залізо-нікелеві: | | | | 8507 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | 8507 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8507 80 |- інші акумулятори: | | | | 8507 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8507 80 91 00 |- - - гідридно- | | 0 | 0 | шт |нікелеві | | | | 8507 80 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8507 90 |- частини: | | | | 8507 90 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | - |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8507 90 91 00 |- - - пластини для | | 0 | 0 | - |акумуляторів | | | | 8507 90 93 00 |- - - сепаратори | | 0 | 0 | - 8507 90 98 00 |- - - інші | | 0 | 0 | - 8508 |Інструменти ручні | | | | |електромеханічні з | | | | |умонтованими | | | | |електродвигунами: | | | | 8508 10 |- дрилі усіх видів: | | | | 8508 10 10 00 |- - які працюють без| | 2 | 2 | шт |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | | |- - інші: | | | | 8508 10 91 00 |- - - | | 2 | 2 | шт |електропневматичні | | | | 8508 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт 8508 20 |- пилки: | | | | 8508 20 10 00 |- - пилки ланцюгові | | 5 | 5 | шт 8508 20 30 00 |- - пилки дискові | | 2 | 2 | шт 8508 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт 8508 80 |- інші інструменти: | | | | 8508 80 10 00 |- - для оброблення | | 2 | 2 | шт |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |- - інші: | | | | 8508 80 30 00 |- - - які працюють | | 2 | 2 | шт |без зовнішнього | | | | |джерела | | | | |електроживлення | | | | |- - - інші: | | | | |- - - - інструменти | | | | |заточні та | | | | |шліфувальні: | | | | 8508 80 51 00 |- - - - - для | | 2 | 2 | шт |шліфування під кутом| | | | 8508 80 53 00 |- - - - - | | 2 | 2 | шт |стрічкошліфувальні | | | | 8508 80 59 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | шт 8508 80 70 00 |- - - - поздовжньо- | | 2 | 2 | шт |стругальні | | | | 8508 80 80 00 |- - - - ножиці для | | 2 | 2 | шт |підрізання живої | | | | |огорожі, машини для | | | | |підстригання газонів| | | | 8508 80 90 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт 8508 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | -";
37) цифри і слова:
"8509 90 10 00|- - пилососів та | | 5 | 10 | -" |підлогонатирачів | | | |
замінити цифрами і словами:
"8509 90 10 00|- - пилососів та | | 5 | 5 | -"; |підлогонатирачів | | | |
38) цифри і слова:
"8510 10 00 00|- електробритви | |0,4 євро |0,8 євро | шт | | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8510 20 00 00 |- машинки для | | 20 | 40 | шт |підстригання волосся| | | | 8510 30 00 00 |- апарати епіляційні| | 5 | 10 | шт 8510 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | - 8511 |Електроприлади для | | | | |запалювання або | | | | |пуску двигунів | | | | |внутрішнього | | | | |згоряння з | | | | |запаленням від іскри| | | | |або компресійним | | | | |методом (наприклад | | | | |магнето-запалювання,| | | | |магнітоелектричні | | | | |генератори | | | | |постійного струму, | | | | |котушки запалювання,| | | | |свічки запалювання | | | | |або розжарювання, | | | | |стартери); | | | | |генератори | | | | |(наприклад, | | | | |генератори | | | | |постійного та | | | | |змінного струму) та | | | | |запобіжники, | | | | |використовувані у | | | | |цих двигунах: | | | | 8511 10 |- свічки | | | | |запалювання: | | | | 8511 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8511 10 90 |- - інші: | | | | 8511 10 90 10 |- - - для | | 20 | 40 | шт |автомобілів | | | | 8511 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8511 20 |- магнето- | | | | |запалювання; | | | | |магнітоелектричні | | | | |генератори | | | | |постійного струму; | | | | |маховики магнітні: | | | | 8511 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8511 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8511 30 |- розподільники; | | | | |котушки запалювання:| | | | 8511 30 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8511 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8511 40 |- стартери та | | | | |стартер-генератори: | | | | 8511 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8511 40 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8511 50 |- інші генератори: | | | | 8511 50 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8511 50 90 00 |- - інші | | 1 | 2 | шт 8511 80 |- інше устаткування:| | | | 8511 80 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт |авіації | | | | 8511 80 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8511 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | - 8512 |Електричне | | | | |освітлювальне | | | | |устаткування або | | | | |сигналізаційне (крім| | | | |виробів товарної | | | | |позиції 8539), | | | | |склоочищувачі, | | | | |антиобмерзлювачі та | | | | |протизапітнювачі, | | | | |які використовуються| | | | |для велосипедів або | | | | |автомобілів: | | | | 8512 10 00 00 |- прилади | | 5 | 10 | шт |освітлювальні або | | | | |пристосування для | | | | |візуальної | | | | |сигналізації, | | | | |використовувані на | | | | |велосипедах | | | | 8512 20 00 00 |- інші прилади | | 20 | 40 | шт |освітлювальні або | | | | |пристосування | | | | |візуальної | | | | |сигналізації | | | | 8512 30 00 00 |- прилади звукової | | 25 | 50 | шт |сигналізації | | | | 8512 40 00 |- склоочищувачі, | | | | |антиобмерзлювачі та | | | | |протизапітнювачі: | | | | 8512 40 00 10 |- - склоочищувачі | | 2 | 5 | шт 8512 40 00 30 |- - антиобмерзлювачі| | 20 | 40 | шт 8512 40 00 90 |- - протизапітнювачі| | 20 | 40 | шт 8512 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | - 8513 |Ліхтарі електричні | | | | |портативні, що діють| | | | |за допомогою | | | | |власного джерела | | | | |енергії (наприклад, | | | | |на сухих батарейках,| | | | |акумуляторах, | | | | |магнето), крім | | | | |освітлювальних | | | | |приладів товарної | | | | |позиції 8512: | | | | 8513 10 00 00 |- ліхтарі | | 20 | 40 | шт 8513 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | - 8514 |Печі та камери | | | | |промислові або | | | | |лабораторні, | | | | |електричні | | | | |(включаючи | | | | |індукційні або | | | | |діелектричні); інше | | | | |промислове або | | | | |лабораторне | | | | |обладнання для | | | | |термічного | | | | |оброблення | | | | |матеріалів, | | | | |індукційне або | | | | |діелектричне: | | | | 8514 10 |- печі та камери | | | | |опору (з непрямим | | | | |опаленням): | | | | 8514 10 10 00 |- - печі | | 5 | 10 | шт |хлібопекарські та | | | | |кондитерські | | | | 8514 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт 8514 20 |- печі та камери | | | | |індукційні або | | | | |діелектричні: | | | | 8514 20 10 00 |- - печі та камери | | 5 | 10 | шт |індукційні | | | | 8514 20 90 00 |- - печі та камери | | 5 | 10 | шт |діелектричні | | | | 8514 30 |- інші печі та | | | | |камери: | | | | |- - печі з | | | | |інфрачервоним | | | | |випромінюванням: | | | | 8514 30 11 00 |- - - для вироблення| | 5 | 10 | шт |напівпровідникових | | | | |приладів на | | | | |напівпровідникових | | | | |пластинах | | | | 8514 30 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт |- - інші: | | | | 8514 30 91 00 |- - - для вироблення| | 2 | 5 | шт |напівпровідникових | | | | |приладів на | | | | |напівпровідникових | | | | |пластинах | | | | 8514 30 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт 8514 40 00 00 |- інше індукційне | | 5 | 10 | шт |або діелектричне | | | | |обладнання для | | | | |термічного | | | | |оброблення | | | | |матеріалів | | | | 8514 90 |- частини: | | | | 8514 90 20 00 |- - пристроїв | | 5 | 10 | - |підкатегорій | | | | |8514 10 05 00, | | | | |8514 20 05 00, | | | | |8514 30 11 00 або | | | | |8514 30 91 00 | | | | 8514 90 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | - 8515 |Машини та апарати | | | | |для паяння (м'яким | | | | |або твердим припоєм)| | | | |або зварювання з | | | | |можливістю різання | | | | |або без нього, | | | | |електричні | | | | |(включаючи з | | | | |електричним | | | | |нагріванням газу), | | | | |лазерні чи з іншим | | | | |світловим або | | | | |фотонним | | | | |випромінюванням, | | | | |ультразвукові, | | | | |електронно- | | | | |променеві, | | | | |магнітно-імпульсні | | | | |та плазмодугові; | | | | |електричні машини та| | | | |апарати для гарячого| | | | |напилення металів | | | | |або металокераміки: | | | | |- машини та апарати | | | | |для паяння твердим | | | | |або м'яким припоєм: | | | | 8515 11 00 00 |- - паяльники та | | 5 | 10 | шт |пістолети паяльні | | | | 8515 19 00 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт |- машини та апарати | | | | |для зварювання | | | | |металів опором: | | | | 8515 21 00 00 |- - повністю або | | 5 | 10 | шт |частково автоматичні| | | | |або напівавтоматичні| | | | 8515 29 |- - інші: | | | | 8515 29 10 00 |- - - для зварювання| | 5 | 10 | шт |у стик | | | | 8515 29 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт |- машини та апарати | | | | |для дугового | | | | |(включаючи | | | | |плазмодугове) | | | | |зварювання металів: | | | | 8515 31 00 00 |- - автоматичні або | | 5 | 10 | шт |напівавтоматичні | | | | 8515 39 |- - інші: | | | | |- - - для ручного | | | | |зварювання покритими| | | | |електродами, які | | | | |укомплектовані | | | | |пристроями для | | | | |зварювання або | | | | |різання та | | | | |поставляються: | | | | 8515 39 13 00 |- - - - з | | 5 | 10 | шт |трансформаторами | | | | 8515 39 18 00 |- - - - з | | 5 | 10 | шт |генераторами або | | | | |перетворювачами | | | | |обертовими або | | | | |перетворювачами | | | | |статичними, | | | | |випрямлячами | | | | 8515 39 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8515 80 |- інші машини та | | | | |апарати: | | | | |- - для оброблення | | | | |металів: | | | | 8515 80 11 00 |- - - для зварювання| | 5 | 10 | шт 8515 80 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт |- - інші: | | | | 8515 80 91 00 |- - - для зварювання| | 5 | 10 | шт |пластмас опором | | | | 8515 80 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт 8515 90 00 00 |- частини | | 2 | 10 | - 8516 |Пристрої електричні | | | | |водогрійні | | | | |акумулювальні або | | | | |безінерційні та | | | | |кип'ятильники | | | | |занурені електричні;| | | | |прилади електричні | | | | |для обігрівання | | | | |приміщень, ґрунту | | | | |тощо; | | | | |електронагрівальні | | | | |апарати перукарські | | | | |(наприклад, сушарки | | | | |для волосся, бігуді,| | | | |щипці для гарячої | | | | |завивки) або для | | | | |сушіння рук; праски | | | | |електричні; інші | | | | |побутові | | | | |електронагрівальні | | | | |прилади; елементи | | | | |опору нагрівальні, | | | | |крім включених до | | | | |товарної позиції | | | | |8545: | | | | 8516 10 |- пристрої | | | | |електричні | | | | |водогрійні | | | | |акумулювальні або | | | | |безінерційні та | | | | |кип'ятильники | | | | |занурені електричні:| | | | |- - пристрої | | | | |водогрійні: | | | | 8516 10 11 00 |- - - моментального | | 2 | 5 | шт |нагрівання | | | | 8516 10 19 |- - - інші: | | | | 8516 10 19 10 |- - - - | |4 євро |8 євро | шт |електрокавоварки | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8516 10 19 30 |- - - - | | 5 | 10 | шт |водонагрівачі | | | | |електричні для | | | | |пасажирських вагонів| | | | 8516 10 19 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт |- - кип'ятильники: | | | | 8516 10 91 00 |- - - види, що | | 10 | 20 | шт" |використовуються | | | | |лише у побуті | | | |
замінити цифрами і словами:

39) цифри і слово:
"8516 10 99 90|- - - - інші | | 10 | 20 | шт"
замінити цифрами і словом:
"8516 10 99 90|- - - - інші | | 8 | 8 | шт";
40) цифри і слова:
"8516 31 90 00|- - - інші | | 2 | 5 | шт 8516 32 00 00 |- - інші апарати | | 2 | 5 | шт" |електронагрівальні | | | | |перукарські | | | |
замінити цифрами і словами:
"8516 31 90 00|- - - інші | | 2 | 2 | шт 8516 32 00 00 |- - інші апарати | | 2 | 2 | шт"; |електронагрівальні | | | | |перукарські | | | |
41) цифри і слова:
"8516 80 91 00|- - - які змонтовані| | 10 | 20 | шт |з ізолювальним | | | | |каркасом | | | | 8516 80 99 |- - - інші: | | | | 8516 80 99 10 |- - - - для | | 1 | 5 | шт |пасажирських вагонів| | | | 8516 80 99 30 |- - - - для | | 1 | 5 | шт |трамвайних вагонів | | | | 8516 80 99 90 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт 8516 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | - 8517 |Апарати електричні | | | | |телефонні або | | | | |телеграфні для | | | | |проводового зв'язку,| | | | |включаючи телефонні | | | | |апарати з | | | | |бездротовою трубкою;| | | | |апаратура для систем| | | | |проводового зв'язку | | | | |на несучій частоті | | | | |або для цифрових | | | | |проводових систем | | | | |зв'язку; | | | | |відеотелефони: | | | | |- телефонні апарати;| | | | |відеотелефони: | | | | 8517 11 00 00 |- - телефонні | |2,3 євро |4,6 євро | шт |апарати для | |за 1 шт. |за 1 шт. | |проводового зв'язку | | | | |в поєднанні з | | | | |бездротовою трубкою | | | | 8517 19 |- - інші: | | | | 8517 19 10 00 |- - - відеотелефони | | 10 | 20 | шт 8517 19 90 00 |- - - інші | |2,3 євро |4,6 євро | шт | | |за 1 шт. |за 1 шт. | |- факсимільні | | | | |апарати та | | | | |дистанційні | | | | |записувальні | | | | |пристрої: | | | | 8517 21 00 00 |- - факсимільні | | 10 | 20 | шт |апарати | | | | 8517 22 00 00 |- - телепринтери | | 10 | 20 | шт 8517 30 00 00 |- комутатори для | | 20 | 40 | шт |телефонного або | | | | |телеграфного зв'язку| | | | 8517 50 |- інша апаратура для| | | | |систем проводового | | | | |зв'язку на несучій | | | | |частоті або цифрових| | | | |проводових систем | | | | |зв'язку: | | | | 8517 50 10 00 |- - для систем | | 10 | 20 | шт |проводового зв'язку | | | | |на несучій частоті | | | | 8517 50 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8517 80 |- інші пристрої: | | | | 8517 80 10 00 |- - переговорні | | 10 | 20 | шт |пристрої | | | | 8517 80 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8517 90 |- частини: | | | | |- - апаратів для | | | | |передавання за | | | | |допомогою струмів | | | | |несучої частоти | | | | |підкатегорії | | | | |8517 50 10 00: | | | | 8517 90 11 00 |- - - електронне | | 10 | 20 | шт |компонування | | | | 8517 90 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт |- - інші: | | | | 8517 90 82 00 |- - - електронне | | 10 | 20 | шт |компонування | | | | 8517 90 88 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8518 |Мікрофони та | | | | |підставки для них; | | | | |гучномовці, | | | | |вмонтовані або не | | | | |вмонтовані в корпус;| | | | |телефони головні, | | | | |навушники та | | | | |комбіновані | | | | |комплекти мікрофон/ | | | | |гучномовець; | | | | |підсилювачі звукових| | | | |частот електричні; | | | | |електричні | | | | |звукопідсилювальні | | | | |установки: | | | | 8518 10 |- мікрофони та | | | | |підставки для них: | | | | 8518 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8518 10 90 00 |- - інші | | 0,1 | 5 | шт |- гучномовці, | | | | |вмонтовані або не | | | | |вмонтовані в корпус:| | | | 8518 21 |- - гучномовці | | | | |окремі, вмонтовані в| | | | |корпус: | | | | 8518 21 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8518 21 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8518 22 |- - комплекти | | | | |гучномовців, | | | | |вмонтованих в одному| | | | |корпусі: | | | | 8518 22 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8518 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8518 29 |- - інші: | | | | 8518 29 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт

|авіації | | | | 8518 29 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8518 30 |- телефони головні, | | | | |навушники та | | | | |комбіновані | | | | |комплекти мікрофон/ | | | | |гучномовець: | | | | 8518 30 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8518 30 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8518 40 |- підсилювачі | | | | |звукових частот | | | | |електричні: | | | | 8518 40 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8518 40 30 00 |- - - підсилювачі | | 10 | 20 | шт |телефонні та | | | | |вимірювальні | | | | |- - - інші: | | | | 8518 40 91 00 |- - - - одноканальні| | 10 | 20 | шт 8518 40 99 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт 8518 50 |- електричні | | | | |звукопідсилювальні | | | | |установки: | | | | 8518 50 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8518 50 90 00 |- - інші | | 0,1 | 5 | шт 8518 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | - 8519 |Електропрогравачі, | | | | |програвачі | | | | |грамплатівок, | | | | |касетні програвачі | | | | |та інша | | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура без | | | | |пристроїв для | | | | |звукозапису: | | | | 8519 10 00 00 |- програвачі | | 10 | 20 | шт |грамплатівок, які | | | | |діють після вкидання| | | | |монети або жетона | | | | |- інші програвачі | | | | |грамплатівок: | | | | 8519 21 00 00 |- - без гучномовця | | 10 | 20 | шт 8519 29 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт |- електропрогравачі:| | | | 8519 31 00 00 |- - з пристроєм | | 10 | 20 | шт |автоматичної заміни | | | | |платівок | | | | 8519 39 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8519 40 00 00 |- диктофони | | 10 | 20 | шт |- інша | | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура: | | | | 8519 92 00 00 |- - касетні | | 10 | 20 | шт |програвачі | | | | |кишенькові | | | | 8519 93 |- - інші, касетного | | | | |типу: | | | | |- - - для | | | | |використання в | | | | |автомобілях: | | | | 8519 93 31 00 |- - - - з системою | | 10 | 20 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 8519 93 39 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт |- - - інші: | | | | 8519 93 81 00 |- - - - з системою | | 10 | 20 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 8519 93 89 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт 8519 99 |- - інші: | | | | |- - - з лазерною | | | | |системою зчитування:| | | | 8519 99 12 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт |використовується в | | | | |автомобілях з | | | | |дисками діаметром не| | | | |більш як 6,5 см | | | | 8519 99 18 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт 8519 99 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8520 |Магнітофони та інша | | | | |звукозаписувальна | | | | |апаратура, з | | | | |пристроями для | | | | |звуковідтворення | | | | |або без них: | | | | 8520 10 00 00 |- диктофони, що | | 10 | 20 | шт |потребують | | | | |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | | 8520 20 00 00 |- автовідповідачі | | 10 | 20 | шт |телефонні | | | | |- інша апаратура для| | | | |запису і відтворення| | | | |звуку на магнітних | | | | |стрічках: | | | | 8520 32 |- - з цифровим | | | | |записом звуку: | | | | |- - - касетного | | | | |типу: | | | | |- - - - з | | | | |підсилювачем та з | | | | |одним чи кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими у | | | | |корпус: | | | | 8520 32 11 00 |- - - - - що не | | 10 | 20 | шт |потребує зовнішнього| | | | |джерела | | | | |електроживлення | | | | 8520 32 19 00 |- - - - - інші | | 10 | 20 | шт 8520 32 30 00 |- - - - кишенькові | | 10 | 20 | шт |магнітофони | | | | 8520 32 50 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт |- - - інші: | | | | 8520 32 91 00 |- - - - що | | 10 | 20 | шт |використовують | | | | |магнітні стрічки на | | | | |бобінах та | | | | |дозволяють | | | | |записувати або | | | | |відтворювати звук | | | | |при одній швидкості | | | | |19 см/с або при | | | | |декількох | | | | |швидкостях, які не | | | | |перевищують 19 см/с | | | | 8520 32 99 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт 8520 33 |- - інші, касетного | | | | |типу: | | | | |- - - з підсилювачем| | | | |та з одним чи | | | | |кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими в | | | | |корпус: | | | | 8520 33 11 00 |- - - - що не | | 10 | 20 | шт |потребують | | | | |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | | 8520 33 19 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт 8520 33 30 00 |- - - кишенькові | | 10 | 20 | шт |магнітофони | | | | 8520 33 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8520 39 |- - інші: | | | | 8520 39 10 00 |- - - що | | 10 | 20 | шт |використовують | | | | |магнітні стрічки на | | | | |бобінах та | | | | |дозволяють | | | | |записувати або | | | | |відтворювати звук | | | | |при одній швидкості | | | | |19 см/с або при | | | | |декількох | | | | |швидкостях, які не | | | | |перевищують 19 см/с | | | | 8520 39 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8520 90 |- інші: | | | | 8520 90 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8520 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8521 |Апаратура для | | | | |відеозапису або | | | | |відтворення | | | | |відеозаписів, з | | | | |відеотюнером або без| | | | |нього: | | | | 8521 10 |- на магнітних | | | | |стрічках: | | | | 8521 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | |- - інша: | | | | 8521 10 30 00 |- - - шириною | | 10 | 20 | шт |стрічки не більш як | | | | |1,3 см, з швидкістю | | | | |протягування стрічки| | | | |не більш як 50 мм/с | | | | 8521 10 80 00 |- - - інша | | 10 | 20 | шт 8521 90 00 00 |- інша | | 10 | 20 | шт 8522 |Частини та приладдя,| | | | |призначені винятково| | | | |або головним чином | | | | |для апаратів | | | | |товарних позицій | | | | |8519-8521: | | | | 8522 10 00 00 |- звукознімачі | | 10 | 20 | - 8522 90 |- інші: | | | | 8522 90 10 00 |- - блоки та вузли, | | 10 | 20 | - |складені з двох або | | | | |більше частин або | | | | |компонентів, | | | | |з'єднаних або | | | | |сполучених між | | | | |собою, для | | | | |пристроїв, включених| | | | |у підпозицію | | | | |8520 90, для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 8522 90 30 00 |- - - голки | | 10 | 20 | - |звукознімачів; | | | | |алмази, сапфіри та | | | | |інше дорогоцінне або| | | | |напівдорогоцінне | | | | |каміння (природні, | | | | |синтезовані або | | | | |реконструйовані) для| | | | |голок звукознімачів,| | | | |встановлені або ні | | | | |- - - інші: | | | | 8522 90 91 00 |- - - - електронне | | 10 | 20 | - |компонування | | | | 8522 90 93 00 |- - - - монокасетне | | 10 | 20 | - |компонування | | | | |загальною товщиною | | | | |стрічки не більш як | | | | |53 мм типу, що | | | | |використовується для| | | | |виробництва | | | | |пристроїв для запису| | | | |та відтворення звуку| | | | 8522 90 98 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | - 8523 |Носії для запису | | | | |звуку або | | | | |аналогічного запису | | | | |інших явищ, але | | | | |незаписані, крім | | | | |виробів групи 37: | | | | |- магнітні стрічки: | | | | 8523 11 00 |- - завширшки не | | | | |більш як 4 мм: | | | | 8523 11 00 10 |- - - аудіокасети | |0,1 євро |0,1 євро | шт |без запису | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8523 11 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8523 12 00 00 |- - завширшки понад | | 10 | 20 | шт |4 мм, але не більш | | | | |як 6,5 мм | | | | 8523 13 00 |- - завширшки понад | | | | |6,5 мм: | | | | 8523 13 00 10 |- - - відеокасети | |0,2 євро |0,2 євро | шт |без запису | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8523 13 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8523 20 |- магнітні диски: | | | | |- - тверді: | | | | 8523 20 11 00 |- - - покриті тонким| | 10 | 20 | шт |металевим шаром, | | | | |коерцитивна сила | | | | |якого понад 600 | | | | |Ерстед, а зовнішній | | | | |діаметр не більш як | | | | |231 мм | | | | 8523 20 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8523 20 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8523 30 00 00 |- картки з магнітною| | 10 | 20 | шт |доріжкою | | | | 8523 90 00 00 |- інші | | 10 | 20 | шт 8524 |Платівки, стрічки та| | | | |інші носії для | | | | |запису звуку або | | | | |аналогічного запису,| | | | |записані, включаючи | | | | |матриці та форми для| | | | |виробництва | | | | |платівок, крім | | | | |виробів групи 37: | | | | 8524 10 00 00 |- платівки до | | 20 | 40 | шт |електропрогравачів | | | | |- диски до систем | | | | |лазерного | | | | |зчитування: | | | | 8524 31 00 00 |- - для відтворення | |0,8 євро |0,8 євро | шт |явищ, відмінних від | |за 1 шт. |за 1 шт. | |звуку чи зображення | | | | 8524 32 00 00 |- - виключно для | |0,8 євро |0,8 євро | шт |відтворення звуку | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8524 39 00 00 |- - інші | |0,8 євро |0,8 євро | шт | | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8524 40 |- магнітні стрічки | | | | |для відтворення | | | | |явищ, відмінних від | | | | |звуку чи зображення:| | | | 8524 40 10 00 |- - з записаними | | 2 | 5 | шт |даними або | | | | |командами, що | | | | |використовуються у | | | | |пристроях для | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | | | | |- - інші: | | | | 8524 40 91 00 |- - - завширшки | | 10 | 20 | шт |понад 4 мм, але не | | | | |більш як 6,5 мм | | | | 8524 40 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт |- інші магнітні | | | | |стрічки: | | | | 8524 51 00 |- - завширшки не | | | | |більш як 4 мм: | | | | 8524 51 00 10 |- - - аудіокасети з | |0,2 євро |0,2 євро | шт |записом | |за 1 шт. | за 1 шт.| 8524 51 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8524 52 00 00 |- - завширшки понад | | 10 | 20 | шт |4 мм, але не більш | | | | |як 6,5 мм | | | | 8524 53 00 |- - завширшки понад | | | | |6,5 мм: | | | | 8524 53 00 10 |- - - відеокасети з | |1 євро |1 євро | шт |записом | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8524 53 00 90 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8524 60 00 00 |- картки з магнітною| | 10 | 20 | шт |доріжкою | | | | |- інші: | | | | 8524 91 |- - для відтворення | | | | |явищ, відмінних від | | | | |звуку чи зображення:| | | | 8524 91 10 00 |- - - з записаними | | 10 | 20 | шт |даними або | | | | |командами, що | | | | |використовуються в | | | | |пристроях для | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | | | | 8524 91 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8524 99 00 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8525 |Передавачі для | | | | |радіотелефонного, | | | | |радіотелеграфного | | | | |зв'язку, | | | | |радіомовлення або | | | | |телебачення, до | | | | |складу яких входять | | | | |або не входять | | | | |приймальна, | | | | |звукозаписувальна чи| | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура; | | | | |телевізійні камери; | | | | |відеокамери зі | | | | |"стоп-кадром" та | | | | |інші записувальні | | | | |відеокамери: | | | | 8525 10 |- передавачі: | | | | 8525 10 10 00 |- - радіотелефонні | | 10 | 20 | шт |або радіотелеграфні,| | | | |для цивільної | | | | |авіації | | | | 8525 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт 8525 20 |- передавачі, до | | | | |складу яких входять | | | | |приймачі: | | | | 8525 20 10 00 |- - радіотелефонні | |75 євро |150 євро | шт" |або радіотелеграфні,| |за 1 шт. |за 1 шт. | |для цивільної | | | | |авіації | | | |
замінити цифрами і словами:
"8516 80 91 00|- - - які змонтовані| | 10 | 10 | шт |з ізолювальним | | | | |каркасом | | | | 8516 80 99 |- - - інші: | | | | 8516 80 99 10 |- - - - для | | 1 | 1 | шт |пасажирських вагонів| | | | 8516 80 99 30 |- - - - для | | 1 | 1 | шт |трамвайних вагонів | | | | 8516 80 99 90 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 8516 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | - 8517 |Апарати електричні | | | | |телефонні або | | | | |телеграфні для | | | | |проводового зв'язку,| | | | |включаючи телефонні | | | | |апарати з | | | | |бездротовою трубкою;| | | | |апаратура для систем| | | | |проводового зв'язку | | | | |на несучій частоті | | | | |або для цифрових | | | | |проводових систем | | | | |зв'язку; | | | | |відеотелефони: | | | | |- телефонні апарати;| | | | |відеотелефони: | | | | 8517 11 00 00 |- - телефонні | | 0 | 0 | шт |апарати для | | | | |проводового зв'язку | | | | |в поєднанні з | | | | |бездротовою трубкою | | | | 8517 19 |- - інші: | | | | 8517 19 10 00 |- - - відеотелефони | | 0 | 0 | шт 8517 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- факсимільні | | | | |апарати та | | | | |дистанційні | | | | |записувальні | | | | |пристрої: | | | | 8517 21 00 00 |- - факсимільні | | 0 | 0 | шт |апарати | | | | 8517 22 00 00 |- - телепринтери | | 0 | 0 | шт 8517 30 00 00 |- комутатори для | | 0 | 0 | шт |телефонного або | | | | |телеграфного зв'язку| | | | 8517 50 |- інша апаратура для| | | | |систем проводового | | | | |зв'язку на несучій | | | | |частоті або цифрових| | | | |проводових систем | | | | |зв'язку: | | | | 8517 50 10 00 |- - для систем | | 0 | 0 | шт |проводового зв'язку | | | | |на несучій частоті | | | | 8517 50 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8517 80 |- інші пристрої: | | | | 8517 80 10 00 |- - переговорні | | 0 | 0 | шт |пристрої | | | | 8517 80 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8517 90 |- частини: | | | | |- - апаратів для | | | | |передавання за | | | | |допомогою струмів | | | | |несучої частоти | | | | |підкатегорії | | | | |8517 50 10 00: | | | | 8517 90 11 00 |- - - електронне | | 0 | 0 | шт |компонування | | | | 8517 90 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- - інші: | | | | 8517 90 82 00 |- - - електронне | | 0 | 0 | шт |компонування | | | | 8517 90 88 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8518 |Мікрофони та | | | | |підставки для них; | | | | |гучномовці, | | | | |вмонтовані або не | | | | |вмонтовані в корпус;| | | | |телефони головні, | | | | |навушники та | | | | |комбіновані | | | | |комплекти мікрофон/ | | | | |гучномовець; | | | | |підсилювачі звукових| | | | |частот електричні; | | | | |електричні | | | | |звукопідсилювальні | | | | |установки: | | | | 8518 10 |- мікрофони та | | | | |підставки для них: | | | | 8518 10 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8518 10 90 00 |- - інші | | 0,1 | 0,1 | шт |- гучномовці, | | | | |вмонтовані або не | | | | |вмонтовані в корпус:| | | | 8518 21 |- - гучномовці | | | | |окремі, вмонтовані в| | | | |корпус: | | | | 8518 21 10 00 |- - - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8518 21 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8518 22 |- - комплекти | | | | |гучномовців, | | | | |вмонтованих в одному| | | | |корпусі: | | | | 8518 22 10 00 |- - - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8518 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8518 29 |- - інші: | | | | 8518 29 10 00 |- - - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8518 29 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8518 30 |- телефони головні, | | | | |навушники та | | | | |комбіновані | | | | |комплекти мікрофон/ | | | | |гучномовець: | | | | 8518 30 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8518 30 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 8518 40 |- підсилювачі | | | | |звукових частот | | | | |електричні: | | | | 8518 40 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | |- - інші: | | | | 8518 40 30 00 |- - - підсилювачі | | 10 | 10 | шт |телефонні та | | | | |вимірювальні | | | | |- - - інші: | | | | 8518 40 91 00 |- - - - одноканальні| | 10 | 10 | шт 8518 40 99 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 8518 50 |- електричні | | | | |звукопідсилювальні | | | | |установки: | | | | 8518 50 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8518 50 90 00 |- - інші | | 0,1 | 0,1 | шт 8518 90 00 00 |- частини | | 10 | 10 | - 8519 |Електропрогравачі, | | | | |програвачі | | | | |грамплатівок, | | | | |касетні програвачі | | | | |та інша | | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура без | | | | |пристроїв для | | | | |звукозапису: | | | | 8519 10 00 00 |- програвачі | | 10 | 10 | шт |грамплатівок, які | | | | |діють після вкидання| | | | |монети або жетона | | | | |- інші програвачі | | | | |грамплатівок: | | | | 8519 21 00 00 |- - без гучномовця | | 10 | 10 | шт 8519 29 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт |- електропрогравачі:| | | | 8519 31 00 00 |- - з пристроєм | | 10 | 10 | шт |автоматичної заміни | | | | |платівок | | | | 8519 39 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 8519 40 00 00 |- диктофони | | 10 | 10 | шт |- інша | | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура: | | | | 8519 92 00 00 |- - касетні | | 10 | 10 | шт |програвачі | | | | |кишенькові | | | | 8519 93 |- - інші, касетного | | | | |типу: | | | | |- - - для | | | | |використання в | | | | |автомобілях: | | | | 8519 93 31 00 |- - - - з системою | | 8 | 8 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 8519 93 39 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт |- - - інші: | | | | 8519 93 81 00 |- - - - з системою | | 8 | 8 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 8519 93 89 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт 8519 99 |- - інші: | | | | |- - - з лазерною | | | | |системою зчитування:| | | | 8519 99 12 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |використовується в | | | | |автомобілях з | | | | |дисками діаметром не| | | | |більш як 6,5 см | | | | 8519 99 18 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 8519 99 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8520 |Магнітофони та інша | | | | |звукозаписувальна | | | | |апаратура, з | | | | |пристроями для | | | | |звуковідтворення | | | | |або без них: | | | | 8520 10 00 00 |- диктофони, що | | 10 | 10 | шт |потребують | | | | |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | | 8520 20 00 00 |- автовідповідачі | | 0 | 0 | шт |телефонні | | | | |- інша апаратура для| | | | |запису і відтворення| | | | |звуку на магнітних | | | | |стрічках: | | | | 8520 32 |- - з цифровим | | | | |записом звуку: | | | | |- - - касетного | | | | |типу: | | | | |- - - - з | | | | |підсилювачем та з | | | | |одним чи кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими у | | | | |корпус: | | | | 8520 32 11 00 |- - - - - що не | | 10 | 10 | шт |потребує зовнішнього| | | | |джерела | | | | |електроживлення | | | | 8520 32 19 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | шт 8520 32 30 00 |- - - - кишенькові | | 10 | 10 | шт |магнітофони | | | | 8520 32 50 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт |- - - інші: | | | | 8520 32 91 00 |- - - - що | | 10 | 10 | шт |використовують | | | | |магнітні стрічки на | | | | |бобінах та | | | | |дозволяють | | | | |записувати або | | | | |відтворювати звук | | | | |при одній швидкості | | | | |19 см/с або при | | | | |декількох | | | | |швидкостях, які не | | | | |перевищують 19 см/с | | | | 8520 32 99 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт 8520 33 |- - інші, касетного | | | | |типу: | | | | |- - - з підсилювачем| | | | |та з одним чи | | | | |кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими в | | | | |корпус: | | | | 8520 33 11 00 |- - - - що не | | 10 | 10 | шт |потребують | | | | |зовнішнього джерела | | | | |електроживлення | | | | 8520 33 19 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт 8520 33 30 00 |- - - кишенькові | | 10 | 10 | шт |магнітофони | | | | 8520 33 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8520 39 |- - інші: | | | | 8520 39 10 00 |- - - що | | 10 | 10 | шт |використовують | | | | |магнітні стрічки на | | | | |бобінах та | | | | |дозволяють | | | | |записувати або | | | | |відтворювати звук | | | | |при одній швидкості | | | | |19 см/с або при | | | | |декількох | | | | |швидкостях, які не | | | | |перевищують 19 см/с | | | | 8520 39 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8520 90 |- інші: | | | | 8520 90 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 10 | шт |авіації | | | | 8520 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 8521 |Апаратура для | | | | |відеозапису або | | | | |відтворення | | | | |відеозаписів, з | | | | |відеотюнером або без| | | | |нього: | | | | 8521 10 |- на магнітних | | | | |стрічках: | | | | 8521 10 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | |- - інша: | | | | 8521 10 30 00 |- - - шириною | | 10 | 10 | шт |стрічки не більш як | | | | |1,3 см, з швидкістю | | | | |протягування стрічки| | | | |не більш як 50 мм/с | | | | 8521 10 80 00 |- - - інша | | 0 | 0 | шт 8521 90 00 00 |- інша | | 10 | 10 | шт 8522 |Частини та приладдя,| | | | |призначені винятково| | | | |або головним чином | | | | |для апаратів | | | | |товарних позицій | | | | |8519-8521: | | | | 8522 10 00 00 |- звукознімачі | | 10 | 10 | - 8522 90 |- інші: | | | | 8522 90 10 00 |- - блоки та вузли, | | 6 | 6 | - |складені з двох або | | | | |більше частин або | | | | |компонентів, | | | | |з'єднаних або | | | | |сполучених між | | | | |собою, для | | | | |пристроїв, включених| | | | |у підпозицію | | | | |8520 90, для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 8522 90 30 00 |- - - голки | | 10 | 10 | - |звукознімачів; | | | | |алмази, сапфіри та | | | | |інше дорогоцінне або| | | | |напівдорогоцінне | | | | |каміння (природні, | | | | |синтезовані або | | | | |реконструйовані) для| | | | |голок звукознімачів,| | | | |встановлені або ні | | | | |- - - інші: | | | | 8522 90 91 00 |- - - - електронне | | 1 | 1 | - |компонування | | | | 8522 90 93 00 |- - - - монокасетне | | 10 | 10 | - |компонування | | | | |загальною товщиною | | | | |стрічки не більш як | | | | |53 мм типу, що | | | | |використовується для| | | | |виробництва | | | | |пристроїв для запису| | | | |та відтворення звуку| | | | 8522 90 98 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | - 8523 |Носії для запису | | | | |звуку або | | | | |аналогічного запису | | | | |інших явищ, але | | | | |незаписані, крім | | | | |виробів групи 37: | | | | |- магнітні стрічки: | | | | 8523 11 00 |- - завширшки не | | | | |більш як 4 мм: | | | | 8523 11 00 10 |- - - аудіокасети | | 0 | 0 | шт |без запису | | | | 8523 11 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8523 12 00 00 |- - завширшки понад | | 0 | 0 | шт |4 мм, але не більш | | | | |як 6,5 мм | | | | 8523 13 00 |- - завширшки понад | | | | |6,5 мм: | | | | 8523 13 00 10 |- - - відеокасети | | 0 | 0 | шт |без запису | | | | 8523 13 00 90 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8523 20 |- магнітні диски: | | | | |- - тверді: | | | | 8523 20 11 00 |- - - покриті тонким| | 0 | 0 | шт |металевим шаром, | | | | |коерцитивна сила | | | | |якого понад 600 | | | | |Ерстед, а зовнішній | | | | |діаметр не більш як | | | | |231 мм | | | | 8523 20 19 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8523 20 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт 8523 30 00 00 |- картки з магнітною| | 10 | 10 | шт |доріжкою | | | | 8523 90 00 00 |- інші | | 0 | 0 | шт 8524 |Платівки, стрічки та| | | | |інші носії для | | | | |запису звуку або | | | | |аналогічного запису,| | | | |записані, включаючи | | | | |матриці та форми для| | | | |виробництва | | | | |платівок, крім | | | | |виробів групи 37: | | | | 8524 10 00 00 |- платівки до | | 12 | 12 | шт |електропрогравачів | | | | |- диски до систем | | | | |лазерного | | | | |зчитування: | | | | 8524 31 00 00 |- - для відтворення | | 0 | 0 | шт |явищ, відмінних від | | | | |звуку чи зображення | | | | 8524 32 00 00 |- - виключно для | | 7 | 7 | шт |відтворення звуку | | | | 8524 39 00 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 8524 40 |- магнітні стрічки | | | | |для відтворення | | | | |явищ, відмінних від | | | | |звуку чи зображення:| | | | 8524 40 10 00 |- - з записаними | | 0 | 0 | шт |даними або | | | | |командами, що | | | | |використовуються у | | | | |пристроях для | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | | | | |- - інші: | | | | 8524 40 91 00 |- - - завширшки | | 0 | 0 | шт |понад 4 мм, але не | | | | |більш як 6,5 мм | | | | 8524 40 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт |- інші магнітні | | | | |стрічки: | | | | 8524 51 00 |- - завширшки не | | | | |більш як 4 мм: | | | | 8524 51 00 10 |- - - аудіокасети з | | 10 | 10 | шт |записом | | | | 8524 51 00 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8524 52 00 00 |- - завширшки понад | | 10 | 10 | шт |4 мм, але не більш | | | | |як 6,5 мм | | | | 8524 53 00 |- - завширшки понад | | | | |6,5 мм: | | | | 8524 53 00 10 |- - - відеокасети з | | 10 | 10 | шт |записом | | | | 8524 53 00 90 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8524 60 00 00 |- картки з магнітною| | 10 | 10 | шт |доріжкою | | | | |- інші: | | | | 8524 91 |- - для відтворення | | | | |явищ, відмінних від | | | | |звуку чи зображення:| | | | 8524 91 10 00 |- - - з записаними | | 0 | 0 | шт |даними або | | | | |командами, що | | | | |використовуються в | | | | |пристроях для | | | | |автоматичного | | | | |оброблення | | | | |інформації | | | | 8524 91 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8524 99 00 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт 8525 |Передавачі для | | | | |радіотелефонного, | | | | |радіотелеграфного | | | | |зв'язку, | | | | |радіомовлення або | | | | |телебачення, до | | | | |складу яких входять | | | | |або не входять | | | | |приймальна, | | | | |звукозаписувальна чи| | | | |звуковідтворювальна | | | | |апаратура; | | | | |телевізійні камери; | | | | |відеокамери із | | | | |"стоп-кадром" та | | | | |інші записувальні | | | | |відеокамери: | | | | 8525 10 |- передавачі: | | | | 8525 10 10 00 |- - радіотелефонні | | 0 | 0 | шт |або радіотелеграфні,| | | | |для цивільної | | | | |авіації | | | | 8525 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 8525 20 |- передавачі, до | | | | |складу яких входять | | | | |приймачі: | | | | 8525 20 10 00 |- - радіотелефонні | | 0 | 0 | шт"; |або радіотелеграфні,| | | | |для цивільної | | | | |авіації | | | |
42) цифри і слова:
"8525 20 99 00|- - - інші | |75 євро |150 євро | шт | | |за 1 шт. |за 1 шт. | 8525 30 |- телекамери: | | | | 8525 30 10 00 |- - що мають | | 20 | 40 | шт |принаймні три | | | | |телевізійні трубки | | | | |для передачі | | | | 8525 30 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт 8525 40 |- відеокамери із | | | | |"стоп-кадром" та | | | | |інші записувальні | | | | |відеокамери: | | | | 8525 40 10 00 |- - відеокамери із | | 10 | 20 | шт |"стоп-кадром" | | | | |- - записувальні | | | | |відеокамери інші: | | | | 8525 40 91 00 |- - - виключно для | | 10 | 20 | шт |запису звуку та | | | | |зображень, знятих за| | | | |допомогою | | | | |телевізійної камери | | | | 8525 40 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8526 |Радіолокаційні та | | | | |радіозондувальні | | | | |прилади (радари), | | | | |радіонавігаційні | | | | |прилади та | | | | |радіоапаратура | | | | |дистанційного | | | | |керування: | | | | 8526 10 |- радіолокаційні та | | | | |радіозондувальні | | | | |прилади (радари): | | | | 8526 10 10 00 |- - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8526 10 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | шт |- інші: | | | | 8526 91 |- - радіонавігаційні| | | | |прилади: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 8526 91 11 00 |- - - - | | 10 | 20 | шт |радіонавігаційні | | | | |приймачі | | | | 8526 91 19 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | шт 8526 91 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | шт 8526 92 |- - радіоапаратура | | | | |дистанційного | | | | |керування: | | | | 8526 92 10 00 |- - - для цивільної | | 10 | 20 | шт |авіації | | | | 8526 92 90 00 |- - - інша | | 10 | 20 | шт 8527 |Приймальна апаратура| | | | |для | | | | |радіотелефонного, | | | | |радіотелеграфного | | | | |зв'язку або | | | | |радіомовлення, | | | | |поєднана або не | | | | |поєднана в одному | | | | |корпусі з пристроєм | | | | |запису та | | | | |відтворення звуку | | | | |або з годинником: | | | | |- радіоприймальна | | | | |апаратура, яка може | | | | |функціонувати без | | | | |зовнішніх джерел | | | | |електроживлення, що | | | | |включає приймачі, | | | | |здатні приймати | | | | |радіотелефонні та | | | | |радіотелеграфні | | | | |сигнали: | | | | 8527 12 |- - радіомагнітофони| | | | |кишенькові: | | | | 8527 12 10 00 |- - - з системою | | 10 | 20 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 8527 12 90 00 |- - - інша | | 10 | 20 | шт 8527 13 |- - інша апаратура | | | | |поєднана з | | | | |звукозаписувальними | | | | |чи звуковідтворю- | | | | |вальними пристроями:| | | | 8527 13 10 00 |- - - з системою | | 25 | 50 | шт |лазерного зчитування| | | | |- - - інша: | | | | 8527 13 91 00 |- - - - касетна з | | 25 | 50 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 13 99 00 |- - - - інша | | 25 | 50 | шт 8527 19 00 00 |- - інша | | 20 | 40 | шт |- радіоприймальна | | | | |апаратура, яка може | | | | |функціонувати лише | | | | |за допомогою | | | | |зовнішніх джерел | | | | |електроживлення, для| | | | |застосування в | | | | |автомобілях, що | | | | |включає приймачі, | | | | |здатні приймати | | | | |радіотелефонні та | | | | |радіотелеграфні | | | | |сигнали: | | | | 8527 21 |- - поєднана з | | | | |звукозаписувальним | | | | |чи | | | | |звуковідтворювальним| | | | |пристроєм: | | | | |- - - здатна | | | | |приймати та | | | | |декодувати сигнали | | | | |цифрової | | | | |радіоінформаційної | | | | |системи | | | | |(запам'ятовувальні | | | | |пристрої на змінних | | | | |дисках): | | | | 8527 21 20 00 |- - - - з системою | | 25 | 50 | шт |лазерного зчитування| | | | |- - - - інша: | | | | 8527 21 52 00 |- - - - - касетна з | | 25 | 50 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 21 59 00 |- - - - - інша | | 25 | 50 | шт |- - - інша: | | | | 8527 21 70 00 |- - - - з системою | | 25 | 50 | шт |лазерного зчитування| | | | |- - - - інша: | | | | 8527 21 92 00 |- - - - - касетна та| | 25 | 50 | шт |з системою | | | | |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 8527 21 98 00 |- - - - - інша | | 25 | 50 | шт 8527 29 00 00 |- - інша | | 25 | 50 | шт |- інша | | | | |радіоприймальна | | | | |апаратура, що | | | | |включає приймачі, | | | | |здатні приймати | | | | |радіотелефонні та | | | | |радіотелеграфні | | | | |сигнали: | | | | 8527 31 |- - поєднана з | | | | |звукозаписувальним | | | | |чи | | | | |звуковідтворювальним| | | | |пристроєм: | | | | |- - - з одним або | | | | |кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими в | | | | |одному корпусі: | | | | 8527 31 11 00 |- - - - касетна з | | 25 | 50 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 31 19 00 |- - - - інша | | 25 | 50 | шт |- - - інша: | | | | 8527 31 91 00 |- - - - з системою | | 25 | 50 | шт |лазерного зчитування| | | | |- - - - інша: | | | | 8527 31 93 00 |- - - - - касетна з | | 25 | 50 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 31 98 00 |- - - - - інша | | 25 | 50 | шт 8527 32 |- - не поєднані з | | | | |звукозаписувальним | | | | |чи | | | | |звуковідтворювальним| | | | |пристроєм, але | | | | |поєднані з | | | | |годинниковим | | | | |пристроєм: | | | | 8527 32 10 00 |- - - | | 25 | 50 | шт |радіобудильники | | | | 8527 32 90 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт 8527 39 |- - інші: | | | | 8527 39 10 00 |- - - з одним або | | 25 | 50 | шт |кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими в | | | | |одному корпусі | | | | |- - - інші: | | | | 8527 39 91 00 |- - - - без | | 25 | 50 | шт |вмонтованого | | | | |підсилювача | | | | 8527 39 99 00 |- - - - з | | 25 | 50 | шт |вмонтованим | | | | |підсилювачем | | | | 8527 90 |- інші апарати: | | | | 8527 90 10 00 |- - для | | 25 | 50 | шт |радіотелефонного або| | | | |радіотелеграфного | | | | |зв'язку, для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 8527 90 92 00 |- - - приймачі | | 25 | 50 | шт |дзвінків, сигналів | | | | |тривоги або | | | | |пейджингових | | | | |сигналів, портативні| | | | 8527 90 98 00 |- - - інші | | 25 | 50 | шт"
замінити цифрами і словами:
"8525 20 99 00|- - - інші | | 0 | 0 | шт 8525 30 |- телекамери: | | | | 8525 30 10 00 |- - що мають | | 10 | 10 | шт |принаймні три | | | | |телевізійні трубки | | | | |для передачі | | | | 8525 30 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт 8525 40 |- відеокамери із | | | | |"стоп-кадром" та | | | | |інші записувальні | | | | |відеокамери: | | | | 8525 40 10 00 |- - відеокамери із | | 10 | 10 | шт |"стоп-кадром" | | | | |- - записувальні | | | | |відеокамери інші: | | | | 8525 40 91 00 |- - - виключно для | | 0 | 0 | шт |запису звуку та | | | | |зображень, знятих за| | | | |допомогою | | | | |телевізійної камери | | | | 8525 40 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт 8526 |Радіолокаційні та | | | | |радіозондувальні | | | | |прилади (радари), | | | | |радіонавігаційні | | | | |прилади та | | | | |радіоапаратура | | | | |дистанційного | | | | |керування: | | | | 8526 10 |- радіолокаційні та | | | | |радіозондувальні | | | | |прилади (радари): | | | | 8526 10 10 00 |- - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8526 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | шт |- інші: | | | | 8526 91 |- - радіонавігаційні| | | | |прилади: | | | | |- - - для цивільної | | | | |авіації: | | | | 8526 91 11 00 |- - - - | | 6 | 6 | шт |радіонавігаційні | | | | |приймачі | | | | 8526 91 19 00 |- - - - інші | | 6 | 6 | шт 8526 91 90 00 |- - - інші | | 10 | 10 | шт 8526 92 |- - радіоапаратура | | | | |дистанційного | | | | |керування: | | | | 8526 92 10 00 |- - - для цивільної | | 6 | 6 | шт |авіації | | | | 8526 92 90 00 |- - - інша | | 10 | 10 | шт 8527 |Приймальна апаратура| | | | |для | | | | |радіотелефонного, | | | | |радіотелеграфного | | | | |зв'язку або | | | | |радіомовлення, | | | | |поєднана або не | | | | |поєднана в одному | | | | |корпусі з пристроєм | | | | |запису та | | | | |відтворення звуку | | | | |або з годинником: | | | | |- радіоприймальна | | | | |апаратура, яка може | | | | |функціонувати без | | | | |зовнішніх джерел | | | | |електроживлення, що | | | | |включає приймачі, | | | | |здатні приймати | | | | |радіотелефонні та | | | | |радіотелеграфні | | | | |сигнали: | | | | 8527 12 |- - радіомагнітофони| | | | |кишенькові: | | | | 8527 12 10 00 |- - - з системою | | 10 | 10 | шт |аналогового або | | | | |цифрового зчитування| | | | 8527 12 90 00 |- - - інша | | 10 | 10 | шт 8527 13 |- - інша апаратура | | | | |поєднана з | | | | |звукозаписувальними | | | | |чи звуковідтворю- | | | | |вальними пристроями:| | | | 8527 13 10 00 |- - - з системою | | 25 | 25 | шт |лазерного зчитування| | | | |- - - інша: | | | | 8527 13 91 00 |- - - - касетна з | | 25 | 25 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 13 99 00 |- - - - інша | | 25 | 25 | шт 8527 19 00 00 |- - інша | | 12 | 12 | шт |- радіоприймальна | | | | |апаратура, яка може | | | | |функціонувати лише | | | | |за допомогою | | | | |зовнішніх джерел | | | | |електроживлення, для| | | | |застосування в | | | | |автомобілях, що | | | | |включає приймачі, | | | | |здатні приймати | | | | |радіотелефонні та | | | | |радіотелеграфні | | | | |сигнали: | | | | 8527 21 |- - поєднана з | | | | |звукозаписувальним | | | | |чи | | | | |звуковідтворювальним| | | | |пристроєм: | | | | |- - - здатна | | | | |приймати та | | | | |декодувати сигнали | | | | |цифрової | | | | |радіоінформаційної | | | | |системи | | | | |(запам'ятовувальні | | | | |пристрої на змінних | | | | |дисках): | | | | 8527 21 20 |- - - - з системою | | | | |лазерного | | | | |зчитування: | | | | 8527 21 20 10 |- - - - - для | | 6 | 6 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8527 21 20 90 |- - - - - інші | | 12 | 12 | шт |- - - - інша: | | | | 8527 21 52 00 |- - - - - касетна з | | 12 | 12 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 21 59 00 |- - - - - інша | | 12 | 12 | шт |- - - інша: | | | | 8527 21 70 00 |- - - - з системою | | 12 | 12 | шт |лазерного зчитування| | | | |- - - - інша: | | | | 8527 21 92 |- - - - - касетна та| | | | |з системою | | | | |аналогового або | | | | |цифрового | | | | |зчитування: | | | | 8527 21 92 10 |- - - - - - для | | 6 | 6 | шт |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8527 21 92 90 |- - - - - - інші | | 12 | 12 | шт 8527 21 98 00 |- - - - - інша | | 12 | 12 | шт 8527 29 00 00 |- - інша | | 12 | 12 | шт |- інша | | | | |радіоприймальна | | | | |апаратура, що | | | | |включає приймачі, | | | | |здатні приймати | | | | |радіотелефонні та | | | | |радіотелеграфні | | | | |сигнали: | | | | 8527 31 |- - поєднана з | | | | |звукозаписувальним | | | | |чи | | | | |звуковідтворювальним| | | | |пристроєм: | | | | |- - - з одним або | | | | |кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими в | | | | |одному корпусі: | | | | 8527 31 11 00 |- - - - касетна з | | 12 | 12 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 31 19 00 |- - - - інша | | 12 | 12 | шт |- - - інша: | | | | 8527 31 91 00 |- - - - з системою | | 12 | 12 | шт |лазерного зчитування| | | | |- - - - інша: | | | | 8527 31 93 00 |- - - - - касетна з | | 12 | 12 | шт |системою аналогового| | | | |або цифрового | | | | |зчитування | | | | 8527 31 98 00 |- - - - - інша | | 12 | 12 | шт 8527 32 |- - не поєднані з | | | | |звукозаписувальним | | | | |чи | | | | |звуковідтворювальним| | | | |пристроєм, але | | | | |поєднані з | | | | |годинниковим | | | | |пристроєм: | | | | 8527 32 10 00 |- - - | | 15 | 15 | шт |радіобудильники | | | | 8527 32 90 00 |- - - інші | | 15 | 15 | шт 8527 39 |- - інші: | | | | 8527 39 10 00 |- - - з одним або | | 15 | 15 | шт |кількома | | | | |гучномовцями, | | | | |вмонтованими в | | | | |одному корпусі | | | | |- - - інші: | | | | 8527 39 91 00 |- - - - без | | 15 | 15 | шт |вмонтованого | | | | |підсилювача | | | | 8527 39 99 00 |- - - - з | | 15 | 15 | шт |вмонтованим | | | | |підсилювачем | | | | 8527 90 |- інші апарати: | | | | 8527 90 10 00 |- - для | | 0 | 0 | шт |радіотелефонного або| | | | |радіотелеграфного | | | | |зв'язку, для | | | | |цивільної авіації | | | | |- - інші: | | | | 8527 90 92 00 |- - - приймачі | | 15 | 15 | шт |дзвінків, сигналів | | | | |тривоги або | | | | |пейджингових | | | | |сигналів, портативні| | | | 8527 90 98 00 |- - - інші | | 12 | 12 | шт";
43) цифри і слова:
"8528 12 62 10|- - - - - - - - не | | 10 | 10 | шт |більш як 37 см | | | | 8528 12 62 30 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт |понад 37 см, але не | | | | |більш як 54 см | | | | 8528 12 62 50 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт |понад 54 см, але не | | | | |більш як 72 см | | | | 8528 12 62 70 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт |понад 72 см | | | | 8528 12 66 00 |- - - - - - - понад | | 10 | 10 | шт |75 см | | | | 8528 12 76 10 |- - - - - - - - не | | 10 | 10 | шт |більш як 37 см | | | | 8528 12 76 30 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт |понад 37 см, але не | | | | |більш як 54 см | | | | 8528 12 76 50 |- - - - - - - - | | 10 | 10 | шт" |понад 54 см | | | |
замінити цифрами і словами:
"8528 12 62 10|- - - - - - - - не | | 14 | 14 | шт |більш як 37 см | | | | 8528 12 62 30 |- - - - - - - - | | 14 | 14 | шт |понад 37 см, але не | | | | |більш як 54 см | | | | 8528 12 62 50 |- - - - - - - - | | 14 | 14 | шт |понад 54 см, але не | | | | |більш як 72 см | | | | 8528 12 62 70 |- - - - - - - - | | 14 | 14 | шт |понад 72 см | | | | 8528 12 66 00 |- - - - - - - понад | | 14 | 14 | шт |75 см | | | | 8528 12 76 10 |- - - - - - - - не | | 14 | 14 | шт |більш як 37 см | | | | 8528 12 76 30 |- - - - - - - - | | 14 | 14 | шт |понад 37 см, але не | | | | |більш як 54 см | | | | 8528 12 76 50 |- - - - - - - - | | 14 | 14 | шт"; |понад 54 см | | | |
44) цифри і слова:
"8528 22 00 00|- - чорно-білого або| | 2 | 5 | шт" |іншого монохромного | | | | |зображення | | | |
замінити цифрами і словами:
"8528 22 00 00|- - чорно-білого або| | 2 | 2 | шт"; |іншого монохромного | | | | |зображення | | | |
45) цифри і слова:
"8530 10 00 00|- устаткування для | | 10 | 20 | шт |залізниць або | | | | |трамвайних колій | | | | 8530 80 00 00 |- інше устаткування | | 10 | 20 | шт 8530 90 00 00 |- частини | | 10 | 20 | -"
замінити цифрами і словами:
"8530 10 00 00|- устаткування для | | 10 | 10 | шт |залізниць або | | | | |трамвайних колій | | | | 8530 80 00 00 |- інше устаткування | | 10 | 10 | шт 8530 90 00 00 |- частини | | 10 | 10 | -";
46) цифри і слова:
"8531 20 51 00|- - - - - | | 1 | 1 | шт" |кольорового | | | | |зображення | | | |
замінити цифрами і словами:
"8531 20 51 00|- - - - - | | 0 | 0 | шт"; |кольорового | | | | |зображення | | | |
47) цифри і слова:

замінити цифрами і словами:

|лаковані: | | | | 8544 19 10 10 |- - - - алюмінієвий | | 20 | 20 | - 8544 19 10 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | - 8544 19 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | - 8544 20 00 |- кабелі коаксіальні| | | | |та інші коаксіальні | | | | |провідники | | | | |електричні: | | | | 8544 20 00 10 |- - оснащені | | 0 | 0 | - | з'єднувальними | | | | | деталями | | | | 8544 20 00 90 |- - інші | | 0 | 0 | - 8544 30 |- комплекти проводів| | | | |для свічок запалення| | | | |та комплекти | | | | |проводів інших | | | | |типів, які | | | | |використовуються у | | | | |транспортних | | | | |засобах: | | | | 8544 30 10 00 |- - для цивільної | | 2 | 2 | - |авіації | | | | 8544 30 90 |- - інші: | | | | 8544 30 90 10 |- - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8544 30 90 90 |- - - інші | | 2 | 2 | - |- інші провідники | | | | |електричні напругою | | | | |не більш як 80 В: | | | | 8544 41 |- - що мають | | | | |з'єднувальні деталі:| | | | 8544 41 10 00 |- - - для | | 2 | 2 | - |телекомунікацій | | | | 8544 41 90 |- - - інші: | | | | 8544 41 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8544 41 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | - 8544 49 |- - інші: | | | | 8544 49 20 00 |- - - для | | 20 | 20 | - |телекомунікацій | | | | 8544 49 80 |- - - інші: | | | | 8544 49 80 10 |- - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8544 49 80 90 |- - - - інші | | 20 | 20 | - |- інші провідники | | | | |електричні напругою | | | | |понад 80 В, але не | | | | |більш як 1000 В: | | | | 8544 51 |- - що мають | | | | |з'єднувальні деталі:| | | | 8544 51 10 00 |- - - для | | 20 | 20 | - |телекомунікацій | | | | 8544 51 90 |- - - інші: | | | | 8544 51 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8544 51 90 90 |- - - - інші | | 20 | 20 | - 8544 59 10 00 |- - - проводи та | | 20 | 20 | - |кабелі з діаметром | | | | |жили понад 0,51 мм | | | | |- - - інші: | | | | 8544 59 20 00 |- - - - для напруги | | 20 | 20 | - |1000 В | | | | 8544 59 80 00 |- - - - для напруги | | 20 | 20 | - |понад 80 В, але менш| | | | |як 1000 В | | | | 8544 60 |- інші провідники | | | | |електричні для | | | | |напруги більш як | | | | |1000 В: | | | | 8544 60 10 |- - з мідним | | | | |провідником: | | | | 8544 60 10 10 |- - - для напруги не| | 20 | 20 | - |більш як 10000 В | | | | |- - - для напруги | | | | |понад 10000 В: | | | | 8544 60 10 91 |- - - - для | | 0 | 0 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8544 60 10 98 |- - - - інші | | 2 | 2 | - 8544 60 90 |- - з іншими | | | | |провідниками: | | | | 8544 60 90 10 |- - - для напруги не| | 20 | 20 | - |більш як 10000 В | | | | 8544 60 90 90 |- - - для напруги | | 2 | 2 | - |понад 10000 В | | | | 8544 70 00 |- кабелі | | | | |волоконно-оптичні: | | | | 8544 70 00 10 |- - для | | 20 | 20 | - |магістральних, | | | | |зонових та міських | | | | |мереж зв'язку | | | | 8544 70 00 90 |- - інші | | 2 | 2 | - 8545 |Електроди вугільні, | | | | |вугільні щітки, | | | | |вугілля для ламп або| | | | |гальванічних | | | | |елементів та інші | | | | |вироби з графіту або| | | | |інших видів вуглецю | | | | |з металом або без | | | | |нього, що | | | | |використовуються в | | | | |електротехніці: | | | | |- електроди: | | | | 8545 11 00 00 |- - що | | 15 | 15 | - |використовуються для| | | | |печей | | | | 8545 19 |- - інші: | | | | 8545 19 10 00 |- - - електроди для | | 5 | 5 | - |електролізних | | | | |пристроїв | | | | 8545 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | - 8545 20 00 |- щітки: | | | | 8545 20 00 10 |- - для | | 2 | 2 | - |промислового | | | | |складання моторних | | | | |транспортних засобів| | | | 8545 20 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | - 8545 90 |- інші: | | | | 8545 90 10 00 |- - теплонагрівальні| | 0,1 | 0,1 | - |елементи | | | | 8545 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 8546 |Ізолятори електричні| | | | |з будь-яких | | | | |матеріалів: | | | | 8546 10 00 00 |- скляні | | 5 | 5 | - 8546 20 |- керамічні: | | | | 8546 20 10 00 |- - без металевих | | 5 | 5 | - |частин | | | | |- - з металевими | | | | |частинами: | | | | 8546 20 91 00 |- - - для повітряних| | 5 | 5 | - |ліній | | | | |електропостачання | | | | |або для ліній | | | | |напруги | | | | 8546 20 99 |- - - інші: | | | | 8546 20 99 10 |- - - - ізолятори | | 1 | 1 | - |електричні керамічні| | | | |з металевими | | | | |деталями | | | | |(високовольтні вводи| | | | |для трансформаторів)| | | | 8546 20 99 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | - 8546 90 |- інші: | | | | 8546 90 10 00 |- - пластмасові | | 5 | 5 | - 8546 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | - 8547 |Арматура | | | | |ізолювальна, цілком | | | | |зроблена з | | | | |ізоляційних | | | | |матеріалів або з | | | | |застосуванням | | | | |простих металевих | | | | |з'єднувальних | | | | |деталей (наприклад, | | | | |муфт з гвинтовою | | | | |нарізкою), крім | | | | |ізоляторів товарної | | | | |позиції 8546; | | | | |ізоляційні трубки та| | | | |їх приєднувальні | | | | |деталі, з | | | | |недорогоцінних | | | | |металів, з | | | | |внутрішньою | | | | |ізоляцією: | | | | 8547 10 |- арматура | | | | |ізолювальна | | | | |керамічна: | | | | 8547 10 10 00 |- - з вмістом 80 | | 5 | 5 | - |мас.% або більше | | | | |оксидів металів | | | | 8547 10 90 00 |- - інша | | 5 | 5 | - 8547 20 00 00 |- арматура | | 5 | 5 | - |ізолювальна | | | | |пластмасова | | | | 8547 90 00 00 |- інші | | 5 | 5 | - 8548 |Залишки та лом | | | |