Document 2704-VI, valid, current version — Adoption on November 18, 2010
( Last event — Entry into force, gone November 19, 2010. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до Регламенту Верховної Ради України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.84 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" ( 1861-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133), такі зміни:
 
     1) пункт 3 частини другої статті 37 виключити;
 
     2) у частині другій статті 47 слова "та відкрите голосування шляхом подачі іменних бюлетенів" виключити;
 
     3) у частині восьмій статті 149 друге речення виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 18 листопада 2010 року
N 2704-VIon top