Document 2704-XII, valid, current version — Entry into force on November 23, 1992

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
Української РСР про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.648 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N
24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N
52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст.453, 454, N 35,
ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N
52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст. 673;
1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20,
ст. 313, N 22, ст.367, N 34, ст. 501; 1991 р., N 7, ст.45, N 11,
ст.106) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 165-1 і 244-2 такого змісту:
"Стаття 165-1. Порушення порядку обчислення і сплати внесків
на соціальне страхування
Приховування (заниження) службовою особою підприємства,
установи, організації фонду оплати праці, з якого обчислюються
внески на соціальне страхування, порушення встановленого порядку
витрачання коштів на це страхування та строків перерахування
внесків до відповідних фондів, а також несвоєчасне подання або
неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших
документів про нарахування і сплату внесків на соціальне
страхування - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до восьми
мінімальних розмірів заробітної плати";
"Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України та Фонду
соціального страхування України
Органи Пенсійного фонду України і Фонду соціального
страхування України розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням порядку обчислення і сплати
внесків на соціальне страхування (стаття 165-1). Від імені Пенсійного фонду України розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право голова правління Пенсійного фонду України та
його заступники, начальники Кримського республіканського, обласних
і Київського міського управлінь цього фонду та їх заступники. Від імені Фонду соціального страхування України розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право директор виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України та його заступники,
директори виконавчих дирекцій Кримського республіканського,
обласних, Київського міського відділень цього Фонду та їх
заступники".
2. У частині другій статті 255 Кодексу цифри "222-244"
замінити цифрами "222-244, 244-2".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 жовтня 1992 року
N 2704-XII



on top