Document 27/2004, valid, current version — Revision on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності
служби дільничних інспекторів міліції
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }

З метою підвищення рівня роботи служби дільничних інспекторів
міліції, залучення до неї висококваліфікованих спеціалістів та
створення належних умов для виконання ними посадових обов'язків
п о с т а н о в л я ю:
1. Міністерству внутрішніх справ України:
удосконалити порядок формування кадрового резерву дільничних
інспекторів міліції з урахуванням об'єктивної оцінки їх
професійної підготовки і ділових якостей;
розробити комплексну програму підготовки та перепідготовки
дільничних, старших дільничних інспекторів міліції на базі вищих
навчальних закладів;
провести соціологічні дослідження щодо оцінки населенням
якості та ефективності роботи органів внутрішніх справ, зокрема
дільничних інспекторів міліції, та вжити заходів до усунення
недоліків у їх роботі;
запровадити систему матеріального і морального заохочення
дільничних, старших дільничних інспекторів міліції та осіб
начальницького складу підрозділів адміністративної служби міліції
з керівництва дільничними інспекторами, які займаються навчанням і
вихованням новопризначених працівників, та передбачити створення
для них належних умов роботи.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
вишукати можливості для забезпечення благоустроєним житлом
дільничних, старших дільничних інспекторів міліції та осіб
начальницького складу підрозділів адміністративної служби міліції
з керівництва дільничними інспекторами, що потребують поліпшення
житлових умов;
ужити заходів до повернення дільничним інспекторам міліції
службових приміщень, які вони займали раніше, або виділення інших,
забезпечення їх зв'язком, оргтехнікою та автотранспортом;
здійснити разом із органами внутрішніх справ додаткові
заходи, спрямовані на усунення причин і умов, які негативно
впливають на роботу дільничних інспекторів міліції.
3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України
сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації роботи
дільничних інспекторів міліції.
4. Міністерству культури і мистецтв України з метою
пропаганди, підвищення авторитету працівників органів внутрішніх
справ створити серію документальних та художніх фільмів про
дільничних інспекторів міліції на замовлення Міністерства
внутрішніх справ України.

{ Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }

6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Головне
управління з питань судової реформи, діяльності військових
формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента
України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 січня 2004 року
N 27/2004on top