Document 2683-III, valid, current version — Adoption on September 13, 2001
( Last event — Entry into force, gone October 9, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 12 Дисциплінарного статуту
Збройних Сил України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 12 Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут
Збройних Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 22-23, ст.197), частинами третьою та четвертою
такого змісту:
"Керівники інших центральних органів виконавчої влади, які
мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені
відповідно до законів України, користуються щодо підлеглих
військовослужбовців дисциплінарною владою Міністра оборони
України, а їх заступники - дисциплінарною владою заступника
Міністра оборони України.
Керівники регіональних органів і регіональних органів
управління військових формувань, утворених відповідно до законів
України, користуються дисциплінарною владою командувача військ
оперативного командування".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 вересня 2001 року
N 2683-IIIon top