Document 2664-IV, previous version — Revision on April 2, 2008, on the basis - 150-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо додаткових гарантій захисту
фінансових інтересів держави
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.420 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 }

 
     З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення контролю за витрачанням державних коштів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

 
     2. Розділ IV Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
 
     "Стаття 22-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
 
     Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     3. Статтю 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     4. Статтю 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
     "6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     5. Розділ IX Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21, N 17, ст. 80; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
 
     "Стаття 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 
     Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     6. У Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
 
     1) частину першу статті 209 доповнити реченням такого змісту: "Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню";
 
     2) частину четверту статті 639 доповнити реченням такого змісту: "Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення".
 
     7. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
 
     1) у частині першій статті 74 слова "на принципах підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу" виключити";
 
     2) частину першу статті 75 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів державне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";
 
     3) частину другу статті 77 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів казенне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
     4) частину п'яту статті 79 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Для закупівель матеріально-технічних ресурсів господарське товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50 відсотків, за рішенням органів управління такого товариства застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 1-42 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через місяць з дня опублікування цього Закону.
 
     2. Тендерній палаті України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону та створити у визначеному законодавством порядку інформаційний бюлетень.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2664-IVon top