Document 2658-IV, valid, current version — Adoption on June 16, 2005
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо пенсійного забезпечення багатодітних матерів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 29, ст.382 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У пункті 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293) слова "до
восьмирічного віку" замінити словами "до шестирічного віку".
2. В абзаці четвертому пункту 3 розділу XV "Прикінцеві
положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "до восьмирічного віку"
замінити словами "до шестирічного віку".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2658-IVon top