Document 2657-IV, valid, current version — Adoption on June 16, 2005
( Last event — Entry into force, gone July 7, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18 Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства
України" щодо створення умов для збільшення рівня
зайнятості сільського населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 29, ст.381 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 5 статті 18 Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) доповнити словами і реченням
такого змісту:
"крім давальницької сировини, яка використовується для
виробництва готової продукції, що повністю вивозиться за межі
митної території України (експортується) у термін, що не перевищує
90 календарних днів, наступних за днем закінчення процедури
розмитнення такої давальницької сировини. Це правило не
поширюється на операції з підакцизною давальницькою сировиною та
підакцизною готовою продукцією".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2657-IVon top