Про введення в дію Закону України "Про заставу"
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on October 2, 19922655-XII
Document 2655-XII, current version — Adoption on October 2, 1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про заставу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 47, ст.643 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про заставу" ( 2654-12 ) з
дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про заставу" ( 2654-12 ) застосовуються акти
законодавства України в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України до 15 листопада 1992 року: підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність з прийнятим Законом; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про заставу" ( 2654-12 ); забезпечити прийняття міністерствами і відомствами України
нормативних актів на виконання цього Закону та перегляд і
скасування нормативних актів, що йому суперечать.
4. Національному банку України та Фонду державного майна
України забезпечити прийняття нормативних актів на виконання
Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) та перегляд і скасування
нормативних актів, які суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 жовтня 1992 року
N 2655-XIIon top