Document 2629-IV, invalid, current version — Loss of force on March 7, 2018, on the basis - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }
Про внесення зміни до статті 25 Закону України
"Про приватизацію державного майна"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.342 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину четверту статті 25 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273)
виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення інших нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом їх норми діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2629-IVon top