Document 262/95-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )
Про внесення доповнення до Закону України
"Про підприємства в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.203 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 2 статті 24 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272,
N 36, ст.474; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48,
ст.655) доповнити абзацом такого змісту:
"Державним підприємствам забороняється виступати гарантами
при наданні суб'єктам підприємницької діяльності банківських
кредитів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 липня 1995 року
N 262/95-ВРon top