Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про державну статистику"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 43, ст.609 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) з дня його прийняття.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: затвердити Концепцію побудови національної статистики
України, Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і
статистики, передбачивши заходи щодо матеріального, фінансового і
кадрового забезпечення їх виконання; в тримісячний строк подати Верховній Раді України пропозиції
про приведення законодавчих актів України у відповідність із
Законом України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), привести
рішення Уряду України у відповідність з цим Законом, а також
забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами
України їх нормативних актів, що суперечать вказаному Закону; до 1 грудня 1992 року разом з міністерствами і відомствами,
корпораціями, міжгалузевими об'єднаннями проаналізувати пропозиції
підприємств і організацій щодо скорочення діючої статистичної
звітності, відміни дублюючої і неактуальної звітності та
впровадження системи обліку і статистики, що відповідає завданням
оперативного висвітлення економічних реформ.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 вересня 1992 року
N 2615-XII


Publications of document