Про ратифікацію Конвенції про шляховий рух
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on April 25, 19742614-VIII
Document 2614-08, current version — Adoption on April 25, 1974

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Дата внесення до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів: 12.12.2013
Реєстраційний код акта: 70656/2013

Про ратифікацію Конвенції про шляховий рух

Схвалену Радою Міністрів Української РСР і подану на ратифікацію Конвенцію про шляховий рух, підписану від імені Української РСР у Відні 8 листопада 1968 року, ратифікувати з такими застереженням та заявами, зробленими при підписанні:

"Українська Радянська Соціалістична Республіка не вважає себе зв'язаною положеннями статті 52 Конвенції про шляховий рух щодо передачі спорів про тлумачення або застосування Конвенції для розв'язання Міжнародному Суду на прохання будь-якої з сторін".

"Українська Радянська Соціалістична Республіка заявляє, що положення статті 45 Конвенції про шляховий рух, згідно з якими ряд держав не може стати учасником цієї Конвенції, мають дискримінаційний характер, і вважає, що Конвенція про шляховий рух повинна бути відкрита для участі всіх заінтересованих держав без будь-якої дискримінації чи обмежень".

"Українська Радянська Соціалістична Республіка заявляє, що положення статті 46 Конвенції про шляховий рух є застарілими і суперечать Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про надання незалежності колоніальним країнам і народам (резолюція 1514 (XV) від 14 грудня 1960 року)".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР


І. ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР


Я.КОЛОТУХА

м. Київ
25 квітня 1974 року
№ 2614-VIII
on top