Document 261-2015-п, first version — Adoption on May 5, 2015
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 травня 2015 р. № 261
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. № 534 і від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. № 534 “Про поліпшення умов оплати праці працівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1080 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2248) та від 1 серпня 2006 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233), і від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632) зміни, що додаються.

2. Видатки, пов’язані з виконанням цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на заробітну плату, передбачених у державному бюджеті для утримання Державної пенітенціарної служби.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. № 1510 “Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників Державної кримінально-виконавчої служби” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1736);

постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 574 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. № 1510 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1198).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2015 р. № 261

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. № 534 і від 9 березня 2006 р. № 268

1. Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. № 534 викласти в такій редакції:

“Надати право керівникам установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби встановлювати працівникам, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу та не віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, посадові оклади (тарифні ставки) з підвищенням за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, у таких розмірах:

у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки та на їх підприємствах - до 65 відсотків;

у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки, в яких тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, та на їх підприємствах - до 60 відсотків;

в інших установах виконання покарань та на їх підприємствах - до 50 відсотків;

у слідчих ізоляторах - до 30 відсотків.

Порядок підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу та посади яких не віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, установлюється Міністерством юстиції.”.

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 пунктом 3-2 такого змісту:

“3-2. Виплачувати працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, посадові оклади з підвищенням за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, у таких розмірах:

у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки - до 65 відсотків;

у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки, в яких тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, - до 60 відсотків;

в інших установах виконання покарань - до 50 відсотків;

у слідчих ізоляторах - до 30 відсотків.

Порядок підвищення посадових окладів працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, установлюється Міністерством юстиції.”.on top